Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett hyresbidrag för dig som hyr en konstnärsateljé i Göteborg. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer och att utveckla stadens professionella kulturliv.

Du som hyr en ateljé i Göteborgs kommun kan söka Ateljéstöd. Stödet är personligt och skattepliktigt och betalas ut retroaktivt. Du söker för den period som du hyrt din ateljé. Det kan vara hela året eller delar av det.

Detta kan du söka Ateljéstöd för

Hyra till ateljé i Göteborgs kommun.

Detta krävs för att söka Ateljéstöd

  • Du ska vara folkbokförd i Göteborg.
  • Din ateljéhyra ska vara minst 14 400 kr per år.
  • Du kan inte få Ateljéstöd om du är student.

Du ska också ha:

  • konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller foto. Utbildningen ska ha avslutats högst tre år innan ansökan.

eller:

  • de senaste tre åren ha dokumenterad erfarenhet genom en genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet, arbetsstipendium från Konstnärsnämnden inom bild och formområdet, offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag, större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld.

Du kan läsa mer om vad som gäller i kulturnämndens Regler för Ateljéstöd och Riktlinjer för kulturstöd. Du hittar dokumenten på sidan Regler och riktlinjer.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Varje år bestäms ett totalbelopp för Ateljéstöd. Alla som beviljas stöd delar på beloppet. Det innebär att alla konstnärer som får Ateljéstöd får lika mycket i bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra. De senaste åren har stödet varit omkring 8000 kronor per år och konstnär.

Pengarna betalas ut retroaktivt i början av nästkommande år.

Ansökningstider

2023 är ansökan öppen 27 september  25 oktober klockan 12.00.