Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga

Fria aktörer, konstnärer och kulturutövare kan söka utjämningsbidrag för konstnärliga verk, produktioner och föreställningar som riktar sig till barn och unga. Bidraget subventionerar barn och ungas kostnad för konst- och kulturupplevelser.

Om utjämningsbidraget

Tanken med bidraget är att främja både Göteborgs fria kulturliv och barns och ungas möjlighet att ta del av konst och kultur. Bidraget subventionerar barns och ungas kostnad för besök eller upplevelser hos fria kulturaktörer i Göteborg.

Den sökande aktören ska verka i professionell kontext, ha höga konstnärliga kvaliteter och rikta sig till målgruppen barn och unga mellan 0–19 år. För att bli godkänd av förvaltningen och ta del av bidraget ska ansökan göras per produktion eller verk. Utbetalningen sker i efterhand, mot faktura efter godkänd redovisning.

Det är bara aktörer som producerar eller skapar konstnärliga verk som kan få utjämningsbidrag. Det betyder att gästspelsscener, museer, gallerier, festivaler och biografer inte kan få utjämningsbidrag eftersom de inte själva producerar.

KuBo – kultur för barn och unga 

Du som blir godkänd för utjämningsbidraget kan också lämna intresseanmälan om att vara med i KuBo - Kultur för barn och unga, Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för skolor. Läs mer på sidan KuBo – kultur för barn och unga.

Vad kan du söka utjämningsbidrag för?

Utjämningsbidrag kan sökas för konstnärliga verk, produktioner och föreställningar i Göteborg som riktar sig till barn och unga mellan 0–19 år. Du kan söka för både förställningar som spelas på barns fritid och i skolan.

För er som planerar att spela skolföreställningar utöver de som blivit programlagda i KuBo och använda utjämningsbidraget, kontakta ida.kaivola@kultur.goteborg.se för att stämma av möjligheten att nyttja subventionen. Skolföreställningarna som är programlagda i KuBo behöver vara fullbokade för att kunna nyttja utjämningsbidraget för skolföreställningar som ligger utanför KuBo.

Bedömningsgrunder

Kulturförvaltningens bedömningsgrunder är baserade på politiskt beslutade riktlinjer som är framtagna för Göteborgs Stad. Exempel på riktlinjer är Jämlik Stad, Göteborgs Stads kulturprogram och stadens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet. Läs om de övergripande bedömningsgrunderna här. 

När du ansöker om utjämningsbidrag bedöms verket även utifrån konstnärliga kvaliteter som:

 • konstnärlig höjd och bredd
 • bemötande och publikkontakt
 • form
 • utförande
 • tematik, angelägenhet och aktualitet

Det är framför allt konstnärlig höjd, bredd, angelägenhet och utveckling när det gäller det totala utbudet för barn och unga i staden som är grund för beviljande av stödet.

Vad kan du inte söka utjämningsbidrag för?

 • Kulturpedagogisk verksamhet, det vill säga produktioner som använder konsten som medel för lärande.
 • Föreställningar eller verk där biljettpriset för barn och unga är lägre än 40 kronor inklusive moms.
 • Verk som spelas för barn som är inte boende i Göteborg.
 • Skolföreställningar som redan är inköpta i Kubo och som inte är fullbokade.

Vem kan söka utjämningsbidrag?

Fria kulturaktörer som har en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag, det vill säga en juridisk person, kan söka. Det kan även vara en enskild firma med F-skattsedel. Om en konstnär/fri aktör saknar juridisk person kan den söka genom annan huvudman.

Den sökande organisationen behöver vara registrerad och hemmahörande i någon av kommunerna inom Göteborgsregionen. Observera dock att barnen som tar del av produktionen måste bo i Göteborgs kommun.

Den sökande aktören ska verka i professionell kontext, ha höga konstnärliga kvaliteter och rikta sig till målgruppen barn och unga mellan 0–19 år.

Endast aktörer som producerar/skapar konstnärliga verk kan bli beviljade utjämningsbidrag.

Hur mycket är bidragsbeloppet?

 • Produktion eller verk på fast plats: 100 kronor per besökande barn då biljett sålts för minst 40 kronor inklusive moms.
 • Uppsökande eller såld produktion/verk: 50% av priset vid såld produktion.

Bidraget är 100 kronor per biljett när ett verk visas på en fast scen/plats och aktören säljer biljetter till barn och unga. Bidraget beviljas under förutsättning att barn från Göteborg varit en del i publiken och att biljetten kostat minst 40 kronor.

Om du till exempel säljer tio biljetter för 40 kronor styck, då kan du beviljas ett stöd på 1000 kronor.

Vid uppsökande produktion betalar arrangören 50% av kostnaden samt eventuella omkostnader, medan utjämningsbidraget omfattar de resterande 50% av kostnaden.

Om till exempel ett kulturhus bokar en föreställning som är godkänd för utjämningsbidrag betalar kulturhuset 50% av kostnaden och utjämningsbidraget täcker de resterande 50 %.

När kan du ansöka? 

Ansökan kan göras löpande under året. Om din verksamhet även ansöker om verksamhetsstöd gör du ansökan i samband med det. Även om du tidigare blivit godkänd för utjämningsbidrag behöver du ansöka på nytt för varje produktion. Utjämningsbidraget beviljas per läsår eller kalenderår.

Hur görs ansökan?

Ansökningen görs genom att du fyller i ett formulär där du beskriver produktionen eller verket.

Läs gärna Ansökningsguide - Utjämningsbidrag innan du fyller i anmälan. 

Ansök om utjämningsbidrag.