KuBo - kultur för barn och unga


Du som är godkänd för utjämningsbidraget kan lämna intresseanmälan om att vara med i KuBo - Kultur för barn och unga, som är Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för förskolor och skolor.

Om KuBo – kultur för barn och unga

KuBo är Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för förskolor och skolor. Syftet är att samla kulturutbudet på ett och samma ställe och att skapa en mer jämlik fördelning av kultur till barn och unga i Göteborg.

Utbudet i KuBo riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasier, både kommunala och friskolor. Lärare och pedagoger på skolorna bokar själva aktiviteter för sina barngrupper och elever direkt via KuBo. På kubo.goteborg.se kan du se hur utbudet presenteras för skolorna.

Utbudet finansieras genom en gemensam budget från kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen. Det gör att kommunala skolor och förskolor kan boka aktiviteter kostnadsfritt genom KuBo, medan det är subventionerat för friskolor och gymnasier.

Detta krävs för att lämna intresseanmälan till KuBo

Du behöver först vara godkänd för utjämningsbidrag för att kunna göra en intresseanmälan. Läs mer på sidan Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga.

Den produktion du söker med ska vara riktad till barn inom förskola, grundskola och gymnasium i Göteborg, och ska gå att genomföra i den miljön, antingen uppsökande i skola, i lokaler i närområdet eller på egen scen. 

Ansökningstider

Intresseanmälan för medverkan i KuBo sker läsårsvis med en termins framförhållning.

  • Intresseanmälan för medverkan i höstens utbud 2023 är öppen 1 februari – 1 mars 2024.
  • Intresseanmälan för medverkan i vårens utbud 2024 är öppen 1 augusti – 1 september 2024.

Du får besked från kulturförvaltningen via e-post ungefär en månad efter sista ansökningsdatum om er produktion blir programlagd under kommande period eller inte.

Så går urvalet till

Vilket utbud från det fria kulturlivet som kommer med i KuBo bestäms genom en matchningsprocess och programläggning, som görs av en samverkansgrupp med representanter från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen.

De tittar på hur utbudet motsvarar urvalskriterierna, bland annat:

  • Efterfrågan och spridning mellan olika målgrupper i förskola/skola.
  • Fördelning mellan etablerade och nyare aktörer.
  • Geografisk spridning av utbudet i staden.
  • Genrebredd och jämn tillgång till olika konstformer, såsom teater, dans, musik, performance, litteratur och andra konstartsöverskridande uttryck.
  • Genomförbarhet, till exempel spelperiod eller tillgång till spelplatser.

Aktörer som har Verksamhetsstöd från kulturnämnden i Göteborgs Stad är prioriterade i urvalet för KuBo.

Ersättning

Om du kommer med i KuBo innebär det att vi köper in din föreställning. Du sätter själv ett pris för din produktion i samband med att du gör intresseanmälan.

Antalet föreställningar som köps in till KuBo bestäms på förhand. Det innebär att du får betalt per inköpt föreställning, oavsett hur många bokningar som sedan kommer in från skolorna.

Du skriver avtal med och fakturerar kulturförvaltningen.

Redovisning

Du som har kommit med i KuBo behöver inte redovisa något för de arrangemangen.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar intresseanmälan på intresseanmalan.kubo.goteborg.se. Du behöver göra en intresseanmälan för varje produktion du vill medverka med.

Om du är ny behöver du först registrera dig som aktör på kubo.goteborg.se innan du kan lämna intresseanmälan.

Läs mer om hur du gör intresseanmälan och vilka uppgifter du behöver skicka in på sidan Guide för intresseanmälan - KuBo.