Ansökningsguide - Verksamhetsstöd


Här hittar du instruktioner för hur du söker Verksamhetsstöd och vad som måste vara med i ansökan. Du kan också läsa vilka krav som ställs på dig som får stöd.

Du söker via e-tjänsten

Du söker Verksamhetsstöd genom att fylla i ett ansökningsformulär och bifoga bilagor via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se.

Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post.

Logga in med e-legitimation

Du loggar in i e-tjänsten med din privata e-legitimation. Du kan inte använda dina gamla uppgifter från bok.goteborg.se.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka om ett konto där du loggar in med användarnamn och lösenord.

Registrera din organisation

För att kunna söka stödet måste du först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång. På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Var inloggad som rätt roll

När du har registrerat din organisation kan du vara inloggad i e-tjänsten både som privatperson och som organisationsrepresentant. Du loggar alltid in som privatperson, och byter sedan roll i systemet. 

För att söka Verksamhetsstöd behöver du ha användarrollen organisationsrepresentant. När du har valt rätt roll hittar du stödet under fliken ”Tillgängliga bidrag”.

Tekniska problem

Får du tekniska problem med e-tjänsten, kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se.

Detta ska vara med i ansökan

 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Bokslut/årsredovisning samt revisionsberättelse för föregående år
 • Kort beskrivning av verksamheten och budgetkalkyl för innevarande år
 • En tydlig framställan eller verksamhetsplan för det kommande året som visar vilket innehåll du söker för samt ekonomisk kalkyl
 • Aktuellt registerutdrag från Skatteverket

Lägg till extra bilaga om du vill söka Utjämningsbidrag

Producerande fria kulturaktörer som riktar sig till barn och unga kan i samband med ansökan om Verksamhetsstöd även söka Utjämningsbidrag. Lägg i så fall till en bilaga under "Övriga bilagor" i ansökan.

I bilagan ska det framgå:

 • vilka produktioner eller verk du söker för
 • kort beskrivning av produktionen och vilka som medverkar i den
 • vem som är målgruppen
 • spelperiod och antal föreställningar ni bedömer kunna genomföra
 • spelplats – ange om ni spelar på egen scen eller uppsökande i stadsdelar eller skolor
 • om du vill göra intresseanmälan för att vara med i KuBo.

Läs mer om Utjämningsbidrag.

Sök för ett eller tre år

Ansökan är utformad för att söka ettårigt Verksamhetsstöd. Om du ska ansöka om treårigt Verksamhetsstöd ska du bifoga en treårig verksamhetsplan och budget under ”Övriga bilagor” i ansökan.

Observera att du måste skicka in en ny ansökan varje år även om verksamheten har fått treårigt stöd. I den förnyade ansökan behöver du bland annat redovisa hur föregående års stöd har använts, och rapportera eventuella ändringar som har skett i verksamheten under året.

Krav på verksamheter som får stöd

 • Om verksamheten förändras mycket från det som beskrevs i ansökan måste ni meddela kulturförvaltningen omedelbart.
 • Om er verksamhet läggs ner eller om pengarna inte används till det som stödet var tänkt, ska ni betala tillbaka stödet.
 • Ni ska meddela kulturförvaltningen när och var publik verksamhet äger rum.
 • I kommunikation kring verksamheten ska ni ange att stöd har beviljats från Göteborgs Stad, enligt kulturförvaltningens instruktioner. Ni får instruktionerna i samband med att stöd beviljas.
 • Ni ska redovisa stödet varje år i samband med att ni skickar in en ny ansökan.
 • Ni ska anlita en auktoriserad eller godkänd revisor om stödet är mer än 300 000 kronor.

Ansök

Sök Verksamhetsstöd via e-tjänsten