Projektstöd

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Du kan söka Projektstöd för kulturprojekt två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Om Projektstöd

Projektstöd ges till konstnärliga eller kulturella projekt som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram. Det finns alltså en början och ett slut på projektet.

Projektet ska vända sig till en publik i Göteborg. Projekt som prioriteras ska uppfylla en eller flera av kulturförvaltningens bedömningsgrunder

Vad kan jag få Projektstöd för?

Du kan söka Projektstöd för att skapa ett konstnärligt verk eller för att arrangera ett kulturevenemang.

Om du söker för ett konstnärligt verk omfattar det planering, förberedelser och genomförande. Det ska också omfatta en publik presentation av något slag. En publik presentation kan vara till exempel en utställning, föreställning eller konsert. 

Exempel på projekt som tidigare fått stöd är scenproduktioner, musikkonserter, läsningar och utställningar.

Är du osäker på om du kan ansöka om stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss för att diskutera projektet. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Vilka konst- och kulturprojekt kan jag inte söka Projektstöd för?​

Projektstöd ges inte till:

 • organisationer som kan genomföra sitt projekt ekonomiskt utan kulturstöd
 • projekt i efterhand eller för att täcka förlust
 • samma projekt mer än en gång (gäller ej 2020-2021)
 • projekt som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, förutom om det har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
 • projekt som bedrivs inom någon form av utbildning/fortbildning eller konferenser
 • offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag
 • konstnärliga projekt inom film och rörlig bild för detta finns istället en separat stödform, Produktionsstöd för film och rörlig bild.

Är du osäker på om du kan ansöka om stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss för att diskutera projektet. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Tillfälligt ändrade regler 2020-2022

Från och med höstens ansökningsomgång 2020 ändras reglerna tillfälligt. Du kan nu söka för projekt som inte är publika, till exempel projekt för att utveckla verksamheten på olika sätt. Det går också att söka för digitala produktioner, eller för att återuppta tidigare inställda projekt.  

Vem kan ansöka om Projektstöd?

Den som söker ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Några exempel på föreningar och organisationer som har fått stöd är teatergrupper, dansgrupper, musikföreningar, litteraturföreningar och konstföreningar. I samtliga fall är de medverkande yrkesutövande konstnärer som på något sätt utvidgar sin genres konstnärliga gränser.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav. Till exempel måste du följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Vem kan inte få Projektstöd?

 • Privatpersoner utan F-skattsedel.
 • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande.
 • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet.

Hur mycket pengar kan jag ansöka om?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade projektstöden har hittills legat på mellan 10 000 och 250 000 kronor.

För Projektstöd under 40 000 kronor hänvisar vi till Projektstöd Pronto, ett projektstöd med kort handläggningstid som går att söka fyra gånger per år.

När kan jag ansöka?

Du kan söka Projektstöd två gånger per år. I mars söker du för arrangemang som äger rum tidigast i juli och i november söker du för arrangemang som äger rum från och med januari. 

Var ute i god tid när du söker eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

2022

 • Ansökan för höstens omgång öppnar 3 oktober. Ansök senast 2 november klockan 12.00. Du får besked före 31 december 2022.

2023

 • Ansökan för vårens omgång öppnar 15 februari. Ansök senast 15 mars klockan 12.00. Du får besked i mitten av maj 2023.
 • Datum för höstens sökomgång är inte klara än.

Kulturförvaltningen fattar beslut om vem som får Projektstöd.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. 

Läs Ansökningsguide - Projektstöd innan du fyller i anmälan.

Ansök om Projektstöd