Alla beviljade stöd

Här hittar du information om vilka som har fått stöd. De senast beviljade stöden presenteras överst.

Stöd 2022

Stöd 2021

Arkiv

Projekt- och verksamhetsstöd

I kulturstöds databas finns information om vilka som fått projekt- och verksamhetsstöd från år 2003 och framåt. Du kan söka på organisation, projektnamn, konstområde, typ av stödform och år.

Sök stöd beviljade år 2003 och framåt i databasen för kulturstöd 

Stipendier

I listan nedan kan du ladda hem ett dokument med namnen på de som fått kulturstipendium, författarstipendium och konsthantverksstipendium åren 1999-2020.

Lista över stipendiater