Aktuellt

Här finns nyhetsartiklar om till exempel stöd som beviljats, informationsträffar och ansökningsdatum.

 • Informationsträff för dig som vill söka stöd

  Publicerad 27 september 2023
  Välkommen på informationsträff med Kulturstöd och Västra Götalandsregionen den 10 oktober. Här kan du få reda på mer om vilka olika stöd som går att söka från kommunen och regionen. För dig som ska söka Ateljéstöd erbjuds även hjälp med att komma igång i Göteborgs Stads nya e-tjänst.
 • Fyra projekt får innovationsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 3 juli 2023
  I årets andra ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får fyra projekt sammanlagt stöd om 650 000 kronor.
 • Öppettider under sommaren

  Publicerad 28 juni 2023
  Under sommaren har Kulturstöd begränsade öppettider, men du kan fortfarande nå oss via mejl.
 • 16 projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 21 juni 2023
  Nu är sökomgången av Produktionsstöd för film och rörlig bild inför hösten 2023 klar. 16 projekt får stöd om sammanlagt 960 000 kronor.
 • 87 projekt får Projektstöd

  Publicerad 21 juni 2023
  Nu är sökomgången av Projektstöd inför hösten 2023 klar. 87 projekt får stöd om sammanlagt 5 693 000 kronor.
 • Här är mottagarna av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2023

  Publicerad 22 maj 2023
  Varje år delar Göteborgs Stad ut kultur- och författarstipendier till personer verksamma inom stadens kulturliv. Nu är det klart vilka som är 2023 års mottagare av stipendierna, efter att kulturnämnden fattade beslut på sitt sammanträde 22 maj.
 • Sex projekt får Innovationsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 6 april 2023
  I årets första ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får sex projekt sammanlagt stöd om 500 000 kronor.
 • Ansökan för Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild öppnar 19 april

  Publicerad 3 april 2023
  Sökomgången ersätter de tidigare inställda omgångarna för Projektstöd, Produktionsstöd för film och rörlig bild, Utvecklingsstöd samt årets andra omgång av Projektstöd Pronto.
 • Nu är datumen för alla årets sökomgångar fastställda

  Publicerad 29 mars 2023
  I februari ställdes flera sökomgångar in, till följd av besparingar i kulturnämndens budget för 2023. Kommunfullmäktige har därefter beslutat om en kompletterande budget för kulturnämnden. Det gör att besparingen uteblir och att stöden nu kan lysas ut.
 • Förändringar i kulturstöden 2023

  Publicerad 15 mars 2023
  Det är ännu inte är klart vilken budget kulturnämnden och kulturstöden har att förhålla sig till under 2023, vilket kan påverka stöden.
 • 25 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 14 mars 2023
  Årets första sökomgång av Projektstöd Pronto, inklusive Pronto för filmproduktion, är klar. Sammanlagt 25 projekt får stöd om totalt 630 000 kronor.
 • Tio projekt får Produktionsstöd och 41 projekt får Projektstöd

  Publicerad 24 februari 2023
  Nu är ansökningsomgångarna av Produktionsstöd för film och rörlig bild och Projektstöd med sista ansökningsdatum 2 november klara. Tio projekt får Produktionsstöd och 41 projekt får Projektstöd.
 • 75 organisationer får Verksamhetsstöd och sex organisationer får Riktat stöd 2023

  Publicerad 24 februari 2023
  Verksamhetsstödet är till för kulturverksamheter som är särskilt viktiga för sina målgrupper eller kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse.
 • Besparingar i kulturnämndens budget påverkar kulturstödet

  Publicerad 23 februari 2023
  På grund av besparingar i kulturnämndens budget ställs flera av årets sökomgångar för kulturstöd in. Besparingen innebär att det ekonomiska stödet för det fria kulturlivet minskar med nio miljoner kronor i år.
 • Kulturstöd går över till ny e-tjänst

  Publicerad 9 januari 2023
  Från och med 2023 ska du söka kulturstöd och stipendier via Göteborgs Stads nya e-tjänst.
 • Preliminärt beslut om Verksamhetsstöd och Riktat stöd inför 2023

