Aktuellt


Utvecklingen av den grafiska manualen pågår kontinuerligt och uppdaterade instruktioner görs utifrån målgruppernas behov och förutsättningar och de krav som finns för tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering. Här kan du läsa om de senaste uppdateringarna.

De senaste uppdateringarna

Bilaga till skyltmanual: Flaggskyltar

Nu ligger en uppdaterad bilaga med flaggskyltar till manualen publicerad under avsnittet Skyltar under tillämpningar i grafisk manual. Flaggskyltarna finns i två format; 480x480 mm och 600x600 mm, med exempel på korta och långa verksamhetsnamn och med och utan belysningsarmatur eller invändig belysning.

Kontakta oss om du behöver du original i skala 1:10. Exempelbild och bilagan som pdf finns på sidan Skyltar - Grafisk profil - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Mindre uppdatering av presentationsmallen i Powerpoint

 • Första instruktionssidan är uppdaterad med nya länkar till digitala navet.
 • Alla bildplatshållare som tidigare hade en grå bakgrundsfärg är nu transparenta för att göra det möjligt att enkelt lägga in illustration och gif-animation utan bakgrund.
 • Tre layoutalternativ har lagts till: Avsnittsrubrik helsida samt text och bild till höger och vänster med utfallande bild.
 • Namngivning av layoutalternativen har anpassats och vissa mindre justeringar som att text inte ligger direkt mot bild på bild helsida med rubrik är justerat.

Presentationer om den grafiska profilens byggstenar

Nu finns fem PPT-presentationer om Göteborgs Stads grafiska profil och manual, med fokus på de olika byggstenarna. Du hittar länkar till presentationerna på sidan Grafisk profil.

Nya och uppdaterade mallar

Vi har uppdaterat flertalet mallar i Indesign och Powerpoint utifrån efterfrågade behov. Uppdateringen innefattar en del tillägg samt nya mallar.
 • Affisch-mallar för A4 och A3 i Powerpoint och Indesign har uppdaterats med layoutförslag på vanligt förekommande innehåll som listor, matsedlar, öppettider, förbud, korta informationsmeddelanden med mera.​
 • Det finns nya mallar för stilla och rörliga webbannonser i Indesign och After effects.
 • Filmgrafiksmallen i Powerpoint är uppdaterad med punktlistor, namnskyltar (för filmer som görs direkt i Powerpoint), outro med animerad logotyp samt förinställd tid för övergångar.
 • Vi har gjort en översyn och genomfört mindre uppdateringar i styckeformat i alla Indesign-mallar för trycksaker, utställningar och mässor.
 • En word-mall för formulär har lagts till i kategorin Kontorsmallar i mallgeneratorn.
 • Kategorin Informationsmaterial i mallgeneratorn har bytt namn till Kommunikationsmallar och vi har lagt till mallarna för filmgrafik i Powerpoint där.

Fler exempel på tillämpningar

Det finns nya exempel för fler produkter och kanaler i den grafiska manualen.
 • Du hittar nu exempel på hur text och logotyp ska animeras inom staden, på sidan för Illustration och animerad film.​
 • Du kan ladda ner outro till filmer med en animerad logotyp på sidan Logotyp.​
 • Vi har lagt till en tillämpnings-sida med exempel på annonser och banners (webbannonser)annonser och banners (webbannonser).
 • Vi har lagt till en tillämpnings-sida med exempel på nyhetsbrev.
 • Tillämpnings-sidorna Trycksaker och Kontorsmaterial är uppdaterade med nya exempel på affischer utifrån tilläggen som gjorts i mallarna.

Informationsgrafik

Vi har uppdaterat och utökat Göteborgs Stads bibliotek för informationsgrafik. Du hittar grafiken i flera format i mediabanken, under Ikoner och informationsgrafik, och här under avsnittet Bild i den grafiska manualen. Det finns både samlingsdokument för olika program och enskilda objekt i formaten PNG och PDF.

Vi har även fyllt på mediabanken med rörlig grafik som inte är beroende av data (till exempel pratbubblor, textplattor och tidslinjer) i formatet GIF. De rörliga GIF:arna kan monteras i PPT-filmmallen för användning i enklare animerade filmer och i mallen för digitala skärmar. De animerade objekten är 3 sekunder långa och loopar inte, utan animeras bara fram och ligger sedan stilla. Du kan till exempel kombinera informationsgrafiken med de animerade illustrationerna för att öka känslan i din kommunikation.

Animerade illustrationer

Vi har definierat Göteborgs Stads animationsmanér tydligare och uppdaterat med nya exempelfilmer som visar hur manéret tillämpas på illustration och informationsgrafik. Du hittar både beskrivning och exempel i den grafiska manualen. Från och med nu kommer vi att fylla mediabanken med animerade illustrationer i alla våra illustrationsmanér samt informationsgrafik.

De animerade illustrationerna kommer (precis som de animerade linjeillustrationerna) gå att ladda ner i mediabanken i formatet GIF med transparent bakgrund. De rörliga GIF:arna kan monteras i PPT-filmmallen för användning i enklare animerade filmer och i mallen för digitala skärmar. GIF:arna är 3-5 sekunder långa.

De animerade illustrationerna kommer även finnas i som korta klipp i MP4 för direktpublicering i t.ex. sociala medier eller för användning i mer avancerade filmredigeringsprogram. Formaten på klippen kommer vara 1:1, 16:9 och 9:16 och vara mellan 6 och 12 sekunder långa.

Om du arbetar i animationsprogrammet AfterEffects kan du höra av dig till Visuell kommunikation för att få tillgång till originalfiler att utgå ifrån när du gör animerade filmer.

