Ansökningsguide - Utjämningsbidrag

På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga och om vad som gäller när du fått stöd.

Ansök via e-tjänsten

Du söker Utjämningsbidrag via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se. Där ska du fylla i ett formulär med uppgifter om produktionen eller verket och om dig som aktör.

Ansök om Utjämningsbidrag via e-tjänsten

Logga in med e-legitimation

Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation. 

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka om ett konto där du loggar in med användarnamn och lösenord.

Registrera din organisation

Du söker Utjämningsbidrag som juridisk person, inte som privatperson. För att kunna söka stödet måste du därför först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång. På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Var inloggad som rätt roll

När du har registrerat din organisation kan du vara inloggad i e-tjänsten både som privatperson och som organisationsrepresentant. Du loggar alltid in som privatperson, och byter sedan roll i systemet. För att söka Utjämningsbidrag behöver du ha användarrollen organisationsrepresentant. När du har valt rätt roll hittar du stödet under fliken ”Tillgängliga bidrag”.

Om produktionen eller verket förändras

Om något i verket förändras, till exempel om skådespelare, musiker eller dansare byts ut, ska detta meddelas till Kulturstöd. Därefter gör vi en ny bedömning.

Vad händer efter att jag har ansökt om Utjämningsbidrag?

Utredare på Kulturstöd bedömer din ansökan. Till sin hjälp har de en referensgrupp av sakkunniga. Bedömningen görs enligt våra riktlinjer och bedömningsgrunder. Kulturförvaltningen fattar sedan beslut om ansökan blir godkänd eller inte. Utjämningsbidraget beviljas per läsår eller kalenderår. Du får svar skriftligen via e-post.

Läs mer om riktlinjerna för kulturstöd och om bedömningsgrunderna på sidan Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga.

Redovisning och fakturering

Du som får Utjämningsbidrag ska skicka en e-faktura till Göteborgs Stads kulturförvaltning efter genomförda föreställningar, tillsammans med en redovisning. I redovisningen ska det framgå hur många barn som har tagit del av produktionen eller verket. När redovisningen är godkänd betalas bidraget ut mot fakturan.

Detta behöver framgå i redovisningen

Vid produktion eller verk på fast plats:

 • Datum och tid för genomfört verk samt verkets namn.
 • Antal barn eller elever x 100 kronor.
 • Åldersgrupp, skolår eller stadium.
 • Vilken förskola, grundskola, gymnasium och vilken stadsdel barnen kom ifrån.
 • Beställarens namn.
 • För privatpersoners bokningar ska deras postnummer uppges.
 • En sammanställning på beloppet som ska betalas ut.

Vid uppsökande verk eller såld produktion:

 • Datum och tid för genomfört verk samt verkets namn.
 • Det totala priset samt 50% avdrag.
 • Antal barn och barnens ålder.
 • Om verket spelades under barns fritid (skollov eller helg) ska du bifoga en lista med barnens postnummer.
 • Beställarens namn.
 • Vilken förskola, grundskola, gymnasium och vilken stadsdel barnen kom ifrån, eller plats där föreställningen spelades.
 • En sammanställning på beloppet som ska betalas ut.

Du ska också bifoga kopia av faktura eller kvitto på sålda biljetter. Vid uppsökande verk ska du också skicka med en kopia på ditt avtal eller kontrakt med arrangören.

E-faktura

Det är lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Här kan du läsa mer om hur du skickar e-faktura.

Du ska skicka fakturan för Utjämningsbidrag till:

Kulturförvaltningen (GLN-kod: 7381035001594) med referens: 5007