Produktionsstöd för film och rörlig bild

Om du planerar ett konstnärligt projekt inom film och rörlig bild med anknytning till Göteborg kan du söka produktionsstöd. Du kan söka Produktionsstöd för film och rörlig bild två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Detta kan du söka Produktionsstöd för 

Du kan söka Produktionsstöd för film och rörlig bild för att skapa ett konstnärligt verk för film och rörlig bild. Det kan till exempel vara kort- eller långfilm, spel- eller dokumentärfilm, tv- eller webbserie, konstfilm, virtual reality-verk eller olika hybridformer.

Du kan söka stödet för alla faser i ett projekt: utveckling, produktion eller postproduktion, så länge det innefattar något slags produktionsmoment.

Projektet måste ha någon koppling till Göteborg.

För att få stöd bör projektet också uppfylla en eller flera av följande aspekter:

 • Projektet är nyskapade inom sin genre.
 • Projektet syftar till att visas allmänt publikt.
 • Projektet når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande.
 • Projektet ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället.
 • Projektet sker i samarbete med andra aktörer.
 • Projektet har flera finansiärer (eftersom det då är större möjlighet att genomföra projektet).

Detta kan du inte söka Produktionsstöd för

 • Projekt inom utbildningar.
 • Manusskrivande på egen hand.
 • Projekt som beställts för ett speciellt syfte, så kallad ”uppdragsfilm”.
 • Projekt som till största del är kommersiella eller vinstinriktade.
 • Projekt som drivs av offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag.
 • Projekt som redan har genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust).

Detta krävs för att söka Produktionsstöd

Du som söker ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel. Din organisation ska vara registrerad i Sverige.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav, som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade produktionsstöden har hittills legat på mellan 40 000 och 200 000 kronor.

Om du vill söka under 40 000 kronor kan du istället söka Projektstöd Pronto, ett mindre projektstöd med kort handläggningstid som går att söka tre till fyra gånger per år.

Ansökningstider

Du kan söka Produktionsstöd för film och rörlig bild två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

2024

 • Ansökan under våren 2024 är öppen 21 februari  20 mars klockan 12.00. Du får besked i maj.
 • Ansökan under hösten är öppen 25 september — 23 oktober klockan 12:00 (mitt på dagen). Du får besked i december 2024.

Så redovisar du ditt projekt

Om du får Produktionsstöd för film och rörlig bild behöver du skicka in en redovisning när projektet är genomfört. I redovisningen beskriver du hur projektet gick och vilka inkomster och utgifter du har haft. Du måste redovisa senast två månader efter att projektet har genomförts.

Från och med 2023 redovisar du i Göteborgs Stads e-tjänst.

Ska du redovisa ett projekt som du sökt och beviljats i vår gamla e-tjänst? Kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se

Ansök

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, där du loggar in med e-legitimation.

Var förberedd innan du börjar fylla i din ansökan. Läs instruktionerna på sidan Ansökningsguide – Produktionsstöd för film och rörlig bild.

Registrera din organisation

För att kunna söka stödet måste du först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång. På sidan  Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Ansök om Produktionsstöd via e-tjänsten

Andra stöd: Lindholmen Science Park

Förutom Göteborgs Stads kulturstöd har också Film & TV vid Lindholmen Science Park ett särskilt stöd till utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Till exempel har manusbearbetning, pilotproduktion och idéutveckling fått stöd.

Läs mer på Lindholmen Science Parks hemsida.