Riktat stöd


Riktat stöd är ett politiskt riktat stöd som kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse.

Riktat stöd är ett stöd som ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse, som hindrar beslut enligt principen om armlängds avstånd och lika hantering i förhållande till andra sökanden. Stödet är inte öppet att söka, utan kulturnämnden beslutar vilka organisationer som ska hanteras i stödformen.

Vilka som får Riktat stöd beslutas samtidigt som Verksamhetsstöd.