Foto: Pao Duell
En person som gör en permanent på en kund i skolans salonger.

Yrkesintroduktion

Vet du vilket yrke du drömmer om att jobba med men är inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet? Då kan Yrkesintroduktion vara rätt utbildning för dig. Det här är alltså utbildningen för dig som inte ännu har tillräckligt antal godkända betyg från grundskolan och vill få behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Din utbildning

Under din utbildning får du undervisning i de ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och kurser från yrkesprogram på gymnasiet. Utbildningen är två eller tre år lång.

Under din utbildning kommer du att läsa två till sju grundskoleämnen, inklusive kärnämnena. En halv dag i veckan har du yrkeslektion med yrkeslärare från skolan i våra metodsalar.


Under läsåret kommer du att vara ute på praktik i två veckor. 


Våra Yrkesutbildningar

De här yrkesintroduktionsutbildningarna finns på Burgårdens gymnasium från och med hösten år 2022. 

Är yrkesintroduktion utbildningen för mig?

För dig som saknar flera betyg från grundskolan, men vill att din utbildning innehåller inslag av yrkesutbildning rekommendera vårt Individuella program med yrkesinfärgning.

Efter din utbildning

Efter ett år på yrkesintroduktion är målet att du ska bli behörig att söka till ett nationellt yrkesprogram eller få behörighet att söka till programinriktat val.

Så här söker du ett program på yrkesintroduktion 

Du söker till ett program på yrkesintroduktion tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Under läsåret kan du som går på Yrkesintroduktion bli antagen till ett Yrkespaket.

Frågor om programmet?

Du är välkommen att kontakta: 

Peter Jonsson

Rektor på Yrkesintroduktion Barn och fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet, Yrkespaket och lärlingsutbildningar

Mobilnummer: 079-098 29 79
Telefonnummer: 031-36 703 55
E-postadress: peter.jonsson@educ.goteborg.se

Johanna Widenberg    

Arbetslagsledare yrkesintroduktion
E-post: johanna.widenberg@educ.goteborg.se