  Publicerad 20 december 2022
  Kulturnämnden har beslutat att 76 organisationer preliminärt beviljas Verksamhetsstöd och sex organisationer preliminärt beviljas Riktat stöd inför 2023. Det slutgiltiga beslutet kommer i februari.
 • Beslutet om Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild skjuts upp till februari

  Publicerad 15 december 2022
  Beslutet om Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild med sista ansökningsdag 2 november 2022 skjuts upp. Här kan du läsa mer om varför ändringen sker och hur det påverkar dig som har sökt.
 • 64 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 17 oktober 2022
  Årets tredje och sista ansökningsomgång för Projektstöd Pronto är klar. Den här gången fick 64 kulturprojekt stöd till en sammanlagd summa av 1 897 000 kronor.
 • Vad vill du ha för service kring lokaler och platser för kultur i Göteborg?

  Publicerad 5 oktober 2022
  Är du verksam i Göteborgs kulturliv och har eller vill ha en lokal? Just nu undersöker Göteborgs Stad hur en kulturlots kan stötta kulturaktörer när det gäller platser och lokaler för kultur, och vi vill ha din åsikt.
 • Visning av ny e-tjänst för bokning och bidrag

  Publicerad 13 september 2022
  Från och med 2023 söker du kulturstöd via Göteborgs Stads nya e-tjänst för bokning och bidrag. Den 5 oktober är du välkommen på visning och frågestund.
 • Informationsträff för dig som vill söka stöd

  Publicerad 30 augusti 2022
  Den 11 oktober kan du höra mer om vilka stöd som går att söka och ställa frågor direkt till oss.
 • Tio projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 25 maj 2022
  Tio projekt inom film och rörlig bild får produktionsstöd om sammanlagt 850 000 kronor. Det beslutade kulturförvaltningen den 23 maj.
 • Nio projekt får Utvecklingsstöd

  Publicerad 25 maj 2022
  Nu är det klart vilka projekt som får Utvecklingsstöd 2022. Nio projekt får stöd om sammanlagt 1 200 000 kronor.
 • 41 projekt får Projektstöd

  Publicerad 16 maj 2022
  Inför hösten 2022 får 41 projekt Projektstöd om totalt 3 430 000 kronor. Här kan du se vilka som fick stöd.
 • Här är mottagarna av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2022

  Publicerad 21 april 2022
  Varje år delar Göteborgs Stad ut kultur- och författarstipendier till personer verksamma inom stadens kulturliv. Nu är det klart vilka som är 2022 års mottagare av stipendierna, efter att kulturnämnden fattade beslut på sitt sammanträde 21 april.
 • Stort engagemang från kulturverksamheter när Linnéplatsen ska utvecklas

  Publicerad 24 mars 2022
  Linnéplatsen står inför en större omvandling. Hösten 2021 samlade kulturförvaltningen in kunskap om hur Göteborgs invånare och kultverksamheter upplever Linnéplatsen och området däromkring, för att kartlägga kulturvärdena på platsen. Nu går det att ta del av resultatet i en rapport.
 • Fem projekt får Innovationsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 21 mars 2022
  I årets första ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får fem projekt sammanlagt stöd om 4 547 512 kronor.
 • 21 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 3 mars 2022
  I årets första sökomgång för Projektstöd Pronto får 21 kulturprojekt stöd om sammanlagt 607 000 kronor. Här kan du se alla beviljade projekt.
 • 30 projekt får Projektstöd

  Publicerad 20 december 2021
  Inför våren 2022 får 30 projekt Projektstöd, om sammanlagt 2 732 000 kronor. Det beslutade kulturförvaltningen den 20 december.
 • 71 organisationer får Verksamhetsstöd

  Publicerad 17 december 2021
  71 organisationer får Verksamhetsstöd inför 2022. Stödet är till för kulturverksamheter som är särskilt viktiga för sina målgrupper eller kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad.
 • Sju organisationer får Riktat stöd 2022

  Publicerad 17 december 2021
  Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse. Inför 2022 får sju organisationer Riktat stöd, enligt beslut från kulturnämnden.
 • 140 konstnärer och kulturarbetare i Göteborg får Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium

