Fem projekt får Innovationsstöd för film och rörlig bild

Publicerad 21 mars 2022

I årets första ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får fem projekt sammanlagt stöd om 4 547 512 kronor.

Årets första sökomgång av Innvationsstöd för film och rörlig bild är klar. Det kom in 32 ansökningar till förvaltningen. Det sammanlagda ansökningsbeloppet var 4 547 512 kronor. Kulturförvaltningen beslutade 21 mars att fem projekt får stöd.

Hanteringen av stödformen sker i samverkan mellan Lindholmen Science Park och kulturförvaltningens enhet för kulturstöd. Syftet med stödformen är att stärka producenter och idéskapare, för att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen. Stödet kan sökas tre gånger per år.

Projekt som beviljas stöd

  • Mylingen – Götafilm: 125 000 kr
  • Trädväktaren –  Jennie Dielemans: 85 000 kr
  • Lite mer än en kram – Gråklippan: 100 000 kr
  • LAURA – Kjellson & Wik AB: 100 000 kr
  • Terrorist – Johannes Nyholm Produktion AB: 50 000 kr

Här kan du ta del av motiveringarna. Övriga ansökningar avslogs med avslagsmotivering.

Läs mer om stödet hos Lindholmens Science Park.