Foto: Lo Birgersson Bildtext: Skolvärd pratar med elever.

Elevkoordinatorer och skolvärdar

Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. På Burgården är vi flera skolvärdar och elevkoordinatorer som arbetar nära våra elever för att tillsammans med lärare, elevhälsa och rektorer skapa trygghet och trivsel. Vi utgår från läroplanens värdegrund och arbetar aktivt med den miljö, det klimat och det bemötande vi vill ha på skolan.

Skolvärdar 

Irfet Durdevic

Skolvärd
Mobilnummer: 070-237 20 30
E-postadress: irfet.durdevic@educ.goteborg.se

Elevkoordinatorer

Therese Bergquist

Elevkoordinator
Mobilnummer: 072-523 73 71
E-postadress: therese.bergquist@educ.goteborg.se

Sarah Fazzi        

Elevkoordinator
Mobilnummer: 070-603 35 65  
E-postadress: sarah.fazzi@educ.goteborg.se                   

Roger Hasselgren           

Elevkoordinator
Mobilnummer: 073-580 62 23
E-postadress: roger.hasselgren@educ.goteborg.se                           

Elin Stern    

Elevkoordinator
Mobilnummer: 072 -144 76 24
E-postadress: elin.stern@educ.goteborg.se

Majid Mazdak   

Elevkoordinator
Mobilnummer: 079-063 12 12
E-postadress: majid.mazdak@educ.goteborg.se

Simon Höckert

Elevkoordinator
Mobilnummer: 073-566 33 67
E-postadress: simon.hockert@educ.goteborg.se

Dina Gorham

Elevkoordinator
Mobilnummer: 072-145 76 18
E-postadress: dina.gorham@educ.goteborg.se