En snabb slant - för dig 18-25 år


Projektstödet En snabb slant är för dig mellan 18-25 år som vill arrangera en utställning, en konsert eller något annat kulturevenemang. Du kan söka En snabb slant löpande under året. Du kan som mest ansöka om 20 000 kronor.

En snabb slant är ett stöd för dig mellan 18-25 år som gör det lättare att engagera sig i Göteborgs kulturliv. Det ger dig möjlighet att förverkliga dina idéer och projekt, som till exempel att anordna en konsert eller en utställning.

På sidan Ansökningsguide - En snabb slant finns mer information om hur du ansöker och vad som måste finnas med i ansökan.

Om du är osäker på om du kan söka stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se

Detta kan du söka En snabb slant för

  • Ett konst- eller kulturprojekt. Det kan vara till exempel fotoutställningar, dance jams, teaterföreställningar, konserter, filmvisningar eller kulturdebatter.
  • Det du söker för måste vara ett projekt, det måste alltså ha en tydlig början och slut.
  • Projektet måste vara publikt och tillgängligt för allmänheten. Det får inte vända sig till en mindre grupp människor eller vara ett privat evenemang.
  • Projektet ska äga rum i Göteborg.

Detta kan du inte söka En snabb slant för

Du kan inte söka En snabb slant:

  • För att betala ut pengar till dig själv eller till välgörenhet
  • för att täcka utgifter för mat, dryck eller fasta inventarier (till exempel datorer eller filmkameror)
  • för att täcka förluster eller utgifter i ett projekt som redan är genomfört
  • för ett projekt som du redan har fått kulturstöd från Göteborgs Stad för
  • för projekt som kan definieras som medieutgivning (till exempel skivsläpp eller bokpublicering), om inte projektet har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
  • för projekt som ingår i din utbildning om du är student, eller som har för nära koppling till din studieinstitution.

Detta krävs för att få stöd

Du som söker En snabb slant ska vara mellan 18 och 25 år och folkbokförd i Göteborgs kommun. Du söker stödet som privatperson.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav, som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Du kan ansöka om mellan 2 000 och 20 000 kronor.

Ansökningstider

En snabb slant kan du söka när det passar dig, men för att du ska hinna få pengarna i tid måste du ansöka senast en månad innan ditt arrangemang. Du får besked cirka tre veckor efter att du har skickat in din ansökan.

Du kan söka under hela året förutom under under jul och nyår (3 december 2023  21 januari 2024) och sommaren (7 juni  16 augusti).

Du kan få En snabb slant högst två gånger per år, och bara en gång för ett och samma projekt.

Så redovisar du ditt projekt

Om du får En snabb slant behöver du skicka in en kort redovisning när projektet är genomfört. I redovisningen beskriver du hur projektet gick, vad som fungerade bra eller dåligt och vilka inkomster och utgifter du har haft.

Du behöver redovisa senast en månad efter att projektet har genomförts.

Från och med 2023 redovisar du i Göteborgs Stads e-tjänst.

Ansök

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst, där du skapar ett konto och loggar in med e-legitimation. Du söker stödet som privatperson. Var förberedd innan du börjar fylla i din ansökan. Läs instruktionerna på sidan Ansökningsguide - En snabb slant. Där finns även mer information om hur du använder e-tjänsten.

Ansök om En snabb slant via e-tjänsten