  Publicerad 16 december 2021
  Nu är det klart vilka som får Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium från Göteborgs Stads kulturnämnd. Stipendierna är riktade till enskilda yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare inom det fria kulturlivet bosatta i Göteborg.
 • Delta i en enkätundersökning om Linnéplatsens identitet

  Publicerad 6 december 2021
  Linnéplatsen står inför en omvandling. För att få kunskap om hur Göteborgs invånare upplever platsen och området runtomkring genomför kulturförvaltningen en enkätundersökning. Syftet är att fånga de kulturvärden som finns där idag.
 • Coronaanpassningar av flera stödformer förlängs

  Publicerad 30 november 2021
  Under 2020 beslutade kulturnämnden att införa anpassade krav för flera av Göteborgs Stads stödformer för det fria kulturlivet. Nu förlängs beslutet till 2022 för tre av stödformerna: Ateljéstöd, Projektstöd Pronto och Projektstöd.
 • 41 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 18 november 2021
  Årets fjärde och sista sökomgång av Projektstöd Pronto är klar. Den 17 november beslutade kulturförvaltningen att 41 projekt får stöd.
 • Tio projekt får innovationsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 17 november 2021
  Nu är det klart vilka som får stöd i årets tredje ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild. Tio projekt får stöd om sammanlagt 1 350 000 kronor.
 • Nytt stipendium för återstart av kulturen i Göteborg

  Publicerad 27 oktober 2021
  Nu kan professionella konstnärer och kulturarbetare söka ett nytt tillfälligt kulturstipendium som ska bidra till kulturens återstart i staden. Fem miljoner kronor ska fördelas till det fria kulturlivet.
 • Nu finns färsk kunskap om var det fria kulturlivets lokaler är belägna i Göteborg

  Publicerad 13 oktober 2021
  Under 2020 genomförde kulturförvaltningen en kartenkät för att kartlägga kreativa verksamheters lokaler i Göteborg. Resultaten har sammanställts i rapporten "Var görs kulturen? Kreativa verksamheters lokalisering i Göteborg."
 • 39 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 22 september 2021
  Nu är det klart vilka som får projektstöd Pronto i årets tredje sökomgång! Den 22 september 2021 beslutade kulturförvaltningen att 39 projekt får stöd.
 • Öppettider i sommar

  Publicerad 29 juni 2021
  Under sommaren har Kulturstöd begränsade öppettider, men du kan fortfarande nå oss via mejl.
 • Kulturstöd söker samordnare

  Publicerad 11 juni 2021
  Enheten för Kulturstöd söker en samordnare med inriktning på uppföljning, planering och utveckling. Ansök senast 27 juni.
 • 44 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 10 juni 2021
  Nu är det klart vilka som får Projektstöd Pronto i årets andra sökomgång! Den 9 juni 2021 beslutade kulturförvaltningen att 44 projekt får stöd.
 • 14 projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 28 maj 2021
  Den andra sökomgången för året är klar. Kulturförvaltningen beslutade 24 maj att 14 projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild inför hösten 2021.
 • 18 sökande får Utvecklingsstöd

  Publicerad 25 maj 2021
  18 sökande får stöd om sammanlagt tre miljoner kronor i årets sökomgång av Utvecklingsstöd. Det beslutade kulturnämnden den 24 maj.
 • Ny handlingsplan för att stärka arbetet med film och rörlig bild i Göteborg 2021–2025

  Publicerad 25 maj 2021
  Vid kulturnämndens sammanträde den 24 maj antogs en ny handlingsplan för att stärka arbetet med film och rörlig bild i Göteborg 2021–2025. Handlingsplanen är en del av Göteborgs Stads arbete med film och rörlig bild och syftar till att stärka förutsättningarna för en lokal utveckling i Göteborg.
 • 49 projekt får Projektstöd

  Publicerad 21 maj 2021
  Inför hösten 2021 får 49 projekt Projektstöd, om sammanlagt 4 440 000 kronor. Det beslutade kulturförvaltningen den 19 maj.
 • Tre projekt får Innovationsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 26 april 2021
  Nu är det klart vilka som får stöd i årets första ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild. Tre projekt får stöd om sammanlagt 350 000 kronor.
 • Here, There & Everywhere - digital konferens om konstpedagogik

