Utvecklingsstöd

Du kan söka Utvecklingsstöd för projekt som stimulerar en konstnärlig eller kulturell utveckling i Göteborg.

Detta kan du söka Utvecklingsstöd för

Du kan söka utvecklingsstöd för projekt som stimulerar konstnärlig eller kulturell utveckling. Du kan också få stöd för projekt som bidrar till prioriterade strategiska mål i Göteborgs Stads kulturprogram.

Stödet är öppet för alla uttrycksformer och projekten kan exempelvis ha fokus på utveckling av metod, format, strategi, kompetensutveckling, koncept eller liknande. Utvecklingsstödet är öppet att söka för såväl småskaliga som mer omfattande utvecklingsarbeten.

Detta kan du inte söka Utvecklingsstöd för

Du kan inte söka Utvecklingsstöd för projekt i efterhand eller för att täcka förlust.

För projekt som går ut på att arrangera publika evenemang bör du istället söka Projektstöd eller Projektstöd Pronto.

Detta krävs för att söka Utvecklingsstöd

Du som söker ska vara en juridisk person, till exempel en förening, stiftelse eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel. Projekt som saknar juridisk person har möjlighet att söka genom annan huvudman.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav, som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Du kan inte få Utvecklingsstöd om:

  • organisationen kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd
  • verksamheten huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, om inte verksamheten har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
  • verksamheten huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamhet
  • organisationen är en institution, förvaltning eller bolag som är offentligt finansierat.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Du kan söka vilket belopp du vill, det finns ingen beloppsgräns. 

I ansökningsomgången år 2022 fördelades totalt 1 200 000 kronor till nio projekt.

Ansökningstider

Ansökan för 2024 är öppen 7 februari  6 mars klockan 12.00 (mitt på dagen). Du får beskedet i slutet av maj.

Så redovisar du ditt projekt

Du behöver redovisa Utvecklingsstödet till kulturförvaltningen men det finns inget krav på publik presentation. 

Från och med 2023 redovisar du i Göteborgs Stads e-tjänst.

Ska du redovisa ett projekt som du sökt och beviljats i vår gamla e-tjänst? Kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se

Ansök

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag där du loggar in med e-legitimation.

Registrera din organisation

Om det är första gången du söker behöver du först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång. På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Var inloggad som rätt roll

När du har registrerat din organisation kan du vara inloggad i e-tjänsten både som privatperson och som organisationsrepresentant. Du loggar alltid in som privatperson, och byter sedan roll i systemet. För att söka Utvecklingsstöd behöver du ha användarrollen organisationsrepresentant. När du har valt rätt roll hittar du ansökningsformuläret under fliken ”Tillgängliga bidrag”. 

Tekniska problem

Får du tekniska problem med e-tjänsten, kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se.

Ansök via e-tjänsten