Projektstöd Pronto

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Du kan söka projektstödet Pronto för kulturprojekt fyra gånger per år. Du kan som mest ansöka om 40 000 kronor.

Om projektstödet Pronto

Projektstödet Pronto kan sökas fler gånger per år och har snabb handläggningstid på ungefär sex veckor. Summan som går att ansöka om ligger på 40 000 kronor.

Vad kan du få projektstödet Pronto för?

Projektstödet Pronto kan användas för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Exempel på projekt som tidigare fått stöd är scenproduktioner av teater- och dansgrupper, konsertserier av musikföreningar, uppläsningar av litteraturföreningar och utställningar av konstföreningar.

Projekt som prioriteras ska uppfylla en eller flera av kulturförvaltningens bedömningsgrunderoch vänder sig till en publik i Göteborg.

Lättade krav under pandemin

På grund av pandemin lättas kraven för att söka Projektstöd Pronto tillfälligt upp. Det går nu att söka för projekt som inte är publika. Det innebär att du kan söka Projektstöd Pronto för projekt inom kärnverksamheten, för strategiskt arbete eller utveckling inför framtiden, utan krav på att projektet måste presenteras publikt. Det är också möjligt att söka stöd igen för projekt som tidigare har blivit inställda till följd av pandemin. Det kan vara till exempel att repetera en föreställning på nytt eller nyproducera en utställning.

Ändringarna gäller fram tills restriktionerna hävs.

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka projektstödet Pronto för?

  • Projekt inom utbildningar
  • Projekt som till största del är kommersiella eller vinstinriktade
  • Projekt som redan genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust)

Vem kan ansöka om projektstödet Pronto?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Vem kan inte få projektstödet Pronto?

  • Privatpersoner utan F-skattsedel
  • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande
  • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Du kan ansöka om upp till 40 000 kronor när du söker projektstödet Pronto.

När kan du ansöka?

Ansök senast klockan 12.00 (mitt på dagen) på sista ansökningsdagen. Var ute i god tid eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Kommande ansökningsperioder för projektstödet Pronto:

  • 2 januari — 20 januari 2021
  • 5 april  28 april 2021
  • 26 juli  11 augusti 2021
  • 7 september  6 oktober 2021

Du får alltid besked cirka sex veckor efter sista ansökningsdag. 

Hur och var görs ansökan?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. 

Läs Ansökningsguide - Projektstöd Pronto innan du fyller i anmälan.

Ansök om projektstödet Pronto