  Publicerad 21 april 2021
  Den 10-11 maj kan du delta i "Here, There & Everywhere", en digital konferens om konstpedagogik i det utvidgade fältet. Konferensen riktar sig bland andra till dig som är frilansande pedagog eller konstnär.
 • Här är mottagarna av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2021

  Publicerad 19 april 2021
  Årets mottagare av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier beslutades vid kulturnämndens sammanträde 19 april. Sammanlagt har 24 verksamma konstnärer, författare, koreografer, musiker, filmare och skådespelare beviljats stipendier.
 • 34 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 3 mars 2021
  Nu är det klart vilka som får Projektstöd Pronto i årets första sökomgång! Den 3 mars 2021 beslutade kulturförvaltningen att 34 projekt får stöd.
 • Vi söker en utredare med inriktning musik

  Publicerad 22 december 2020
  Vill du vara med och utveckla förutsättningarna för musiken i Göteborg? Enheten för Kulturstöd söker nu en utredare med inriktning musik. Ansök senast 10 januari 2021.
 • 50 projekt får Projektstöd

  Publicerad 22 december 2020
  50 projekt får Projektstöd inför 2021, om sammanlagt 4 440 000 kronor. Det beslutade kulturförvaltningen den 21 december.
 • Nio projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild inför våren 2021

  Publicerad 17 december 2020
  Första sökomgången inför 2021 års Produktionsstöd för film och rörlig bild är klar. Nio projekt får stöd.
 • Sju organisationer får Riktat stöd 2021

  Publicerad 15 december 2020
  Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse. Inför 2021 får sju organisationer Riktat stöd, enligt beslut från kulturnämnden.
 • 76 organisationer får verksamhetsstöd 2021

  Publicerad 15 december 2020
  Kulturnämnden har beslutat att 76 organisationer får verksamhetsstöd 2021, om totalt 39 769 000 kronor.
 • 105 hyressubventioner och 530 stipendier delas ut från Göteborgs Stads stödpaket

  Publicerad 15 december 2020
  Nu är det klart vilka som får hyressubventioner och tillfälligt stipendium inom Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet, med anledning av covid-19.
 • 52 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 11 november 2020
  Nu är det klart vilka som får Projektstöd Pronto i årets sista sökomgång! Den 9 november beslutade kulturförvaltningen att 52 projekt får stöd.
 • Nu kan Göteborgs fria kulturliv söka coronastöd

  Publicerad 6 november 2020
  På måndag 9 november öppnar ansökan för Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet, med anledning av covid-19. Stödpaketet består av två stödformer: stipendier till yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare, och hyressubventioner till kulturverksamheter i Göteborg.
 • Reglerna för Projektstöd ändras tillfälligt

  Publicerad 20 oktober 2020
  Stödet öppnas upp för utvecklingsprojekt, digitala projekt och projekt som tidigare ställts in till följd av pandemin.
 • Utjämningsbidraget per såld biljett dubbleras tillfälligt

  Publicerad 28 september 2020
  Utjämningsbidraget är ett bidrag för kulturaktörer som skapar konstnärliga verk som riktar sig till barn och unga mellan 0-19 år. Bidraget betalas ut per såld biljett. Till följd av de svårigheter som pandemin medför dubbleras nu bidraget från 100 till 200 kronor per såld biljett.
 • 36 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 23 september 2020
  Nu är det klart vilka som får Projektstöd Pronto i årets tredje sökomgång! Den 23 september 2020 beslutade kulturförvaltningen att 36 projekt får stöd.
 • Hjälp oss att kartlägga Göteborgs kulturlokaler

  Publicerad 7 september 2020
  Var finns din konst- och kulturverksamhet? Hjälp Göteborgs Stad att kartlägga stadens kulturlokaler för att kulturen ska kunna ta plats i framtidens stadsplanering genom att besvara en enkät.
 • En snabb slant öppnas upp för digitala projekt

  Publicerad 19 augusti 2020
  En snabb slant är ett stöd som unga mellan 18-25 år kan söka för att genomföra publika kultur- och konstevenemang. Nu öppnas stödet upp för digitala produktioner och evenemang. Ändringen gäller fram till årsskiftet.
 • 11 projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild

