Arbetsstipendium för författare

Du som är författare eller översätter skönlitterära verk från annat språk till svenska kan ansöka om Arbetsstipendium för författare. Syftet med stödet är att främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet i Göteborg, med avseende på litteratur.

Vem kan ansöka om Arbetsstipendium för författare?

Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 

Stipendium kan gå till författare som skriver skönlitterära verk eller essäistik på svenska. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och serier för barn, ungdom eller vuxna. Till essäistik räknas även kvalificerad kulturjournalistik.

Du som översätter skönlitterära verk från annat språk till svenska kan också ansöka om Arbetsstipendium för författare.

För att kunna få stipendium ska du ha gett ut eller översatt minst ett skönlitterärt verk under de senaste fem åren. Om du är dramatiker ska du ha skrivit eller översatt minst två verk de senaste fem åren. Dessa ska ha uppförts eller sänts i professionella sammanhang . Om du är essäist ska du de senast fem åren ha skrivit minst tre kvalificerade texter som publicerats i bok eller tidskrift.

Vem kan inte få Arbetsstipendium för författare?

Studerande kan inte få detta stipendium. Du kan inte heller få stipendiet om du har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga verksamhet.

Om du under de senaste fem åren har fått arbetsstipendium för författare från kulturnämnden i Göteborg kan du inte söka igen. Du kan inte heller få Arbetsstipendium för författare och Kulturstipendier samma år.

Hur mycket pengar kan du få?

Tre personer får Arbetsstipendium för författare på 50 000 kronor per person.

När kan du ansöka?

Sista ansökningsdatum 2022 var 16 november klockan 12.00. Du får besked i april 2023.

Sista ansökningsdatum 2023 är i november, datum är inte klart än. Du får besked i april 2024.

Kulturnämnden fattar beslut om vem som får Arbetsstipendium för författare.

Var ute i god tid med din ansökan eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.


Ansök om Arbetsstipendium för författare