Trygghet och studiero

På Burgården arbetar personal och elever tillsammans. Vi är en stor arbetsplats och för att vi alla ska trivas förväntar vi oss att alla visar respekt för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Som elev på Burgården kommer du att märka att personalen som leder arbetet har höga förväntningar på dig. Din tid och trivsel i skolan är vår högsta prioritet.

Elevkoordinatorer och skolvärdar

Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. På Burgården är vi flera skolvärdar och elevkoordinatorer som arbetar nära våra elever för att tillsammans med lärare, elevhälsa och rektorer skapa trygghet och trivsel. Vi utgår från läroplanens värdegrund och arbetar aktivt med den miljö, det klimat och det bemötande vi vill ha på skolan.

Skolvärdar 

Irfet Durdevic
Skolvärd
Mobilnummer: 070-237 20 30
E-postadress: irfet.durdevic@educ.goteborg.se

Cristian Zamora
Skolvärd
Mobilnummer: 070-778 47 45
E-postadress: cristian.zamora@educ.goteborg.se             

Elevkoordinatorer

Therese Bergquist
Elevkoordinator
Mobilnummer: 072-523 73 71
E-postadress: therese.bergquist@educ.goteborg.se

Sarah Fazzi
Elevkoordinator
Mobilnummer: 070-603 35 65
E-postadress: sarah.fazzi@educ.goteborg.se                   

Roger Hasselgren
Elevkoordinator
Mobilnummer: 073-580 62 23
E-postadress: roger.hasselgren@educ.goteborg.se                           

Elin Stern
Elevkoordinator
Mobilnummer: 072 -144 76 24
E-postadress: elin.stern@educ.goteborg.se          

Majid Mazdak
Elevkoordinator
Mobilnummer: 079-063 12 12
E-postadress: majid.mazdak@educ.goteborg.se

Kamerabevakning

Kamerabevakningen på Burgårdens gymnasium finns för vår gemensamma trygghet i syfte att förebygga och utreda incidenter. Det inspelade materialet används endast av behörig personal på skolan när en incident har anmälts, men kan överlämnas till polisen vid misstanke om brott.

Den rättsliga grunden för bevakningen består av Skollagens bestämmelser om trygghet och studiero samt Arbetsmiljölagens bestämmelser om en sund och säker arbetsmiljö (Kap.2 §2). Kamerabevakningen är samverkad med arbetsplatsens fackliga organisationer.

Kamerabevakningen genomförs av Burgårdens gymnasium, som hör till utbildningsnämnden i Göteborgs stad.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter? Information finns på sidan Så behandlar utbildningsförvaltningen personuppgifter.  

Har du synpunkter på den bevakning kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, så att de hanteras på rätt sätt. Läs mer på deras webbsida: www.imy.se.

Vill du ha mer information skicka e-post till: info.burgarden@educ.goteborg.se

Du kan också kontakta Intraservice som är kontakt i dataskydds- eller integritetsfrågor för hela Göteborgs Stad så du behöver meddela att din fråga/ärende gäller utbildningsnämnden som personuppgiftsansvarig:

Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Adress: Rosenlundsgatan 4, 403 31 Göteborg
Dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se

Ordningsregler