6 projekt beviljas Utvecklingsstöd, beslut 21 oktober 2019

Publicerad 24 oktober 2019

Den första ansökningsomgången 2019 för det nya utvecklingsstödet är avslutad. Sista ansökningsdag var 21 augusti. Förvaltningen mottog 103 ansökningar på totalt 13,5 miljoner kronor. Vid mötet 21 oktober beslutade kulturnämnden att bevilja utvecklingsstöd på totalt 750 000 kronor till sex projekt.

 

Följande projekt har beviljats stöd:

  • Bonzo – Du är här
  • Honjo Kulturexport – Kinyarwandadans
  • ICIA - Institute for Contemporary Ideas – E.A.T. hub
  • Iraqi Bodies – STAGE LABORATORY: The Grotesque
  • Föreningen Skrift – Det litterära Göteborg - Ur författarens perspektiv
  • Producentbyrån – Danskompaniet Spinn: Intern kompetensutveckling och internationell satsning