En elev på Naturbruksprogrammet klipper klorna på en hund.

Naturbruksprogrammet, Djur


På det här programmet får du lära dig att ta hand om och vårda hundar, katter, hästar, reptiler, gnagare, fiskar och fåglar. Efter din utbildning har du en yrkesexamen, högskolebehörighet och ett säkert handlag med djur.

Din utbildning

På Naturprogrammet, Djur lär du dig att ta hand om och vårda djur. I vårt djurhus bor massa olika djur som du under din utbildning kommer lära dig att sköta. Där tränar du djurhantering, dagliga rutiner, skötsel och omvårdnad, etologi, träning med djur, hygienrutiner med mera. I djurhuset har vi: 

  • Hönor och kycklingar
  • Hamstrar
  • Kaniner 
  • Möss
  • Råttor
  • Marsvin 
  • Ormar
  • Spindlar 
  • Ödlor

På Burgården har vi två inriktningar: Djurvårdare - arbete inom hundbranschen och Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård.

Alla lektioner som har med din yrkesutbildning att göra har vi på Landeriet som ligger i parken bakom Burgårdens gymnasium. Där har vi våra lektionssalar och djurhus. De ämnena som är gemensamma för alla elever på gymnasiet, som till exempel svenska, engelska och biologi, läser du på Burgården i B-huset. Vi har också lektioner på Hundakademin, Brukshundklubben, Backa Västergård och Clareberg.

Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Under din utbildning kommer du att ha 17 veckors arbetsplats förlagt lärande (apl) och kommer att få pröva på olika typer av arbetsplatser. Det kan till exempel vara ett hunddagis, en veterinärklinik, en hästklinik eller något annat. Här skaffar du dig värdefulla erfarenheter och kontakter i arbetslivet. 

Efter din utbildning

Efter din utbildning har du en yrkesexamen, grundläggande högskolebehörighet och ett säkert handlag med djur. Du har fått mycket praktiska erfarenheter inför att försätta arbeta med djur i ditt yrkesliv. 

Under din utbildning har du skaffat dig grundläggande kunskaper inom inom djursjukvård. Du är behörig att söka vidare till bland annat Djursjukskötarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet eller arbeta som djurvårdare på klinik. Om du vill plugga vidare till veterinär måste du först läsa ett naturvetenskapligt basår på högskolan. Då läser du ämnena fysik, kemi, biologi och matte för att bli behörig till veterinärprogrammet.  

Hör gärna av dig till våra  Studie- och yrkesvägledare  med alla dina frågor! 

Saknar du något betyg från grundskolan?

Om du saknar något betyg från grundskolan som du behöver för att komma in på Naturbruksprogrammet, Djur kan du läsa Yrkesintroduktion. Här läser du de ämnen du saknar för att få behörighet till att söka ett nationellt yrkesprogram. 


Frågor om programmet?

Välkommen att fråga: 

Jennifer Pagrotsky
Rektor för Naturbruksprogrammet, Djur, Barn- och fritidsprogrammet och Yrkespaket Barn- och fritidsprogrammet.
Mobilnummer: 070-205 58 19
Telefonnummer: 031-367 02 15
E-postadress: jennifer.wall@educ.goteborg.se

Åsa Almgren
Yrkeslärare i hundkunskap på Naturbruksprogrammet, Djur 
Mobilnummer: 0702-44 77 92
E-postadress: asa.almgren@educ.goteborg.se

Charlotte Nilsson 
Yrkeslärare och Djursjukskötare
Mobilnummer: 0702-548812
E-postadress: charlotte.nilsson@educ.goteborg.se