Verksamhetsstöd

Fria konst- och kulturverksamheter i Göteborg med kontinuerlig verksamhet har möjlighet att söka Verksamhetsstöd för ett eller tre år.

Om du bedriver en konstnärlig eller kulturell verksamhet i Göteborg som är av mycket hög kvalitet kan du söka Verksamhetsstöd. Stödet är till för kulturverksamheter som är särskilt viktiga för sina målgrupper eller kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. De verksamheter som får stöd ska vara löpande, alltså inte tidsbegränsade projekt. Du kan söka Verksamhetsstöd för antingen ett eller tre år.

Vi bedömer din ansökan efter kulturnämndens regler och bedömningsgrunder. Längst ner på denna sida kan du läsa kulturnämndens regler för Verksamhetsstöd. Bedömningsgrunderna hittar du på sidan "Granskning och beslut".

Ansök om Verksamhetsstöd

Vem kan ansöka om Verksamhetsstöd?

Fria grupper/verksamheter med kontinuerlig verksamhet kan få Verksamhetsstöd. Det krävs en juridisk person eller enskild firma med F-skattsedel som huvudman. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Verksamhet som saknar juridisk person har möjlighet att söka genom annan huvudman.

Vem kan inte ansöka om Verksamhetsstöd?

 • Organisationer som kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd
 • Verksamheter som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning (om inte verksamheten har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring)
 • Verksamheter som huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamheter
 • Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag
 • Tidsbegränsade projekt (verksamheten måste vara löpande)
 • Det går heller inte att söka Verksamhetsstöd i efterhand eller för att täcka förlust

Hur mycket går det att ansöka om?

Det finns ingen beloppsgräns vid ansökan om Verksamhetsstöd. Medfinansiering bör sökas från fler finansiärer. Treåriga stöd räknas årligen upp med ett index.

Ettårigt eller treårigt Verksamhetsstöd?

Ansökningsformuläret är utformat för att söka ettårigt Verksamhetsstöd. Om du ska ansöka om treårigt Verksamhetsstöd ska du bifoga en treårig verksamhetsplan och budget under ”Övriga bilagor” i ansökan.

Observera att du måste skicka in en ny ansökan varje år även om verksamheten har fått treårigt stöd. I den förnyade ansökan behöver du bland annat redovisa hur föregående års stöd har använts och rapportera olika ändringar som har skett i verksamheten under året.

Hur går ansökan till?

Du ansöker via vår e-tjänst där du fyller i ett formulär. Vad väl förberedd när du fyller i ansökan, och var ute i god tid.

E-tjänsten hittar du här:

Ansök om Verksamhetsstöd

Vilka bilagor ska lämnas in tillsammans med ansökan?

 • Verksamhetsberättelse och bokslut/årsredovisning samt revisionsberättelse för föregående år
 • Kort beskrivning av verksamheten och budgetkalkyl för innevarande år
 • Framställan för kommande verksamhetsår – en tydlig verksamhetsplan som visar vilket innehåll man söker för samt ekonomisk kalkyl/budget
 • Aktuellt registerutdrag från Skatteverket
 • Producerande fria kulturaktörer som riktar sig till barn och unga kan i samband med ansökan om Verksamhetsstöd även söka Utjämningsbidrag. Lägg i så fall till en bilaga under "Övriga bilagor" i ansökan. Läs mer om Utjämningsbidraget.

När kan du ansöka och när tas beslut?

Ansökan inför 2021 öppnar 4 maj 2020. Ansök senast klockan 12 (mitt på dagen) onsdag den 3 juni 2020. Var ute i god tid eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Beslut om Verksamhetsstöd fattas av kulturnämnden 14 december 2020, förutsatt att nämndens budget är fastställd. Beslut om treåriga stöd gäller under förutsättning att staden inte drabbas av force majeure.

Vilka krav ställs på verksamheter som får stöd?

 • Om verksamheten förändras avsevärt måste verksamheten meddela kulturförvaltningen omedelbart.
 • Om verksamheten läggs ner eller om pengarna inte används till det som stödet var tänkt, ska stödet återbetalas.
 • Verksamheten ska meddela kulturförvaltningen när och var publik verksamhet äger rum.
 • I kommunikation kring verksamheten ska verksamheten ange att stöd har beviljats från Göteborgs Stad, enligt förvaltningens instruktioner. Ni får instruktionerna i samband med att stöd beviljas.
 • Verksamheten ska redovisa stödet årligen enligt förvaltningens instruktioner. Ni får instruktionerna i samband med att stöd beviljas.
 • Verksamheten ska anlita en auktoriserad eller godkänd revisor om stödet överstiger 300 000 kronor.

Informationsträffar om Verksamhetsstöd

Vårens tre informationsträffar om Verksamhetsstödet har inte kunnat bli av på grund av coronapandemin. Tanken med träffarna är att du som kulturaktör ska få en överblick över stödet och kunna ställa dina frågor direkt till oss.

Vi vill därför påminna om att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har funderingar eller vill boka in ett rådgivningsmöte. Du når oss bäst genom att mejla till kulturstod@kultur.goteborg.se. Telefonnummer till utredarna hittar du på sidan Kontakt. Varmt välkommen med dina frågor!

Regler för Verksamhetsstöd