Utjämningsbidrag och KuBo - kultur för barn och unga

Fria aktörer, konstnärer och kulturutövare kan söka utjämningsbidrag för konstnärliga verk, produktioner och föreställningar som riktar sig till barn och unga. Bidraget subventionerar barn och ungas kostnad för konst- och kulturupplevelser. Du som blir godkänd för utjämningsbidraget kan också ansöka om att vara med i KuBo - Kultur för barn och unga, Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för skolor.

Om utjämningsbidraget

Tanken med bidraget är att främja både Göteborgs fria kulturliv och barns och ungas möjlighet att ta del av konst och kultur. Bidraget subventionerar barns och ungas kostnad för besök eller upplevelser hos fria kulturaktörer i Göteborg.

Den sökande aktören ska verka i professionell kontext, ha höga konstnärliga kvaliteter och rikta sig till målgruppen barn och unga mellan 0–19 år. För att bli godkänd av förvaltningen och ta del av bidraget ska ansökan göras per produktion eller verk. Utbetalningen sker i efterhand, mot faktura efter godkänd redovisning.

Det är bara aktörer som producerar eller skapar konstnärliga verk som kan få utjämningsbidrag. Det betyder att gästspelsscener, museer, gallerier, festivaler och biografer inte kan få utjämningsbidrag eftersom de inte själva producerar. 

KuBo – kultur för barn och unga 

När du ansöker om utjämningsbidrag kan du även ansöka om att vara med i matchningsprocessen för KuBo – Kultur för barn och unga. KuBo är Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för förskolor, grundskolor och gymnasier. Där ingår museilektioner, skolbioföreställningar och utbud från det fria kulturlivet. 

Du kan läsa mer om matchningsprocessen och ansökan på sidan Ansökningsguide - Utjämningsbidrag och KuBo. På kubo.goteborg.se kan du se hur utbudet presenteras för skolorna.

Vad kan du söka utjämningsbidrag för?

Utjämningsbidrag kan sökas för konstnärliga verk, produktioner och föreställningar i Göteborg som riktar sig till barn och unga mellan 0–19 år.

Bedömningsgrunder

Kulturförvaltningens bedömningsgrunder är baserade på politiskt beslutade riktlinjer som är framtagna för Göteborgs Stad. Exempel på riktlinjer är Jämlik Stad, Göteborgs Stads kulturprogram och stadens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet. Läs om de övergripande bedömningsgrunderna här. 

När du ansöker om utjämningsbidrag bedöms verket även utifrån konstnärliga kvaliteter som:

  • konstnärlig höjd och bredd
  • bemötande och publikkontakt
  • form
  • utförande
  • tematik, angelägenhet och aktualitet

Det är framför allt konstnärlig höjd, bredd, angelägenhet och utveckling när det gäller det totala utbudet för barn och unga i staden som är grund för beviljande av stödet.

Vad kan du inte söka utjämningsbidrag för?

  • Kulturpedagogisk verksamhet, det vill säga produktioner som använder konsten som medel för lärande.
  • Föreställningar eller verk där biljettpriset för barn och unga är lägre än 40 kronor inklusive moms.
  • Verk som spelas för barn som är inte boende i Göteborg.

Vem kan söka utjämningsbidrag?

Fria kulturaktörer som har en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag, det vill säga en juridisk person, kan söka. Det kan även vara en enskild firma med F-skattsedel. Om en konstnär/fri aktör saknar juridisk person kan den söka genom annan huvudman.

Den sökande organisationen behöver vara registrerad och hemmahörande i någon av kommunerna inom Göteborgsregionen. Observera dock att barnen som tar del av produktionen måste bo i Göteborgs kommun.

Den sökande aktören ska verka i professionell kontext, ha höga konstnärliga kvaliteter och rikta sig till målgruppen barn och unga mellan 0–19 år.

Endast aktörer som producerar/skapar konstnärliga verk kan bli beviljade utjämningsbidrag.

Hur mycket är bidragsbeloppet?

  • Produktion eller verk på fast plats: 100 kronor per besökande barn då biljett sålts för minst 40 kronor inklusive moms.
  • Uppsökande eller såld produktion/verk: 50% av priset vid såld produktion.

Bidraget är 100 kronor per biljett när ett verk visas på en fast scen/plats och aktören säljer biljetter till barn och unga. Bidraget beviljas under förutsättning att barn från Göteborg varit en del i publiken och att biljetten kostat minst 40 kronor.

Om du till exempel säljer tio biljetter för 40 kronor styck, då kan du beviljas ett stöd på 1000 kronor.

Vid uppsökande produktion betalar arrangören 50% av kostnaden samt eventuella omkostnader, medan utjämningsbidraget omfattar de resterande 50% av kostnaden.

Om till exempel en skola bokar en föreställning som är godkänd för utjämningsbidrag betalar skolan 50% av kostnaden och utjämningsbidraget täcker de resterande 50 %.

När kan du ansöka? 

Ansökan kan göras löpande under året. Om din verksamhet även ansöker om verksamhetsstöd gör du ansökan i samband med det. Även om du tidigare blivit godkänd för utjämningsbidrag behöver du ansöka på nytt för varje produktion. Utjämningsbidraget beviljas per läsår eller kalenderår.

Särskilda omständigheter under corona

På grund av coronavirusets spridning är det för många kulturaktörer inte längre möjligt att genomföra föreställningar och andra publika evenemang. Detta påverkar barn och ungas tillgång till konst och kultur. Därför öppnas Göteborgs Stads utjämningsbidrag tillfälligt upp för digitala och nya konstuttryck.

Förändringen innebär att det går att söka utjämningsbidrag för till exempel filmade föreställningar och konserter, performanceverk och samtidskonst som använder filmat material som uttryck, utomhusverk eller annat som gör att barn kan ta del av konstnärliga uttryck i en tid när vi ska förhålla oss till social distansering.

Bidragsbeloppet höjs dessutom från 100 till 200 kronor per såld biljett vid skolföreställningar (ej öppna föreställningar).

De nya reglerna gäller fram till restriktionerna hävs.

Hur görs ansökan?

Ansökningen görs genom att du fyller i ett formulär där du beskriver produktionen eller verket.

Läs gärna Ansökningsguide - Utjämningsbidrag innan du fyller i anmälan. 

OBS! Du som ansöker för digitala eller nya uttryck behöver skicka med en länk till ert konstnärliga verk. Skriv med i ansökan att den avser de särskilda omständigheter som coronapandemin innebär. Du behöver även uttryckligen ange att ni kommer att ersätta anlitade konstnärer enligt avtal för genomförda verk/föreställningar/konserter etc.

Ansök om utjämningsbidrag.