Beslut om flera stödformer skjuts upp

Publicerad 17 december 2019

Kulturnämnden har skjutit upp beslutet om vilka som får Verksamhetsstöd, Riktat stöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild.


Den 16 december skulle kulturnämnden fatta beslut om både nästa års budget och fördelningen av flera stödformer: Verksamhetsstödet, Riktat stöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild. Politikerna valde dock att återremittera budgeten, vilket innebär att beslutet om stödformerna skjuts upp. Detta beror på att kulturförvaltningens budget måste vara fastslagen innan politikerna kan besluta om fördelning av stöd. Budgeten behöver dock vara klar senast 31 december.

Nästa sammanträde är torsdag 19 december klockan 16:00 på Stadsbiblioteket.