Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett hyresbidrag för dig som hyr en konstnärsateljé i Göteborg. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer och att utveckla stadens professionella kulturliv.

Du som hyr en ateljé i Göteborgs kommun kan söka Ateljéstöd. Stödet är personligt och skattepliktigt och betalas ut retroaktivt. Du söker för den period som du hyrt din ateljé. Det kan vara hela året eller delar av det.

Vad kan du få Ateljéstöd för?

Hyra till ateljé i Göteborgs kommun.

Vem kan ansöka om Ateljéstöd?

Du ska vara folkbokförd i Göteborg. Din ateljéhyra ska vara minst 14 400 kr per år.

Studerande kan inte få Ateljéstöd.

Ateljéstöd kan gå till dig som:

  • har konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller foto. Utbildningen ska ha avslutats högst tre år innan ansökan.

eller

  • de senaste tre åren har dokumenterad erfarenhet genom en genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet, arbetsstipendium från Konstnärsnämnden inom bild och formområdet, offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag, större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld.

Du kan läsa mer om vad som gäller i kulturnämndens Regler för Ateljéstöd och Riktlinjer för kulturstöd. Du hittar dokumenten på sidan Regler och riktlinjer.

Särskilda anpassningar av Ateljéstödet till följd av pandemin

På grund av pandemin finns tillfälliga regler som gäller för ansökningsomgången 2021:

  • Ansökan kan göras med underlag och meriter som sträcker sig fyra istället för tre år tillbaka i tiden, det vill säga från 2017 och framåt.
  • Digitala och andra till pandemin anpassade praktiker godkänns som underlag för att styrka yrkesverksamhet.

Hur mycket pengar kan du få?

Varje år bestäms ett totalbelopp för Ateljéstöd. Alla som beviljas stöd delar på det beloppet. Det innebär att alla konstnärer som får Ateljéstöd får lika mycket i bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra. De senaste åren har stödet varit omkring 8000 kronor per år och konstnär.

Pengarna betalas ut retroaktivt i början av nästkommande år.

När och hur kan du ansöka?

Sista ansökningsdatum är 27 oktober 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 27 september. Du får besked i början av 2022.

Ansök om Ateljéstöd

Läs igenom vår ansökningsguide innan du ansöker