Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett hyresbidrag för dig som hyr en konstnärsateljé i Göteborg. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer och att utveckla stadens professionella kulturliv.

Du som hyr en ateljé i Göteborgs kommun kan söka Ateljéstöd. Stödet är personligt och skattepliktigt och betalas ut retroaktivt. Du söker för den period som du hyrt din ateljé. Det kan vara hela året eller delar av det.

Vad kan du få Ateljéstöd för?

Hyra till ateljé i Göteborgs kommun.

Vem kan ansöka om Ateljéstöd?

Du ska vara folkbokförd i Göteborg. Din ateljéhyra ska vara minst 14 400 kr per år.

Studerande kan inte få Ateljéstöd.

Ateljéstöd kan gå till dig som:

  • har konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller foto. Utbildningen ska ha avslutats högst tre år innan ansökan.

eller

  • de senaste tre åren har dokumenterad erfarenhet genom en genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet, arbetsstipendium från Konstnärsnämnden inom bild och formområdet, offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag, större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld.

Du kan läsa mer om vad som gäller i kulturnämndens Regler för Ateljéstöd och Riktlinjer för kulturstöd. Du hittar dokumenten på sidan Regler och riktlinjer.

Särskilda anpassningar av Ateljéstödet till följd av pandemin

På grund av pandemin finns tillfälliga regler som gäller för ansökningsomgångarna 2021 och 2022:

  • Ansökan kan göras med underlag och meriter som sträcker sig fyra istället för tre år tillbaka i tiden.
  • Pandemianpassade verk och digitala utställningar godkänns som underlag för att styrka yrkesverksamhet.

Hur mycket pengar kan du få?

Varje år bestäms ett totalbelopp för Ateljéstöd. Alla som beviljas stöd delar på det beloppet. Det innebär att alla konstnärer som får Ateljéstöd får lika mycket i bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra. De senaste åren har stödet varit omkring 8000 kronor per år och konstnär.

Pengarna betalas ut retroaktivt i början av nästkommande år.

När och hur kan du ansöka?

Den senaste sökomgången var öppen 3 oktober  26 oktober 2022. Du som har ansökt får besked före 31 december 2022. 

Nästa sökomgång öppnar i september/oktober 2023. Exakt datum är inte klart än. 

Du söker genom att fylla i ett formulär. Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret. Läs ansökningsguiden innan du börjar fylla i formuläret, för att säkerställa att du har alla dokument du behöver inför ansökan. 

Ansökan är stängd.