Ansökningsguide - En snabb slant

På den här sidan hittar du praktisk information om hur du ansöker om En snabb slant.

Du söker via e-tjänsten

Du söker En snabb slant genom att fylla i ett ansökningsformulär via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag. Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation, till exempel Bank-Id. 

På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du mer information om e-tjänsten och hur du använder den.

Du söker En snabb slant som privatperson, inte som organisation. Du hittar stödet under fliken ”Tillgängliga bidrag” när du har loggat in.

Observera att du inte kan skicka in din ansökan via e-post.

Ansök om En snabb slant via e-tjänsten

Tekniska problem

Får du tekniska problem med e-tjänsten, kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se.

Detta behöver du ha med i ansökan

Projektbeskrivning

I projektbeskrivningen berättar du om ditt projekt. Du behöver skriva en kort förklaring om vad du ska göra och hur upplägget ser ut, berätta om vem du/ni är som anordnar projektet och om vilka andra som ska medverka. Du ska också berätta vilken publik du hoppas nå med projektet.

Checklista för projektbeskrivningen:

  • Vad är det för slags projekt jag vill göra och varför, och med vem och vilka?
  • Var och när ska projektet äga rum?
  • Vilka tänker jag ska besöka projektet, vilka är publiken?
  • Hur ska jag gå till väga för att genomföra projektet?

Budget och ekonomi

Du behöver ha en budget för ditt projekt. Där beskriver du vilka inkomster och utgifter du beräknar att få. Tänk på att budgeten ska vara balanserad. Det betyder att utgifterna och inkomsterna ska vara lika höga (inräknat det stöd du söker från En snabb slant). Projektet får alltså inte gå med vinst, utan ska gå jämnt ut.

Inkomster

Här anger du summan du söker av En snabb slant.

Du fyller också i hur mycket du tror att projektet kan få i biljettintäkter om du tänker ta inträde, och vilka övriga stöd och bidrag du har sökt eller fått. Det kan till exempel vara bidrag för en studiecirkel.

Sponsring från företag eller liknande ska också stå med i budgeten som en inkomst. Om du har blivit sponsrad på andra sätt än med pengar, till exempel om du har fått låna teknik eller en lokal gratis, kan du skriva det i projektbeskrivningen. Då behöver du inte ta med det i budgeten.

Utgifter

Här fyller du i utgifter och kostnader för till exempel att hyra lokal eller teknik, rekvisita, gager och annat som behövs för att genomföra projektet. Försök att beskriva utgifterna så tydligt som möjligt. Om du exempelvis söker pengar för att hyra teknik är det bra om du specificerar vad för typ av teknik det handlar om. Undvik stora ospecificerade budgetposter som ”Övriga utgifter: 7 000 kr”.

Det går bra att ladda upp budgeten och förklaringar till hur du har tänkt som ett bifogat dokument i ansökan.

Om projektet förändras

Ibland händer det att projekt förändras efter att du redan har blivit beviljad En snabb slant. Något inplanerat framträdande kanske avbokas, eller så kanske du behöver byta lokal och får andra hyreskostnader än beräknat. Det kan också handla om att du vill göra en ändring i budgeten och lägga den del av budgeten som skulle använts till scenografi till att betala artister istället.

Om det sker förändringar i projektet är det viktigt att du meddelar oss. Du kan höra av dig via e-post eller telefon.

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

När ansökan har kommit in till kulturförvaltningen går vi igenom den och fattar beslut så snart som möjligt. Du får besked efter ungefär tre veckor, men det kan ta ytterligare någon vecka innan du får pengarna på ditt konto. Ju tydligare din ansökan är, desto fortare kan du få besked.

Ibland behöver vi ställa frågor till dig om ansökan innan vi kan fatta ett beslut. Då får du ett sms eller mejl med en länk till din ansökan i e-tjänsten, där vi ber dig svara på några frågor. Det är bra om vi kan få svar på frågorna snabbt för att du ska få besked så fort som möjligt. Kolla din skräppost regelbundet för att inte missa våra mejl.

Beslutet om du får En snabb slant och i så fall hur mycket du får, påverkas av flera saker. För att överhuvudtaget få stöd behöver du först uppfylla villkoren för En snabb slant. Villkoren kan du läsa på sidan om En snabb slant. Även om du beviljas pengar är det inte säkert att du får hela beloppet som du sökte.

Bra att tänka på inför ditt projekt

Polistillstånd

För event på offentliga platser behövs det oftast polistillstånd. Kontakta polismyndigheten i god tid före projektet.

Skatter och avgifter

Om du har frågor om skatter och avgifter, kontakta Skatteverket.

Affischering

Om du vill affischera i staden är det viktigt att du gör det på de anslagstavlor som är avsedda för det. På den här sidan finns en karta över affischplatser.

Budget och ekonomisk kalkyl

Försök att ha en budget som går att justera om det skulle ske förändringar som kan påverka ditt projekt. Se över vilka eventuella utgifter du skulle kunna minska om du till exempel inte får så mycket bidrag som du hade räknat med, så att du slipper gå med förlust.

Kontakta oss

Om du är osäker på hur du ska fylla i ansökan eller har andra frågor om En snabb slant, tveka inte att kontakta oss. Det går också bra att besöka oss för ett personligt möte, men då behöver du boka en tid först. Hör av dig till kulturstod@kultur.goteborg.se