Kulturstipendier


Du som är yrkesverksam inom konst- eller kulturlivet kan söka stipendier från kulturnämnden. Syftet med kulturnämndens kulturstipendier är att främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet i Göteborg.

Detta krävs för att söka Kulturstipendium

  • Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 
  • Du ska ha en konstnärlig utbildning eller minst tre års dokumenterad professionell konstnärlig erfarenhet, vilket innebär att du är eller har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang. 
  • Du får inte vara student eller ha statlig inkomstgaranti för din konstnärliga verksamhet.
  • Du ska inte ha fått Kulturstipendium från kulturnämnden i Göteborgs Stad under de senaste åtta åren. Du kan inte heller få Kulturstipendium samma år som du får Arbetsstipendium för författare från kulturnämnden. 

Det är många som söker kulturstipendierna. När ansökningarna bedöms tar kulturnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde, så att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt.

Så mycket pengar kan du få

20 personer får stipendium på 30 000 kronor per person.

Ansökningstider

  • 2023 är ansökan öppan 18 oktober — 16 november klockan 12.00. Du får besked i april 2024. Observera att du inte kan komplettera din ansökan efter deadline. Ansökningsperioden har förlängts till 16 november på grund av tekniska problem.

Kulturnämnden fattar beslut om vem som får Kulturstipendier.

Var ute i god tid med din ansökan.

Ansök om kulturstipendium