  Publicerad 23 juni 2020
  Nu är det klart vilka som får Produktionsstöd för film och rörlig bild inför hösten 2020. Den 22 juni beslutade kulturnämnden att 11 projekt får stöd.
 • 21 projekt får Projektstöd Pronto

  Publicerad 10 juni 2020
  Nu är den andra ansökningsomgången 2020 för Projektstöd Pronto klar! Den 8 juni 2020 beslutade förvaltningen att 21 projekt får stöd, om sammanlagt 568 000 kronor.
 • Nio projekt får Utvecklingsstöd

  Publicerad 26 maj 2020
  Nu är årets sökomgång för Utvecklingsstöd klar! Den 25 maj beslutade kulturnämnden att nio projekt får stöd om sammanlagt 1 500 000 kronor.
 • Helpdesk för utjämningsbidraget 15 juni

  Publicerad 26 maj 2020
  Är du utövande konstnär eller kulturaktör och intresserad av att skapa konstnärliga upplevelser för barn och unga i Göteborg? Då kan du söka utjämningsbidrag! Den 15 juni inbjuder vi till rådgivning kring utjämningsbidraget. Du kan välja om du vill ha rådgivningen IRL eller digitalt.
 • 53 projekt får Projektstöd

  Publicerad 15 maj 2020
  Inför hösten 2020 får 53 projekt Projektstöd. Sista ansökningsdag var den 18 mars och 179 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 7 029 700 kronor. Kulturförvaltningen beslutade 15 maj att fördela 3 855 000 kronor till 53 av de sökande projekten.
 • Förstärkning med en miljon kronor till det fria kulturlivet

  Publicerad 13 maj 2020
  En miljon kronor omfördelas inom kulturnämndens budget till att förstärka stödet till det fria kulturlivet. Pengarna kommer att gå till de senaste sökomgångarna av stödformerna Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild.
 • Nu kan du söka pengar från regeringens stödpaket till kulturen

  Publicerad 28 april 2020
  Från och med slutet av april och ungefär två veckor framåt kan du söka pengar från regeringens stödpaket till kulturen. Du kan söka för både inställda evenemang och för utebliven inkomst under en viss tidsperiod. Här listar vi de myndigheter som fördelar stöden.
 • Här är mottagarna av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2020

  Publicerad 21 april 2020
  Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendier och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens sammanträde 20 april. Sammanlagt får 22 verksamma konstnärer, författare, koreografer, musiker, filmklippare och skådespelare stipendier.
 • Utjämningsbidraget öppnas upp för digitala och nya konstuttryck

  Publicerad 8 april 2020
  Coronavirusets spridning har medfört att många kulturaktörer inte längre kan genomföra publika evenemang, vilket påverkar barn och ungas tillgång till kultur. Därför kan du som är kulturaktör nu söka utjämningsbidrag för digitala och nya konstuttryck riktade mot barn under våren 2020.
 • Kraven lättas upp tillfälligt för Projektstöd Pronto

  Publicerad 24 mars 2020
  Coronavirusets framfart drabbar det fria kulturlivet hårt. Därför beslutade kulturnämnden igår att tillfälligt lätta upp kraven för Projektstöd Pronto. Bland annat slopas kravet på att projekten måste var publika. Förändringarna gäller för alla de tre kvarvarande sökomgångarna under året.
 • Vanliga frågor om coronaviruset och kulturstöd

  Publicerad 16 mars 2020
  Vi får många frågor om hur coronaviruset påverkar sökta eller utbetalda stöd för projekt och evenemang. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna just nu.
 • Tre informationsträffar om verksamhetsstödet i vår

  Publicerad 27 februari 2020
  Under våren kommer Göteborg Kulturstöd att hålla tre informationsträffar om stadens verksamhetsstöd. Träffarna är till för dig som vill veta mer om stödet och hur du ansöker. Utredare finns på plats och svarar på dina frågor.
 • 24 projekt får Projektstöd Pronto, beslut 17 februari 2020

  Publicerad 19 februari 2020
  Nu är den första ansökningsomgången för Projektstöd Pronto 2020 klar. Totalt kom det in 76 ansökningar som tillsammans ansökte om 2 805 026 kronor. Den 17 februari beslutade kulturförvaltningen att fördela 674 000 kronor till 24 av projekten.
 • Dans för barn och unga temat på nästa En scen kväll

