Alla beviljade stöd


Här hittar du information om vilka som har fått stöd. De senast beviljade stöden presenteras överst.

Stöd 2024

Stöd 2023

Stöd 2022

Arkiv

Projekt- och verksamhetsstöd

I kulturstöds databas finns information om vilka som fått projekt- och verksamhetsstöd från år 2003 och framåt. Du kan söka på organisation, projektnamn, konstområde, typ av stödform och år.

Sök stöd beviljade år 2003 och framåt i databasen för kulturstöd 

Stipendier

Du kan ladda ner ett dokument med namnen på de som fått kulturstipendium, författarstipendium och konsthantverksstipendium åren 1999-2023.

Stipendiater 1999-2023