Ansökningsguide - Projektstöd

På den här sidan hittar du praktisk information om hur du ansöker om Projektstöd och om vad som gäller när du fått stöd.

Hur du söker – via vår e-tjänst

När du har klickat på knappen till e-tjänsten ”Ansök om Projektstöd” (längst ner på sidan) skapar du en inloggning och klickar sedan upp Projektstöd.

Vad du behöver fylla i på de olika delarna av ansökan

Projektbeskrivning

I projektbeskrivningen berättar du om ditt projekt. Formulera det du tycker är intressant med ditt projekt utifrån de riktlinjer vi har. Du kan läsa riktlinjerna här

Som tips kan det vara bra att få med svar på följande frågor:
• Vad är det för slags projekt jag vill göra och varför, och med vem och vilka?
• Var och när ska detta äga rum?
• Vilka tänker jag ska besöka projektet, vilka är publiken?
• Hur ska jag gå tillväga?

Hela ansökan samt eventuella bilagor ska skickas till kulturförvaltningen via e-tjänsten senast sista ansökningsdag och klockslag. Efter det stänger e-tjänsten och det går inte att skicka in ansökan. Tänk på att ge dig själv stor tidsmarginal.

Ekonomisk kalkyl/budget

Här gör du en budget för ditt projekt genom att beskriva vilka inkomster och vilka utgifter du beräknar att få. Tänk på att budgeten måste vara balanserad. Det ska alltså framgå att projektet beräknas gå jämnt upp.

Under inkomster fyller du i eventuella biljettintäkter. Du fyller också i vilka övriga stöd och bidrag du har sökt eller fått. Sponsring från företag eller liknande ska också tas med i kalkylen. Om du har blivit sponsrad på andra sätt än med pengar, t.ex. om du har fått låna teknik eller en lokal gratis, kan du beskriva det i projektbeskrivningen och du behöver då inte ta med det i den ekonomiska kalkylen. 

På utgiftssidan fyller du i utgifter för till exempel att hyra lokal eller teknik, rekvisita, gager och annat som behövs för att genomföra projektet. Försök att beskriva utgifterna så tydligt som möjligt. Om du exempelvis söker pengar för att hyra teknik är det bra om du specificerar vad för typ av teknik det handlar om. Undvik stora ospecificerade budgetposter som ”Övriga utgifter: 7 000 kr”.

Ofta är projekt sådana att det inte går att förutse precis vilka utgifter och inkomster ni kommer att ha. Kalkylen eller budgeten är just en hypotetisk kalkyl och kan komma att behöva revideras. 

Om projektet förändras

Ibland händer det att projekt förändras efter att ansökan har behandlats av oss på kulturförvaltningen. Om det blir större förändringar, som till exempel att projektet ställs in eller skjuts på framtiden, är det viktigt att du meddelar oss detta så snart som möjligt.

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

Utredarna läser ansökningarna och söker eventuellt kompletterande information. Beslut om stöd meddelas till sökande via e-post och publiceras även på vår hemsida.

Redovisa ditt projekt

Projektredovisningen ska genomföras i e-tjänsten där du skickade in ansökan. Intill den beviljade ansökan finns en länk till redovisningen. Du hittar beviljad ansökan under ”Mina sidor” och sedan ”Mina bidrag”. Redovisningen måste lämnas in till oss senast två månader efter att projektet har genomförts. Du kommer att få en automatisk påminnelse om detta.

Bra att tänka på inför projektet

  • Polistillstånd: För event på offentliga platser behövs det oftast polistillstånd. Kontakta polismyndigheten i god tid före projektet.
  • Skatter och avgifter: Om du har frågor om skatter och avgifter, kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se.
  • Affischering: Om du vill affischera i staden är det viktigt att du gör det på de anslagstavlor som är avsedda för det. På den här sidan finns en karta över affischplatser.
  • Ekonomisk kalkyl: Försök att ha en budget som går att justera om det skulle ske förändringar som kan påverka ditt projekt. Se över vilka eventuella utgifter du skulle kunna minska om du t.ex. inte får så mycket bidrag som du hade räknat med, så att du slipper gå med förlust.

Kontakta oss

Om du är osäker på hur du ska fylla i ansökningsformuläret eller har andra frågor om Projektstöd, tveka inte att kontakta oss. Det går också bra att besöka oss för ett personligt möte, men då vi vill att du bokar en tid först. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Ansök om Projektstöd

Ansök senast klockan 12.00 på ansökningsdagen. Var ute i god tid eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Nästa datum för att söka projektstödet hittar du på sidan Projektstöd. På sidan Viktiga datum finns datumen för alla våra stöd samlade.

Ansök om Projektstöd