Kulturstipendier

Du som är yrkesverksam inom konst- eller kulturlivet kan söka stipendier från kulturnämnden. Syftet med kulturnämndens kulturstipendier är att främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet i Göteborg.

Obs! Om du vill ansöka om det tillfälliga stipendiet Återstart 2021 gör du det på sidan Återstart 2021 — tillfälligt kulturstipendium. Den här sidan avser kulturnämndens årliga kulturstipendium. 

Vem kan ansöka om Kulturstipendier?

Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 

Kulturstipendiet kan gå till dig som har en konstnärlig utbildning eller har minst tre års dokumenterad professionell konstnärlig erfarenhet, vilket innebär att du är eller har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang. 

Det är många som söker kulturstipendierna. När ansökningarna bedöms tar kulturnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde, så att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt.

Vem kan inte få Kulturstipendier?

Studerande kan inte få Kulturstipendier och inte heller personer som har statlig inkomstgaranti för sin konstnärliga verksamhet.

Om du under de senaste åtta åren har fått Kulturstipendium från kulturnämnden i Göteborg kan du inte söka igen. Du kan inte heller få Kulturstipendier samma år som du får Arbetsstipendium för författare. 

Hur mycket pengar kan du få?

20 personer får stipendium på 30 000 kronor per person.

När och hur kan du ansöka?

Ansökan öppnar 4 oktober 2021. Sista ansökningsdag är 17 november 2021 klockan 12.00. Beslut tas av kulturnämnden i april 2022.

Var ute i god tid eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Ansök om kulturstipendium