Rådgivning

Har du frågor som rör ditt projekt eller verksamhet? Kontakta oss!

Vi har rådgivning för dig som har frågor som rör ditt projekt eller verksamhet!

Vi kan ge tips och råd om till exempel lokaler, teknisk utrustning, möjliga samarbetsparter, kommunikation och vilka ekonomiska stöd som du kan ansöka om. Du kan också få hjälp med kontaktpersoner inom flera olika områden.

Kontakta oss så hjälper vi dig till rätt person.

Arbetar du med konst och kultur för barn och unga?

Göteborgs Stad har flera konsulenter som arbetar med att främja, utveckla och samordna kulturpedagogiska projekt och kulturaktiviteter för barn och unga. Vi kan hjälpa dig att få kontakt med till exempel förskolepedagoger och lärare, och berättar gärna om nätverken KULF (kultur i förskola) och KULIS (kultur i skola). Boka in ett möte med oss, så berättar vi mer!

Ekonomiskt stöd

Det finns speciella ekonomiska stöd inom kultur för barn och unga. Göteborgs Stad har ett utjämningsbidrag som du som utövare kan söka.