Foto: Pao Duell
En person som gör en permanent på en kund i skolans salonger.

Yrkesintroduktion

Vet du vilket yrke du drömmer om att jobba med, men är inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet? Då kan Yrkesintroduktion vara rätt utbildning för dig. Här fokuserar vi på yrkesutbildning.

Din utbildning

Saknar du behörighet i Svenska, Engelska eller Matematik på grundskolenivå så tar vi fram en individuell studieplan för dig med fokus på 1-2 av dessa ämnen. Saknar du behörighet i Svenska kommer vi att prioritera det eftersom det är en viktig nyckelkompetens i alla yrken.


Våra Yrkesutbildningar

De här yrkesintroduktionsutbildningarna finns på Burgårdens gymnasium: 

  • Yrkesintroduktion mot Naturbruk: 1 år
  • Yrkesintroduktion mot Barn- och fritid: 2-3 år
  • Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorg: 2 år
  • Yrkesintroduktion mot Frisör, 2-3 år

Är utbildningen för mig?

För att ha bra förutsättningar att klara utbildningen behöver du ha kommit en bra bit på väg mot att bli behörig. För dig som saknar flera betyg från grundskolan, men vill att din utbildning innehåller inslag av yrkesutbildning, kan vi istället rekommendera Individuellt alternativ med yrkesinfärgning.


Så här söker du till programmet  

Du söker till ett program på yrkesintroduktion tillsammans med studie- och yrkesvägledare. 

Frågor om programmen?

Välkommen att kontakta rektorerna för det olika introduktionsprogrammen här.