Produktionsstöd för film och rörlig bild

Om du planerar ett konstnärligt projekt för film och rörlig bild med anknytning till Göteborg kan du söka stöd. Du kan söka Produktionsstöd för film och rörlig bild två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Vilka filmprojekt kan du få stöd för?

Produktionsstöd för film och rörlig bild är ett projektstöd som kan användas för att skapa ett konstnärligt verk för film och rörlig bild. Det kan till exempel vara kort- eller långfilm, spel- eller dokumentärfilm, tv- eller webbserie, konstfilm, virtual reality-verk samt olika hybridformer. Det kan användas för alla faser i ett projekt: utveckling, produktion eller postproduktion – så länge det innefattar något slags produktionsmoment.

Stödet går till projekt som:

 • har någon slags koppling till Göteborg
 • innehåller ett eller flera produktionsmoment
 • är nyskapade inom sin genre
 • syftar till att visas allmänt publikt
 • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • sker i samarbete med andra aktörer
 • har flera finansiärer (eftersom det då är större möjlighet att genomföra projektet)

Vilka film- och rörlig bildprojekt kan du inte söka projektstöd för?

 • Projekt inom utbildningar
 • Manusskrivande på egen hand
 • Projekt som beställts för ett speciellt syfte, så kallad ”uppdragsfilm”
 • Projekt som till största del är kommersiella eller vinstinriktade
 • Projekt som redan genomförts (där stödet till exempel är tänkt att täcka en förlust)

Vem kan ansöka om produktionsstöd?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Vem kan inte få produktionsstöd?

 • Privatpersoner utan F-skattsedel
 • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande
 • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka.

När kan du ansöka?

Ansökan för årets första omgång öppnar 17 februari 2020. Ansök senast 18 mars klockan 12.00. Beslut tas av kulturnämnden 22 juni (framflyttat från 25 maj på grund av rådande omständigheter med corona).

Ansökan för årets andra omgång öppnar 17 augusti 2020. Ansök senast 16 september klockan 12.00. Beslut tas av kulturnämnden 14 december 2020.

Var ute i god tid eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Hur ansöker du?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. Det finns ingen separat rubrik för produktionsstödet för film och rörlig bild, utan du söker under rubriken ”Projektstöd”.

Ansök om produktionsstöd

Andra stöd: Lindholmen Science Park

Förutom Göteborgs Stads kulturstöd har också Media Arena vid Lindholmen Science Park ett särskilt stöd till utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Till exempel har manusbearbetning, pilotproduktion och idéutveckling fått stöd.

Läs mer på Lindholmen Science Parks hemsida.