Till innehåll

Kulturstöd

Rådgivning och ekonomiskt stöd till Göteborgs fria kulturliv

Du inom det fria kulturlivet kan få rådgivning och ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad. Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har flera olika kulturstöd, subventioner och stipendier som du kan ansöka om. Det är framför allt verksamheter och projekt som riktar sig till en publik som kan få pengar.

Aktuellt

26 projekt beviljas Projektstöd Pronto, beslut 5 juni 2019

Publicerad 11 juni 2019
Den andra ansökningsomgången 2019 för Projektstöd Pronto är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 15 april 2019. Det kom in 98 ansökningar som sammanlagt sökte totalt 3 396 487 kr. Vid beslutsmöte 5 juni beviljades 26 projekt stöd på totalt 607 000 kr.

10 projekt får Produktionsstöd för film och rörlig bild, beslut 28 maj 2019

Publicerad 29 maj 2019
Den andra ansökningsomgången 2019 för Produktionsstöd för film och rörlig bild är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 15 mars. Det kom in 36 ansökningar och det totala ansökningsbeloppet var 6 360 791 kr. Vid kulturnämndens möte 28 maj har 10 projekt beviljats stöd om sammanlagt 905 000 kr.

16 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 29 maj 2019

Publicerad 29 maj 2019
Den sista ansökningsomgången för det interkulturella projektstödet är nu avslutad. Sista ansökningsdag var den 17 april. Totalt kom det in 45 ansökningar och det totala ansökningsbeloppet var 4 244 372 kronor. Den 29 maj beslutade kulturförvaltningen att fördela 641 000 kr till 16 projekt.
${loading}