Kulturstipendier

Du som är yrkesverksam inom konst- eller kulturlivet kan söka stipendier från kulturnämnden. Syftet med kulturnämndens kulturstipendier är att främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet i Göteborg.

Vem kan söka kulturstipendium?

Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 

Kulturstipendiet kan gå till dig som har en konstnärlig utbildning eller har minst tre års dokumenterad professionell konstnärlig erfarenhet, vilket innebär att du är eller har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang. 

Det är många som söker kulturstipendierna. När ansökningarna bedöms tar kulturnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde, så att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt.

Vem kan inte få kulturstipendium?

Du kan inte få kulturstipendium om du:

  • är student
  • har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga verksamhet
  • har fått kulturstipendium från kulturnämnden i Göteborg under de senaste åtta åren.

Observera att du inte heller kan få ett kulturstipendium samma år som du får Arbetsstipendium för författare från kulturnämnden. 

Hur mycket pengar kan du få?

20 personer får stipendium på 30 000 kronor per person.

När och hur kan du ansöka?

2021

Ansökan öppnar 4 oktober 2021. Sista ansökningsdag är 17 november 2021 klockan 12.00. Beslut tas av kulturnämnden i april 2022.

2022

Ansökan öppnar 5 oktober. Sista ansökningsdag är 16 november klockan 12.00. Beslutas av kulturnämnden i april 2023.

Var ute i god tid med din ansökan eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Ansök om kulturstipendium