Projektstöd Pronto

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Du kan söka projektstöd Pronto för kulturprojekt fyra gånger per år. Du kan som mest ansöka om 40 000 kronor.

Om Projektstöd Pronto

Projektstöd Pronto liknar projektstödet, men kan sökas fler gånger på år och har snabbare handläggningstid. Summan som går att ansöka om är lägre än för projektstödet, och ligger på 40 000 kronor.

Vad kan du få projektstöd Pronto för?

Projektstödet Pronto kan användas för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Exempel på projekt som tidigare fått stöd är scenproduktioner av teater- och dansgrupper, konsertserier av musikföreningar, uppläsningar av litteraturföreningar och utställningar av konstföreningar.

Stödet går till projekt som:

 • är nyskapade inom sin genre
 • vänder sig till en publik i Göteborg
 • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • sker i samarbete med andra aktörer
 • gör nätverksarbete lättare
 • har flera finansiärer (eftersom det då är större möjlighet att genomföra projektet)

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka projektstöd Pronto för?

 • Projekt inom utbildningar.
 • Projekt som till största del är kommersiella eller vinstinriktade.
 • Projekt som redan genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust).

Vem kan ansöka om projektstöd Pronto?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd (scrolla till sidan 6).

Vem kan inte få projektstöd Pronto?

 • Privatpersoner utan F-skattsedel.
 • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande.
 • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet.

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Du kan ansöka om upp till 40 000 kronor när du söker projektstöd Pronto.

När kan du ansöka?

Ansök senast klockan 12.00 på ansökningsdagen. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Nästa datum för att söka projektstöd Pronto är:

14 augusti 2019
30 oktober 2019

Hur och var görs ansökan?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. E-tjänsten öppnar 29 juli. Beslut tas cirka sex veckor efter sista ansökningsdag.

Läs Ansökningsguide - Projektstöd Pronto innan du fyller i anmälan.

Ansök om projektstödet Pronto