Utvecklingsstöd

Du kan söka Utvecklingsstöd för projekt som stimulerar en konstnärlig eller kulturell utveckling i Göteborg.

Vad kan jag få utvecklingsstöd för?

Du kan söka utvecklingsstöd för projekt som stimulerar konstnärlig eller kulturell utveckling och skapar kvalitativ eller strukturell förändring. Stödet kan också ges till projekt som bidrar till prioriterade strategiska mål i Göteborgs Stads kulturprogram.

Stödet kan beviljas till alla uttrycksformer och exempelvis ha fokus på utveckling av metod, format, strategi, kompetensutveckling, koncept eller liknande. Utvecklingsstödet är öppet att söka för såväl småskaliga som mer omfattande utvecklingsarbeten.

Utvecklingsstödet redovisas till förvaltningen men ställer inget krav på publik presentation.

Vem kan ansöka om utvecklingsstöd?

Utvecklingsstöd kräver en juridisk person eller enskild firma med F-skattsedel som huvudman. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Projekt som saknar juridisk person har möjlighet att söka genom annan huvudman.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Vem kan inte ansöka om utvecklingsstöd?

  • organisationer som kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd
  • verksamheter som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, såvida inte verksamheten har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
  • verksamheter som huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamheter
  • offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag

Det går heller inte att söka utvecklingsstöd i efterhand eller för att täcka förlust.

Hur mycket pengar kan jag få?

Det finns ingen beloppsgräns vid ansökan om Utvecklingsstöd. I ansökningsomgången 2019 fördelades totalt 700 000 kronor och år 2020 fördelades 1 500 000 kronor.

När kan jag ansöka?

Ansökan öppnar 9 februari 2022. Ansök senast 2 mars 2022 klockan 12.00. Beslut tas av kulturnämnden i maj 2022.

Var ute i god tid när du söker eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag. 

Sökande kan bli kallade till ett fördjupande samtal måndag den 4 april som en kompletterande åtgärd i bedömningsprocessen. Senast 3 veckor efter deadline får du besked om du är kallad till ett fördjupande samtal och hur samtalet är tänkt att fungera.

Hur och var görs ansökan?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in.

Ansök om utvecklingsstöd

När får jag beslut om min ansökan?

Beslut fattas av kulturnämnden i maj 2022.