Utjämningsbidraget per såld biljett dubbleras tillfälligt

Publicerad 28 september 2020

Utjämningsbidraget är ett bidrag för kulturaktörer som skapar konstnärliga verk som riktar sig till barn och unga mellan 0-19 år. Bidraget betalas ut per såld biljett. Till följd av de svårigheter som pandemin medför dubbleras nu bidraget från 100 till 200 kronor per såld biljett.

Utjämningsbidraget innebär att kulturaktörer kan erbjuda lägre biljettpriser för barn och unga vid konst- och kulturupplevelser, genom att kulturförvaltningen betalar ut ett bidrag till kulturaktören per såld biljett.

Om du har blivit godkänd för utjämningsbidrag och exempelvis ger en skolföreställning, så betalar skolorna 40 kronor per biljett. Utöver det får du 100 kronor i utjämningsbidrag per såld biljett från kulturförvaltningen.

Nu dubbleras det bidraget till 200 kronor per såld biljett. Ändringen är tillfällig och gäller under resten av 2020.

Bakgrunden är att skolorna har infört restriktioner till följd av pandemin, som gör det svårare för aktörer med egen scen att få bokningar. Men även vid uppsökande verksamhet kommer antalet barn i publiken att vara färre än vanligt, för att undvika för stora grupper. Detta gör att det blir svårt för aktörerna att gå runt ekonomiskt. 

Förhoppningen är att dubbleringen av bidraget per såld biljett kan göra att fler föreställningar går att genomföra och att barn och ungas tillgång till kultur främjas. Det dubblerade bidraget per biljett gäller endast vid föreställningar som bokas av skolor eller förskolor, och inte för öppna föreställningar som visas under helger, kvällar och lov.

För att kunna söka utjämningsbidrag ska du skapa konstnärliga verk som riktar sig till barn och unga mellan 0-19 år i Göteborg. Du ansöker per produktion eller verk.

Läs mer om utjämningsbidraget