En snabb slant - för dig 18-25 år

Projektstödet En snabb slant är för dig mellan 18-25 år som vill arrangera en utställning, en konsert eller någon annan kulturhändelse. Du kan söka En snabb slant löpande under året. Du kan som mest ansöka om 20 000 kronor.

En snabb slant är ett stöd för dig mellan 18-25 år som finns för att göra det lättare för dig att engagera dig i Göteborgs kulturliv. Tanken med stödet är att det ska kunna ge dig möjlighet att förverkliga dina idéer och projekt som till exempel att anordna en konsert eller en utställning.

På sidan Ansökningsguide - En snabb slant finns mer information om hur du gör själva ansökan.

Om du är osäker på om du kan söka stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss: elin.alvemark@kultur.goteborg.se

Vad kan du få En snabb slant för?

En snabb slant kan sökas för konst- och kulturprojekt, vilket kan vara många olika saker. Till exempel fotoutställningar, dance jams, teaterföreställningar, konserter av alla möjliga slag, filmvisningar och kulturdebatter. För att kunna få En snabb slant ska projektet vara publikt eller offentligt, det får alltså inte vända sig till en mindre grupp människor eller till några få inbjudna. Projektet ska äga rum i Göteborg.

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka En snabb slant för?

Det går inte att söka stöd för att betala ut pengar till sig själv eller till välgörenhet, och du kan inte söka stöd för utgifter för mat eller dryck. Om du är student kan du inte söka för projekt som ingår i din utbildning eller för projekt som har för nära koppling till din studieinstitution.

Du kan inte söka En snabb slant i efterhand eller för att täcka förlust, och du kan inte söka stöd mer än en gång för samma projekt. Projektet får inte tillhöra en ordinarie eller löpande verksamhet. Det får heller inte definieras som medieutgivning, om inte projektet har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring.

Vem kan ansöka om En snabb slant?

Du som är mellan 18 och 25 år och är folkbokförd i Göteborgs kommun kan söka En snabb slant. Du kan få En snabb slant högst två gånger per år (och bara en gång för ett och samma projekt). Det finns inga krav på konstnärlig utbildning eller liknande.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav, som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Du kan ansöka om mellan 2 000 och 20 000 kronor.

När och hur kan du ansöka om En snabb slant?

En snabb slant kan du söka när det passar dig - det finns inga deadlines. För att du ska hinna få pengarna i tid måste du ansöka senast en månad innan ditt arrangemang. Du får besked cirka tre veckor efter att du skickat in din ansökan.

Ansökningen gör du i Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. Du kan söka under hela året förutom under sommaren (13 juni  7 augusti 2022) och jul och nyår (5 december 2022  8 januari 2023). 

Läs instruktionerna på sidan Ansökningsguide - En snabb slant innan du ansöker.

Ansök om projektstödet En snabb slant