Verksamhetsstöd

Fria konst- och kulturverksamheter i Göteborg med löpande verksamhet kan söka Verksamhetsstöd. Du kan söka för ett eller tre år.

Om du bedriver en konstnärlig eller kulturell verksamhet i Göteborg som är av mycket hög kvalitet kan du söka Verksamhetsstöd. Stödet är till för kulturverksamheter som är särskilt viktiga för sina målgrupper eller kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. De verksamheter som får stöd ska vara löpande, alltså inte tidsbegränsade projekt. Du kan söka Verksamhetsstöd för antingen ett eller tre år.

Vi bedömer din ansökan efter kulturnämndens regler och bedömningsgrunder. Längst ner på denna sida kan du läsa kulturnämndens regler för Verksamhetsstöd. Bedömningsgrunderna hittar du på sidan "Granskning och beslut".

Ansök om Verksamhetsstöd

Vem kan söka Verksamhetsstöd?

Fria grupper/verksamheter med löpande verksamhet kan få Verksamhetsstöd. Det krävs en juridisk person eller enskild firma med F-skattsedel som huvudman. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Verksamhet som saknar juridisk person kan söka genom annan huvudman.

Vem kan inte söka Verksamhetsstöd?

 • Organisationer som kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd.
 • Verksamheter som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning (om inte verksamheten har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring).
 • Verksamheter som huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamheter.
 • Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag.
 • Tidsbegränsade projekt (verksamheten måste vara löpande).
 • Organisationer som inte har sökt något stöd från kulturnämnden tidigare.
 • Det går heller inte att söka Verksamhetsstöd i efterhand eller för att täcka förlust.

Hur mycket går det att ansöka om?

Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket du kan ansöka om. Du bör söka medfinansiering från fler finansiärer.

Treåriga stöd räknas årligen upp med ett index.

Ettårigt eller treårigt Verksamhetsstöd?

Ansökan är utformad för att söka ettårigt Verksamhetsstöd. Om du ska ansöka om treårigt Verksamhetsstöd ska du bifoga en treårig verksamhetsplan och budget under ”Övriga bilagor” i ansökan. 

Observera att du måste skicka in en ny ansökan varje år även om verksamheten har fått treårigt stöd. I den förnyade ansökan behöver du bland annat redovisa hur föregående års stöd har använts, och rapportera olika ändringar som har skett i verksamheten under året. 

Vilka bilagor ska lämnas in tillsammans med ansökan?

 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut/årsredovisning samt revisionsberättelse för föregående år 
 • Kort beskrivning av verksamheten och budgetkalkyl för innevarande år 
 • En tydlig verksamhetsplan som visar vilket innehåll du söker för samt ekonomisk kalkyl/budget för det kommande året
 • Aktuellt registerutdrag från Skatteverket
 • Vi rekommenderar även en separat bilaga under ”Övriga bilagor” om hur coronapandemin har påverkat verksamheten föregående och innevarande år (ej obligatoriskt)

Producerande fria kulturaktörer som riktar sig till barn och unga kan i samband med ansökan om Verksamhetsstöd även söka Utjämningsbidrag. Lägg i så fall till en bilaga under "Övriga bilagor" i ansökan. Läs mer om Utjämningsbidraget

Vilka krav ställs på verksamheter som får stöd?

 • Om verksamheten förändras avsevärt måste ni meddela kulturförvaltningen omedelbart.
 • Om er verksamhet läggs ner eller om pengarna inte används till det som stödet var tänkt, ska ni betala tillbaka stödet.
 • Ni ska meddela kulturförvaltningen när och var publik verksamhet äger rum.
 • I kommunikation kring verksamheten ska ni ange att stöd har beviljats från Göteborgs Stad, enligt förvaltningens instruktioner. Ni får instruktionerna i samband med att stöd beviljas.
 • Ni ska redovisa stödet årligen enligt förvaltningens instruktioner. Ni får instruktionerna i samband med att stöd beviljas.
 • Ni ska anlita en auktoriserad eller godkänd revisor om stödet överstiger 300 000 kronor.

När kan du ansöka och när får du besked?

Ansökan inför 2023 års verksamhetsår öppnar 11 maj 2022. Ansök senast den 8 juni 2022 klockan 12.00. Du får besked i december.

Ansökan inför 2024 års verksamhetsår öppnar 10 maj 2023. Ansök senast den 7 juni 2023 klockan 12.00. Du får besked i december.

Det är kulturnämnden som beslutar vilka som får Verksamhetsstöd.

Hur går ansökan till?

Du ansöker via vår e-tjänst där du fyller i ett formulär. Var väl förberedd när du fyller i ansökan, och var ute i god tid.

E-tjänsten hittar du här:

Ansök om Verksamhetsstöd 

Behöver du rådgivning?

Om du har frågor kan du alltid kontakta oss för rådgivning inför ansökan. Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

Regler för Verksamhetsstöd