  Publicerad 4 februari 2020
  Den 17 mars är det dags för Göteborgs Stads utbudsdag En scen kväll. Denna gång har dagen tema dans för barn och unga och arrangeras i samarbete med dansfestivalen Step.
 • 75 verksamheter får Verksamhetsstöd 2020, beslut 19 december 2019

  Publicerad 20 december 2019
  Kulturnämnden beslutade 19 december att tilldela 75 organisationer Verksamhetsstöd. I år är första gången som stödet är öppet för alla att söka.
 • Fem organisationer får Riktat stöd 2020, beslut 19 december 2019

  Publicerad 20 december 2019
  Nu har det första beslutet om fördelning av den nya stödformen Riktat stöd kommit. Den 19 december beslutade kulturnämnden att bevilja stöd till fem organisationer.
 • 11 produktioner får Produktionsstöd för film och rörlig bild, beslut 19 december 2019

  Publicerad 20 december 2019
  Den 19 december beslutade kulturnämnden vilka som får Produktionsstöd för film och rörlig bild i den första omgången 2020.
 • Beslut om flera stödformer skjuts upp

  Publicerad 17 december 2019
  Kulturnämnden har skjutit upp beslutet om vilka som får Verksamhetsstöd, Riktat stöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild.
 • 29 projekt får Projektstöd Pronto, beslut 9 december 2019

  Publicerad 12 december 2019
  Den tredje ansökningsomgången för Projektstöd Pronto 2019 är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 30 oktober 2019. Totalt kom det in 96 ansökningar som tillsammans ansökte om 3 409 911 kronor. Den 9 december beslutade kulturförvaltningen att fördela 780 000 kronor till 29 av projekten.
 • 34 projekt får projektstöd, beslut 30 oktober 2019

  Publicerad 1 november 2019
  Den andra ansökningsomgången för projektstödet är nu avslutad. Sista ansökningsdag var den 16 september. Totalt kom det in 112 ansökningar som tillsammans ansökte om 17 440 097 kronor. Den 30 oktober beslutade kulturförvaltningen att fördela 2 565 000 kronor till 34 av projekten.
 • 6 projekt beviljas Utvecklingsstöd, beslut 21 oktober 2019

  Publicerad 24 oktober 2019
  Den första ansökningsomgången 2019 för det nya utvecklingsstödet är avslutad. Sista ansökningsdag var 21 augusti. Förvaltningen mottog 103 ansökningar på totalt 13,5 miljoner kronor. Vid mötet 21 oktober beslutade kulturnämnden att bevilja utvecklingsstöd på totalt 750 000 kronor till sex projekt.
 • 17 projekt beviljas Projektstöd Pronto, beslut 25 september 2019

  Publicerad 25 september 2019
  Den tredje ansökningsomgången 2019 för Projektstöd Pronto är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 14 augusti 2019. Totalt mottog förvaltningen 69 ansökningar om totalt 2 419 848 kronor. Vid beslutsmötet den 25 september beviljades 17 projekt stöd om sammanlagt 467 000 kronor.
 • 26 projekt beviljas Projektstöd Pronto, beslut 5 juni 2019

  Publicerad 11 juni 2019
  Den andra ansökningsomgången 2019 för Projektstöd Pronto är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 15 april 2019. Det kom in 98 ansökningar som sammanlagt sökte totalt 3 396 487 kr. Vid beslutsmöte 5 juni beviljades 26 projekt stöd på totalt 607 000 kr.
 • 10 projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild, beslut 28 maj 2019

  Publicerad 29 maj 2019
  Den andra ansökningsomgången 2019 för Produktionsstöd för film och rörlig bild är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 15 mars. Det kom in 36 ansökningar och det totala ansökningsbeloppet var 6 360 791 kr. Vid kulturnämndens möte 28 maj har 10 projekt beviljats stöd om sammanlagt 905 000 kr.
 • 16 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 29 maj 2019

  Publicerad 29 maj 2019
  Den sista ansökningsomgången för det interkulturella projektstödet är nu avslutad. Sista ansökningsdag var den 17 april. Totalt kom det in 45 ansökningar och det totala ansökningsbeloppet var 4 244 372 kronor. Den 29 maj beslutade kulturförvaltningen att fördela 641 000 kr till 16 projekt.
 • 36 projekt får projektstöd

  Publicerad 10 maj 2019
  Den första ansökningsomgången för projektstödet är nu avslutad. Sista ansökningsdag var den 15 mars. Totalt kom det in 90 ansökningar och det totala ansökningsbeloppet var 12 507 060 kronor. Den 7 maj beslutade kulturförvaltningen att fördela 2 910 000 kronor till 36 projekt.
 • Nu lanseras Dansresursen!

