Ansökningsguide - Utvecklingsstöd


På den här sidan hittar du praktisk information om hur du ansöker om Utvecklingsstöd och om vad som gäller när du fått stöd.

Du söker via e-tjänsten

Du söker Utvecklingsstöd genom att fylla i ett ansökningsformulär via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag.

Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post.

Ansök om Utvecklingsstöd i e-tjänsten.

Logga in med e-legitimation

Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation. Du kan inte använda dina gamla uppgifter från bok.goteborg.se.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka om ett konto där du loggar in med användarnamn och lösenord.

Registrera din organisation

Du söker Utvecklingsstöd som juridisk person, inte som privatperson. För att kunna söka stödet måste du därför först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång. På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Var inloggad som rätt roll

När du har registrerat din organisation kan du vara inloggad i e-tjänsten både som privatperson och som organisationsrepresentant. Du loggar alltid in som privatperson, och byter sedan roll i systemet. För att söka Projektstöd behöver du ha användarrollen organisationsrepresentant. När du har valt rätt roll hittar du stödet under fliken ”Tillgängliga bidrag”.

Detta behöver du ha med i ansökan

Projektbeskrivning

I projektbeskrivningen berättar du om ditt utvecklingsprojekt.

Checklista för projektbeskrivningen:

  • Vad är det för slags projekt jag vill göra och varför, och med vem och vilka?
  • Var och när ska projektet äga rum?
  • Hur ska jag gå till väga för att genomföra projektet?
  • Beskriv vad det är som utvecklas i ditt projekt.

Budget och ekonomi

Du behöver en budget för ditt projekt. Där ska du beskriva vilka inkomster och vilka utgifter du beräknar att få. Tänk på att budgeten måste vara balanserad. Det betyder att utgifterna och inkomsterna ska vara lika höga (inräknat det stöd du söker från Utvecklingsstöd). Projektet får alltså inte gå med vinst, utan ska gå jämnt ut.

Ofta går det inte att förutse precis vilka utgifter och inkomster ni kommer att ha. Kalkylen eller budgeten är en uppskattning och ibland kan du behöva ändra den senare.

Intäkter

Du behöver ange hur mycket pengar du söker av Utvecklingsstöd. Du ska också ange eventuella andra intäkter i projektet.

Utgifter

Här fyller du i utgifter för till exempel att hyra lokal eller teknik, rekvisita, gager och annat som behövs för att genomföra projektet.

Försök att beskriva utgifterna så tydligt som möjligt. Om du exempelvis söker pengar för att hyra teknik är det bra om du specificerar vad för typ av teknik det handlar om. Undvik stora ospecificerade budgetposter som ”Övriga utgifter: 7 000 kr”.

Fyll i alla siffror utan mellanslag

När du fyller i dina budgetposter i e-tjänsten räknar den automatiskt ihop dina intäkter och utgifter. För att det ska fungera behöver du ange alla belopp utan mellanslag och endast med siffror. Om du har budgetpost på 10 500 kronor skriver du alltså ”10500” i formuläret.

Om projektet förändras

Ibland händer det att projekt förändras efter att du redan har fått stöd. Om det blir större förändringar, som till exempel att projektet ställs in eller skjuts på framtiden, är det viktigt att du meddelar oss detta så snart som möjligt.

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

När ansökan har kommit in till kulturförvaltningen går vi igenom den och bedömer om den uppfyller riktlinjerna för kulturstöd. Du får besked via e-post.

Ibland behöver vi ställa frågor till dig om ansökan innan vi kan fatta ett beslut. Då får du ett mejl med en länk till din ansökan i e-tjänsten, där vi ber dig svara på några frågor.

Bra att tänka på inför projektet

  • Polistillstånd: För event på offentliga platser behövs det oftast polistillstånd. Kontakta polismyndigheten i god tid före projektet.
  • Skatter och avgifter: Om du har frågor om skatter och avgifter, kontakta Skatteverket, skatteverket.se.
  • Affischering: Om du vill affischera i staden är det viktigt att du gör det på de anslagstavlor som är avsedda för det. På den här sidan finns en karta över affischplatser.
  • Budget: Försök att ha en budget som går att justera om det skulle ske förändringar som kan påverka ditt projekt. Se över vilka eventuella utgifter du skulle kunna minska om du till exempel inte får så mycket bidrag som du hade räknat med, så att du slipper gå med förlust.

Kontakta oss

Om du är osäker på hur du ska fylla i ansökningsformuläret eller har andra frågor om Utvecklingstöd, tveka inte att kontakta oss. Det går också bra att besöka oss för ett personligt möte, då behöver du boka en tid först.

Kontakta oss på e-post kulturstod@kultur.goteborg.se

Ansök om Utvecklingsstöd

Ansök senast klockan 12.00 på ansökningsdagen. Var ute i god tid med din ansökan.

Nästa datum för att söka Utvecklingsstöd hittar du på sidan Utvecklingsstöd. På sidan Viktiga datum finns datumen för alla våra stöd samlade.

Ansök om Utvecklingsstöd via e-tjänsten