Ansökningsguide - Ateljéstöd

Här hittar du information om hur du ansöker om Ateljéstöd och vad du behöver förbereda inför ansökan.

Allmän information om stödet finns på sidan Ateljéstöd. På sidan Regler och riktlinjer hittar du även kulturnämndens allmänna riktlinjer och specifika regler för samtliga stöd. Om du har frågor, mejla till kulturstod@kultur.goteborg.se.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via ett digitalt ansökningsformulär. Du behöver fylla i dina uppgifter samt bifoga ett antal bilagor. Frågor markerade med * i ansökningsformuläret är obligatoriska att svara på.

Du når ansökningsformuläret längst ner på sidan Ateljéstöd. Vi rekommenderar att du gör ansökan på en dator och inte på en telefon.

Underlag att skicka med ansökan

Innan du påbörjar ansökan bör du försäkra dig om att du har alla dokument du behöver skicka in.

Tre dokument är obligatoriska att skicka med i ansökan:

  • Ett uppdaterat CV för din konstnärliga verksamhet under de senaste fyra åren
  • Kopia på ditt hyreskontrakt
  • En kopia på senaste hyresavin för din ateljé.

Beroende på vad du anger som din yrkesverksamhet kan du behöva skicka in fler bilagor.

Nedan kan du läsa om vad som ska framgå i obligatoriska och övriga bilagor.

CV

Det är viktigt att du anger dina meriter på ett tydligt sätt. Ange meriter för de senaste fyra åren enligt följande:

  • För examen: namn på utbildning och högskola/universitet samt nivå på utbildningen (kandidat-/masterexamen). Vid annan utbildning än inom bild- och formområdet, bifoga intyg om inriktning fri konst, till exempel i form av referenser/brev från lärare.
  • För utställning: titel, år, plats (institution, galleri etc), stad, land samt hemsida.
  • För arbetsstipendium från Konstnärsnämnden: ange det år då du tilldelades stipendiet
  • För gestaltningsuppdrag: verk, titel, plats, placeringsårtal, beställare, uppdragsgivare, hemsida (uppdragsgivarens hemsida eller egen hemsida där verket redovisas).

Kopia på ditt hyreskontrakt

Hyreskontraktet behöver stå i ditt namn. Om du har ett andra- eller tredjehandskontrakt ska du skicka in en kopia på både första-, andra- och tredjehandskontraktet.

Hyr du i andra eller tredje hand men saknar ett kontrakt som står på ditt namn, behöver ett sådant upprättas för att du ska kunna söka Ateljéstöd.

Kopia på senast betalda hyresavi för ateljén

Om du inte får någon avi kan du istället skicka in ett utdrag från en specificerad banköverföring som visar att du har betalat för ateljén. 

Övriga bilagor

Beroende på vad du söker med som underlag för din yrkesverksamhet kommer du eventuellt också att behöva skicka med:

  • Examensbevis, alternativt ett tydligt resultatintyg. Registreringsintyg gäller inte som underlag.
  • Intyg på fri konst som inriktning vid annan utbildning än inom bild och form (till exempel designutbildning inom mode eller textil). Detta kan till exempel vara ett intyg från en lärare.
  • Arbetsprover (behövs endast om du inte har en hemsida med dokumentation över din konstnärliga verksamhet). Observera att filmer och större filer/dokument inte ska skickas med som bilagor. De ska istället finnas med som länkar i ditt CV till Vimeo, Youtube eller annan plattform.

Ändra i ansökan

Det går att göra ändringar medan du fyller i formuläret. Klicka på ”Tillbaka”, så sparas uppgifterna automatiskt. Ansökan skickas in först när du klickar på ”Slutför”. När du väl har skickat in ansökan går det inte att göra ändringar i den.

Endast fullständiga ansökningar behandlas

Observera att endast fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Kulturförvaltningen kommer inte att behandla ansökan om någon av de obligatoriska uppgifterna eller bilagorna saknas.