Krav på dig som får stöd

Det finns vissa krav på dig som får stöd. På den här sidan beskrivs generella krav som gäller alla som får stöd. Bland annat ska du berätta för oss om det blir större förändringar i projektet eller verksamheten du får stöd för, och du måste lämna in en redovisning. Du ska också använda Göteborgs Stads logotyp för att visa att du får stöd från oss.

Om du får kulturstöd från Göteborgs Stad får du besked via e-post. Då får du information om vad som förväntas av dig och vad som gäller för det specifika stödet du har fått. På den här sidan beskrivs generella krav som gäller alla som får stöd.

Informera oss

Ni ska informera oss när ni har planerat in något offentligt arrangemang som är kopplat till projektet ni fått stöd för. Det kan handla om till exempel föreställningar, konserter eller visningar. Ni kan informera oss via till exempel ett pressmeddelande eller en inbjudan per e-post. Detta ska ni göra för att vi ska se hur projektet når ut publikt. 

Ni ska också informera Kulturstöd om projektet eller verksamheten av någon anledning skjuts upp eller förändras mycket. Det kan till exempel vara att ett projekt beviljades lägre summor från andra stödgivare och därför kommer att spelas eller sättas upp färre gånger än vad som beskrevs i ansökan. Det kan också vara att projektets konstnärliga inriktning utvecklas på ett delvis nytt sätt på grund av oförutsedda händelser.

Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt

Redovisa

Alla projekt och verksamheter som får stöd ska redovisas. Redovisa ditt projekt enligt regler för respektive stöd. Du som får stöd får information om hur du ska redovisa ditt projekt eller verksamhet i samband med beslutet.

Kommunikation och marknadsföring

Visa i ditt marknadsförings- och informationsmaterial att du får stöd. Använd logotypen för Göteborgs Stad bredvid förklarande text, till exempel "Med stöd från". 

Sätt inte upp affischer där det är olagligt. Göteborgs Stad har affischeringstavlor som du kan använda.