Lärlingsutbildning


Hösten 2024 startar vi inte några lärlingsutbildningar. Förhoppningsvis kan vi starta lärlingsutbildningar som vanligt hösten 2025 igen. Alla våra yrkesprogram startar som vanligt och har mycket praktik. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra yrkesprogram!

Din utbildning 

Lärlingsutbildning är ett sätt att studera på som innebär att du läser ett yrkesprogram med minst halva tiden ute på en arbetsplats där du har arbetsplatsförlagt lärande (praktik). På arbetsplatsen har du en utbildad handledare som tillsammans med din lärare på skolan följer din utveckling. På arbetsplatsen blir du en del av ett team, vilket förbereder dig för yrkeslivet. 

Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan bara att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt. Din yrkeslärare från skolan kommer ut till din arbetsplats och tillsammans med handledaren ser ni vad du har lärt dig och vad du behöver träna mer på. Du är ute två eller tre dagar i veckan på din arbetsplats. Resten av tiden läser du de gymnasiegemensamma ämnena på skolan. På skolan har du också en yrkeslektion där du läser teori och får uppgifter som du ska utföra på din arbetsplats. 

I skolan 

För du ska få en bra sammanhållning med din klass läser eleverna på lärlingsutbildningen lärlingseleverna i en gemensam klass när du har lektioner i skolan, vilket kallas, skolförlagd undervisning.

På arbetsplatsen

Som elev på lärlingsutbildningen är du på arbetsplatsen flera dagar i veckan och lär dig yrket med hjälp av en yrkesverksam handledare. Din lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och du får visa din kunskap.

Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt. De arbetsplatser som tar emot dig har gått en handledarutbildning. Vi har ett stort nätverk och ett nära samarbete med bransch och handledare på olika arbetsplatser.  Det gör att planeringen av din utbildning blir väl integrerad mellan skola och arbetsplats. 

Efter din utbildning 

Efter din utbildning får du en grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen. Det betyder att du kan välja om du vill plugga vidare på högskola, yrkeshögskolan eller folkhögskola eller börja jobba direkt.

Jobba direkt efter din utbildning

Eftersom du har en yrkesexamen kan du börja jobba direkt. Du har en bra kontakt med arbetslivet vilket ger dig en lyckad start i ditt kommande yrkesliv. 

Plugga vidare efter din utbildning

Under din utbildning har du skaffat dig kunskaper inom ditt område. Detta underlättar för dig som vill plugga vidare till sjuksköterska, läkare, förskollärare, fritidspedagog eller lärare på högskola, yrkeshögskolan eller folkhögskola.

Vill du fortsätta utbilda dig till frisör har du en bra grund för att klara frisörbranschens delprov. För att bli behörig frisör behöver du vara anställd på en salong i 2000 timmar och klara ditt gesällprov. Det finns gott om jobb för behöriga frisörer och branschen behöver dig!

Våra lärlingsutbildningar 

Du kan läsa lärlingsutbildning på dessa yrkesprogram:  


Frågor om lärlingsprogrammet?

Magnus Blomqvist
Utbildningsledare och förstelärare på lärlingsutbildning
E-postadress: magnus.blomqvist@educ.goteborg.se
Mobilnummer: 079 - 098 94 22

Carina Larsson
Rektor för Hantverksprogrammet, Lärlingsutbildning och Yrkesintroduktion, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist.
Mobilnummer: 031-367 17 08
E-postadress: carina.larsson@educ.goteborg.se