Kulturstipendier

Du som är yrkesverksam inom konst- eller kulturlivet kan söka stipendier från kulturnämnden. Syftet med kulturnämndens kulturstipendier är att främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet i Göteborg.

Vem kan söka kulturstipendium?

Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 

Kulturstipendiet kan gå till dig som har en konstnärlig utbildning eller har minst tre års dokumenterad professionell konstnärlig erfarenhet, vilket innebär att du är eller har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang. 

Det är många som söker kulturstipendierna. När ansökningarna bedöms tar kulturnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde, så att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt.

Vem kan inte få kulturstipendium?

Du kan inte få kulturstipendium om du:

  • är student
  • har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga verksamhet
  • har fått kulturstipendium från kulturnämnden i Göteborg under de senaste åtta åren.

Observera att du inte heller kan få ett kulturstipendium samma år som du får Arbetsstipendium för författare från kulturnämnden. 

Hur mycket pengar kan du få?

20 personer får stipendium på 30 000 kronor per person.

När och hur kan du ansöka?

Sista ansökningsdag 2022 var 16 november klockan 12.00. Du får besked i april 2023.

Sista ansökningsdatum 2023 är i november, datum är inte klart än. Du får besked i april 2024.

Kulturnämnden fattar beslut om vem som får Kulturstipendier.

Var ute i god tid med din ansökan eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Ansök om kulturstipendium