Produktionsstöd för film och rörlig bild

Om du planerar ett konstnärligt projekt inom film och rörlig bild med anknytning till Göteborg kan du söka produktionsstöd. Du kan söka Produktionsstöd för film och rörlig bild två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Vilka filmprojekt kan jag få stöd för?

Produktionsstöd för film och rörlig bild är ett projektstöd som kan användas för att skapa ett konstnärligt verk för film och rörlig bild. Det kan till exempel vara kort- eller långfilm, spel- eller dokumentärfilm, tv- eller webbserie, konstfilm, virtual reality-verk samt olika hybridformer. Det kan användas för alla faser i ett projekt: utveckling, produktion eller postproduktion – så länge det innefattar något slags produktionsmoment.

Stödet går till projekt som:

 • har någon slags koppling till Göteborg
 • innehåller ett eller flera produktionsmoment
 • är nyskapade inom sin genre
 • syftar till att visas allmänt publikt
 • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • sker i samarbete med andra aktörer
 • har flera finansiärer (eftersom det då är större möjlighet att genomföra projektet)

Vilka film- och rörlig bildprojekt kan jag inte söka projektstöd för?

 • Projekt inom utbildningar
 • Manusskrivande på egen hand
 • Projekt som beställts för ett speciellt syfte, så kallad ”uppdragsfilm”
 • Projekt som till största del är kommersiella eller vinstinriktade
 • Projekt som redan genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust)

Vem kan ansöka om produktionsstöd?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Vem kan inte få produktionsstöd?

 • Privatpersoner utan F-skattsedel
 • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande
 • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet

Hur mycket pengar kan jag ansöka om?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade produktionsstöden har hittills legat på mellan 40 000 och 200 000 kronor.

För produktionsstöd under 40 000 kronor hänvisar vi till Projektstöd Pronto, ett projektstöd med kort handläggningstid som går att söka fyra gånger per år. 

När kan jag ansöka?

2022

 • Ansökan för höstens omgång öppnar 3 oktober. Ansök senast 2 november 2022 klockan 12.00. Du får besked i februari 2023.

2023

 • Ansökan för vårens omgång öppnar 15 februari. Ansök senast 15 mars klockan 12.00. Du får besked i maj 2023.
 • Datum för höstens sökomgång är inte klara än.

Var ute i god tid eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Kulturförvaltningen fattar beslut om vem som får Produktionsstöd för film och rörlig bild. 

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. Det finns ingen separat rubrik för produktionsstödet för film och rörlig bild, utan du söker under rubriken ”Projektstöd”. 

Ansök om produktionsstöd

Andra stöd: Lindholmen Science Park

Förutom Göteborgs Stads kulturstöd har också Media Arena vid Lindholmen Science Park ett särskilt stöd till utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Till exempel har manusbearbetning, pilotproduktion och idéutveckling fått stöd.

Läs mer på Lindholmen Science Parks hemsida.