Projektstöd


Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka Projektstöd. Ansökan är öppen två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Projektstöd är ett stöd för dig som planerar ett konst- eller kulturprojekt i Göteborg. Med projekt menas att det sker inom en given tidsram – det finns alltså en början och ett slut på projektet.

På sidan Ansökningsguide Projektstöd finns mer information om hur du ansöker och vad som måste finnas med i ansökan.

Är du osäker på om du kan söka Projektstöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss för att diskutera projektet. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Detta kan du söka Projektstöd för

Du kan söka Projektstöd för att skapa ett konstnärligt verk eller för att arrangera ett kulturevenemang i Göteborg. Projektet ska på något sätt presenteras publikt och vara tillgängligt för allmänheten. Exempel på projekt som tidigare har fått stöd är scenproduktioner, musikkonserter, läsningar och utställningar.

Om du söker för ett konstnärligt verk omfattar det planering, förberedelser och genomförande.

Projekt som uppfyller en eller flera av kulturförvaltningens bedömningsgrunder är prioriterade. 

Detta kan du inte söka Projektstöd för​

Projektstöd ges inte till:

  • organisationer som kan genomföra sitt projekt ekonomiskt utan kulturstöd
  • organisationer och företag som är registrerade i utlandet
  • projekt i efterhand eller för att täcka förlust
  • projekt som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, förutom om det har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
  • projekt som bedrivs inom någon form av utbildning/fortbildning eller konferenser
  • offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag
  • konstnärliga produktionsprojekt inom film och rörlig bild för detta finns istället en separat stödform, Produktionsstöd för film och rörlig bild
  • utvecklingsprojekt som inte presenteras publikt  för den typen av projekt kan du istället söka stödformen Utvecklingsstöd.

Detta krävs för att få Projektstöd

Du som söker ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav, som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade projektstöden har hittills legat på mellan 10 000 och 250 000 kronor.

Ansökningstider

Du kan söka Projektstöd två gånger per år. På våren söker du för arrangemang som sker tidigast i juli och på hösten söker du för arrangemang som sker tidigast i slutet av januari. 

2024

  • Ansökan under våren 2024 är öppen 21 februari  20 mars klockan 12.00. Du får besked i maj 2024.
  • Ansökan under hösten är öppen 25 september - 23 oktober klockan 12.00 (mitt på dagen). Du får besked i december 2024.

Så redovisar du ditt projekt

Om du får Projektstöd behöver du skicka in en redovisning när projektet är genomfört. I redovisningen beskriver du hur projektet gick och vilka inkomster och utgifter du har haft. Du måste redovisa senast två månader efter att projektet har genomförts.

Från och med 2023 redovisar du i Göteborgs Stads e-tjänst.

Ska du redovisa ett projekt som du sökt och beviljats i vår gamla e-tjänst? Kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se

Ansök

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se, där du loggar in med e-legitimation.

Var förberedd innan du börjar fylla i din ansökan. Läs instruktionerna på sidan Ansökningsguide - Projektstöd.

Registrera din organisation

För att kunna söka stödet måste du först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång. På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Ansök om Projektstöd via e-tjänsten