Verksamhetsstöd


Fria konst- och kulturverksamheter i Göteborg med löpande verksamhet kan söka Verksamhetsstöd. Du kan söka för ett eller tre år.

Detta kan du söka Verksamhetsstöd för

Om du bedriver en fri konstnärlig eller kulturell verksamhet i Göteborg som är av hög kvalitet kan du söka Verksamhetsstöd. Stödet är till för kulturverksamheter som är särskilt viktiga för sina målgrupper eller kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Du kan bara söka för löpande verksamhet, alltså inte för tidsbegränsade projekt.

Du kan söka Verksamhetsstöd för antingen ett eller tre år.

Detta kan du inte söka Verksamhetsstöd för

  • För verksamhet och organisationer som kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd.
  • För verksamheter som huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamheter.
  • För verksamheter som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, till exempel bok- och skivutgivning, journalistisk verksamhet eller litterära publikationer.
  • I efterhand eller för att täcka förlust.

Detta krävs för att söka Verksamhetsstöd

Verksamheten ska tillhöra det fria kulturlivet. Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag kan inte söka Verksamhetsstöd.

Det krävs en juridisk person eller enskild firma med F-skattsedel som huvudman för att söka. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Om din verksamhet saknar juridisk person kan verksamheten söka genom annan huvudman.

För att kunna få Verksamhetsstöd måste du också ha sökt något stöd från kulturnämnden tidigare.

Så bedöms din ansökan

Alla ansökningar om kulturstöd bedöms efter kulturnämndens regler och bedömningsgrunder. Längst ner på denna sida kan du läsa kulturnämndens regler för Verksamhetsstöd. Bedömningsgrunderna hittar du på sidan "Granskning och beslut".

Så mycket pengar kan du ansöka om

Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket du kan ansöka om. Du bör söka medfinansiering från fler finansiärer.

Treåriga stöd räknas årligen upp med ett index.

Ansökningstider

Ansökan inför 2024 års verksamhetsår öppnar 10 maj 2023. Ansök senast den 7 juni 2023 klockan 12.00. Du får besked i januari 2024.

Ansökan inför 2025 års verksamhetsår öppnar 8 maj 2024. Ansök senast 12 juni 2024 klockan 12.00. Du får besked i januari 2025.

Så redovisar du Verksamhetsstöd

Du redovisar via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag. Om du blir beviljad stöd får du instruktioner för vad och hur du ska redovisa i samband med det.

Ansök via e-tjänsten

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se, där du loggar in med e-legitimation. Läs ansökningsguiden innan du fyller i ansökan. Där står vilka underlag du behöver ha för att kunna skicka in ansökan. 

Till ansökningsguiden

Ansök om Verksamhetsstöd 

Rådgivning

Om du har frågor kan du alltid kontakta oss för rådgivning inför ansökan. Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

Regler för Verksamhetsstöd