Välkommen på presentation av nya riktlinjer och stödformer

Publicerad 11 oktober 2018

Inför att kulturstödsformerna ska uppdateras bjuder vi in till ytterligare en träff där vi berättar om vilka förändringar som är på gång. Efter presentationen finns utrymme för diskussion, feedback och frågor.

  • Datum: torsdag 8 november 2018
  • Tid: kl. 18-20
  • Plats: Frilagret
  • Adress: Heurlins plats 1b, Göteborg

OSA senast söndag 28 oktober till kulturstod@kultur.goteborg.se. Vänligen skriv OSA i ämnesfältet

I våras tog kulturnämnden beslut om förändringar i stöden till det fria kulturlivet. Förändringarna innebär att stödformerna ska uppdateras och kopplas närmare till de strategiska målen i Göteborgs Stads kulturprogram.

Redan i oktober kommer nämnden att besluta kring nya riktlinjer för kulturstöd. Inför detta vill vi bjuda in dig som är verksam aktör, samt dina samarbetspartner till en kväll där vi berättar om förändringarna som är på gång. Vi hoppas att du har möjlighet att komma!

Vi kommer bland annat att berätta om några av stödformerna som kommer att förändras. Verksamhetsstöd kommer att öppnas att söka för alla. Projektstöd och Stöd till interkulturella projekt slås ihop till en ny stödform. Ett Utvecklingsstöd ska inrättas. Ett fåtal organisationer som har s.k. specialdestinerade stöd kommer att ges ett Riktat stöd. Tidsplanen är att de nya riktlinjerna införs under 2019 och gäller i alla stödformer från 2020.

Kerste Broberg, utvecklingsledare Kulturstrategiska avdelningen och Myriam Mazzoni, enhetschef kulturstöd, kommer att hålla i presentationen och kollegor från Kulturstöd kommer att finnas på plats. Efter presentationen kommer det finnas utrymme för diskussion, feedback och frågor!

Vi bjuder på varm dryck och fika.

Varmt välkommen!