Ansökningsguide - En snabb slant

På den här sidan hittar du praktisk information om hur du ansöker om En snabb slant och om vad som gäller när du fått stöd.

Hur du söker – online via vår e-tjänst

Klicka på knappen ”Ansök om projektstödet En snabb slant” längst ner på denna sida. Därefter skapar du en inloggning och klickar sedan upp En Snabb Slant. Där ska du fylla i ett digitalt ansökningsformulär som består av tre delar.

På första sidan ska du fylla i information om dig som söker och om ditt projekt, som exempelvis personnummer, adress, ditt personliga bankkonto och när projektet ska genomföras och på vilken plats.

På andra sidan ska du göra en projektbeskrivning där du berättar lite mer utförligt om ditt projekt. Sista sidan innehåller en mall för att göra en ekonomisk kalkyl/budget för projektet.

Vad du behöver fylla i på de olika delarna av ansökan

Projektbeskrivning

I projektbeskrivningen berättar du om ditt projekt. Viktig information som behöver vara med i projektbeskrivningen är en kort förklaring om vad du ska göra och hur upplägget ser ut, information om vem du/ni är som anordnar projektet och information om andra medverkande. Om formuläret inte räcker går det utmärkt att skicka in projektbeskrivningen separat som en bilaga till ansökan.

Som tips kan det vara bra att få med svar på följande frågor:
• Vad är det för slags projekt jag vill göra och varför, och med vem och vilka?
• Var och när ska detta äga rum?
• Vilka tänker jag ska besöka projektet, vilka är publiken?
• Hur ska jag gå tillväga?

Ekonomisk kalkyl/budget

Här gör du en budget för ditt projekt genom att beskriva vilka inkomster och utgifter du beräknar att få. Tänk på att budgeten ska vara balanserad. Det betyder att summan av alla utgifter ska vara lika mycket som summan av inkomsterna. Det ska alltså framgå att projektet beräknas gå jämnt upp.

Under inkomster fyller du i hur mycket du tror att projektet kan få i biljettintäkter om du tänker ta inträde. Du fyller också i vilka övriga stöd och bidrag du har sökt eller fått. Till exempel kan det vara K-pengar från KulturUngdom eller bidrag för en studiecirkel.

Sponsring från företag eller liknande ska också stå med i den ekonomiska kalkylen. Om du har blivit sponsrad på andra sätt än med pengar, till exempel om du har fått låna teknik eller en lokal gratis, kan du beskriva det i projektbeskrivningen. Då behöver du inte ta med det i den ekonomiska kalkylen. Längst ner under inkomster skriver du hur mycket du söker av En snabb slant.

På utgiftssidan fyller du i utgifter för till exempel att hyra lokal eller teknik, rekvisita, gager och annat som behövs för att genomföra projektet. Försök att beskriva utgifterna så tydligt som möjligt. Om du exempelvis söker pengar för att hyra teknik är det bra om du specificerar vad för typ av teknik det handlar om. Undvik stora ospecificerade budgetposter som ”Övriga utgifter: 7 000 kr”.

Det går utmärkt att lämna den ekonomiska kalkylen, eller förklaringar till hur man har tänkt, som en bilaga.

Om projektet förändras

Ibland händer det att projekt förändras efter att ansökan har behandlats av oss på kulturförvaltningen. Något inplanerat framträdande kanske avbokas, eller så kanske du behöver byta lokal och får andra hyreskostnader än beräknat. Det kan också handla om att du vill göra en ändring i budgeten och lägga den del av budgeten som skulle använts till scenografi till att betala artister istället. Om det sker sådana förändringar i projektet är det viktigt att du meddelar oss detta så snart som möjligt.

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

När ansökan har kommit in till kulturförvaltningen går vi igenom den och fattar beslut om stöd så snart som möjligt. Det kan ta upp till en månad efter att vi har fått in ansökan till dess att eventuellt stöd betalas ut. Oftast fungerar det så att ju tydligare ansökan är, desto fortare kan du få besked.

Ibland har vi frågor om ansökan som vi behöver få svar på innan vi kan fatta ett beslut. Då ringer eller mejlar vi till dig eller den person som står som kontaktperson på ansökan. Det är bra om vi kan få svar på frågorna inom kort för att du ska få besked så fort som möjligt.

Beslutet om du kan få En snabb slant och i så fall hur mycket du kan få, påverkas av flera olika saker. För att överhuvudtaget få stöd behöver du uppfylla villkoren för En snabb slant. Villkoren kan du läsa här. Även om du beviljas pengar är det inte säkert att du får hela det belopp du har sökt.

Redovisa ditt projekt

När projektet väl är genomfört vill vi få in en kort redovisning av hur projektet gick. I redovisningen beskriver du hur projektet gick, vad som fungerade bra respektive dåligt och vilka inkomster och utgifter du har haft.

Projektredovisningen gör du i e-tjänsten där du skickade in ansökan. Intill den beviljade ansökan finns en länk till redovisningen. Du hittar beviljad ansökan under ”Mina sidor” och sedan ”Mina bidrag”. Redovisningen måste lämnas in till oss senast en månad efter att projektet har genomförts. Du kommer att få en automatisk påminnelse om detta.

Bra att tänka på inför ditt projekt

Polistillstånd

För event på offentliga platser behövs det oftast polistillstånd. Kontakta polismyndigheten i god tid före projektet.

Skatter och avgifter

Om du har frågor om skatter och avgifter, kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se.

Affischering

Om du vill affischera i staden är det viktigt att du gör det på de anslagstavlor som är avsedda för det. På den här sidan finns en karta över affischplatser.

Ekonomisk kalkyl

Försök att ha en budget som går att justera om det skulle ske förändringar som kan påverka ditt projekt. Se över vilka eventuella utgifter du skulle kunna minska om du till exempel inte får så mycket bidrag som du hade räknat med, så att du slipper gå med förlust.

Kontakta oss

Om du är osäker på hur du ska fylla i ansökan eller har andra frågor om En snabb slant, tveka inte att kontakta oss. Det går också bra att besöka oss för ett personligt möte, men då vi vill gärna att du bokar en tid först. Hör av dig till elin.alvemark@kultur.goteborg.se.