  Publicerad 3 maj 2019
  Nu lanserar vi Dansresursen, en fullmatad och omfattande hemsida om dansfältet. På Dansresursen finns information om bland annat utbildningar, nätverk, studios och arrangörer, både på lokal, nationell och internationell nivå.
 • Här är Göteborgs Stads kultur- och författarstipendiater 2019

  Publicerad 24 april 2019
  Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendier och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens ordinarie sammanträde 23 april. Sammanlagt 22 verksamma konstnärer, koreografer, författare, filmare, musiker, tonsättare och skådespelare har beviljats stipendier.
 • Höstens ansökningsdatum är klara

  Publicerad 8 april 2019
  Vill du söka kulturstöd? Här är alla sista ansökningsdatum för hösten 2019. Projektstödet En snabb slant, utjämningsbidrag för kultur för barn och unga och hyressubvention för Stora Teatern kan sökas löpande.
 • 19 projekt beviljas Projektstöd Pronto, beslut 13 mars 2019

  Publicerad 18 mars 2019
  Den första ansökningsomgången 2019 för Projektstöd Pronto är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 30 januari 2019. Totalt kom det in 80 ansökningar och det totala ansökningsbeloppet var 2 767 880 kr. Vid beslutsmöte 2019-03-13 har 19 projekt beviljats stöd om sammanlagt 504 000 kr.
 • 9 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 5 mars 2019

  Publicerad 11 mars 2019
  Sista ansökningsdag var den 17 januari 2019 och 21 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 808 526 kr. Kulturförvaltningen beslutade den 5 mars 2019 att fördela 451 000 kr till nio av de sökande projekten.
 • 72 organisationer får verksamhetsstöd för 2019, beslut 11 december 2018

  Publicerad 14 december 2018
  Vid sitt sammanträde 11 december 2018 beviljade Göteborgs kulturnämnd 72 organisationer verksamhetsstöd för 2019 till ett sammanlagt belopp av 54 380 000 kr. Inför 2019 mottog förvaltningen 75 ansökningar om verksamhetsstöd för sammanlagt 76 013 980 kr.
 • 27 projekt får projektstöd, beslut 27 november 2018

  Publicerad 13 december 2018
  Det totala ansökningsbeloppet var 11 839 506 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 27 november 2018 att fördela 2 260 000 kr till 27 av de sökande projekten.
 • 18 projekt får projektstödet Pronto, beslut 12 december 2018

  Publicerad 13 december 2018
  Totalt mottog förvaltningen 83 ansökningar om 3 115 336 kr. Vid beslutsmöte 12 december har 18 projekt beviljats stöd om sammanlagt 506 000 kr.
 • 9 projekt får projektstöd för film och rörlig bild, beslut 11 december 2018

  Publicerad 13 december 2018
  Totalt mottog förvaltningen 22 ansökningar om 3 360 000 kr. Vid kulturnämndens ordinarie möte 11 december har 9 projekt beviljats stöd om sammanlagt 795 000 kr.
 • Vårens ansökningsdatum är klara

  Publicerad 10 december 2018
  Vill du söka kulturstöd? Här är alla sista ansökningsdatum för våren 2019. Projektstödet En snabb slant, utjämningsbidrag för kultur för barn och unga och hyressubvention för Stora Teatern kan sökas löpande.
 • Göteborgs Stad minskar inte satsningen på film

  Publicerad 5 december 2018
  Göteborgs Stads filmsatsning har uppmärksammats i media på senaste tiden. Idag har Göteborgs Stads kulturförvaltning gått ut med ett pressmeddelande som slår fast att staden inte ska minska sin satsning på film.