En elev på Naturbruksprogrammet matar en av skolans kaniner med en morot.

Yrkesintroduktion


På Burgårdens gymnasium finns Yrkesintroduktion Naturbruk.

Yrkesintroduktion Naturbruk

Drömmer du om att arbeta med djur, men saknar behörighet till ett nationellt program? Då kan Yrkesintroduktion Naturbruk göra dig behörig till ett nationellt gymnasieprogram samtidigt som du får möjlighet att läsa de  yrkesämnen som ingår i Naturbruksprogrammet för att få kunskap om yrket. 

Du läser de grundskoleämnen du saknar betyg i för att få gymnasiebehörighet, samtidigt som du läser vissa yrkesämnen från Naturbruksprogrammet. 

Så här söker du till programmet  

Du söker till ett program på yrkesintroduktion tillsammans med studie- och yrkesvägledare.