Digital svart

Vi har tagit fram en färgkod för svart i digitala kanaler som fungerar bra för både färgplattor, illustrationer och stor typografi (den är lite mer svart än den tidigare webbsvarta). Vi håller på att uppdatera mallar och illustrationer löpande så att det är samma svart som används i exempelvis filmgrafik, presentationer och på informationsskärmar. Färgkoden för den digitala svarta är #1F1F1F och finns även på sidan Färg.

För digitala gränssnitt, hemsidor, t.ex. goteborg.se finns funktionsfärgen webbsvart (#333333) kvar då den funkar bäst när det är mycket text i svart.

Pantone

Avtalet mellan Adobe och Pantone har förändrats vilket innebär att det nu behövs en Pantone-licens för att få tillgång till de biblioteken i Adobe-programmen. På sidan Färg finns ett Pantone-bibliotek för stadens komplementfärger tillgängligt. Det kan ni läsa in och använda er av, utan att ha programlicensen, om ni ska trycka med Pantone.

A5-mall för program

Mallbiblioteket är uppdaterat med en mall för programbroschyr i A5. Det är en variant av grundmallen för A5 broschyrer med fler sidor, instruktioner och styckeformat anpassade för just programbroschyrer. Du hittar mallen i Mallbiblioteket under rubriken broschyrer, med tillhörande layoutbibliotek med flera exempel på uppslag.

Utbildningar om grafisk manual, bild och mallar

Vi på enheten visuell kommunikation har precis genomfört tre webbinarier om grafisk manual, bild och mallar. 

Hade du inte möjlighet att delta? Nu kan du ta del av inspelade versioner av utbildningens tre delar. Du hittar dem i utbildningsportalen (sök på grafisk manual) och på teamsytan Visuell kommunikation. På teamsytan finns all information kopplat till visuell kommunikations tjänster samlat.

För beställningar och supportfrågor når du oss som vanligt via mejlen: visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.​

Tillgänglighetsanpassade dokument

Sidan Tillgänglighet i mallar på Kommunikation i staden är uppdaterad med mer utförlig information om tillgänglighetsanpassning av dokument för webb.

Syntolkning, teckenspråkstolkning och undertextning i film

Sidorna om tillgänglig film är uppdaterade på Kommunikation i staden. Nu finns mer utförlig information om vad du ska tänka på när det gäller syntolkning, teckenspråkstolkning och undertextning.

Instruktioner för kartor och nya filer i mediabanken

Instruktionerna för tillämpning av den grafiska profilen på kartor är uppdaterade enligt den nya indelningen i stadsområden. Även kartorna i mediabanken är uppdaterade. De gamla kartorna med indelning i tio stadsdelar finns fortfarande kvar.

Förtydligande kring användning av linjeillustrationer

Sidan Illustration och animerad film är uppdaterad med ett förtydligande kring hur linjeillustrationerna ska färgsättas.

Mallar för filmgrafik 

Mallar för filmgrafik är uppdaterade samt fler varianter är tillagda under mallar för Adobe i mallbiblioteket. Sedan tidigare hittar ni också filmgrafiksmallar i Powerpoint under mallar för Office

Animerade illustrationer och mallar för film

Mediabanken är uppdaterad med gemensamma animerade illustrationer (GIF:ar) för staden. Du kan se exempel på hur de kan användas på sidan Illustration och animerad film. Det finns även uppdaterade Powerpoint-mallar för filmgrafik så att du själv kan skapa enklare animerade filmer. Lathund och instruktionsfilmer för hur du skapar film och animerad film i mallen hittar du på Kommunikation i staden.

Fler frågor och svar på sidan Vanliga frågor

Strukturen på sidan Vanliga frågor är uppdaterad med kategorier. Där finns även flera nya frågor om mallar tillagda.

Uppdaterade mallar för sociala medier

Indesign- och officemallarna för sociala medier är uppdaterade med aktuella format. Du hittar mallarna på sidan Mallbibliotek.

Tillgänglighet i film

Från och med 23 september 2020 måste Göteborgs Stad, som leverantör av offentligt finansierad service använda undertexter och syntolkning på alla filmer (gäller ej direktsändning) som publiceras på externa webbplatser och intranät enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS).

Information kring lagen, hur du gör tillgänglig film, information om undertextning och syntolkning och vanligt förekommande frågor och länkar hittar du på Kommunikation i staden på: Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad.

Gemensamma ikoner för alla kanaler

Staden har fått gemensamma ikoner som ska öka tillgänglighet och förståelsen för navigering och innehåll i olika kanaler och produkter. Hur du använder och väljer olika typer av ikoner kan du läsa mer om i avsnittet Ikoner.

Du kan ladda ner de ikoner du behöver för din kommunikation under kategorin Stadens ikoner i mediabanken.

Ny struktur i den grafiska manualen

Den grafiska manualen har strukturerats om och fått en tydligare indelning mellan byggstenarna i grafisk profil och hur den grafiska profilen tillämpas i olika sammanhang och kanaler. Instruktionerna om samarbeten, särprofilerade verksamheter och helägda bolag ligger nu på egna sidor under Logotyp. I uppdateringen har även  flera nya sidor lanserats, med fler bildexempel.

Information och lathundar kring hur du genomför olika typer produktioner eller använder mediabanken och mallgeneratorn, hittar du numera på temasidan Kommunikation i staden.

Rekommendationer och mallar för webbutbildningar

Nu finns instruktioner om hur Göteborgs Stads grafiska profil tillämpas i webbutbildningar. Läs mer på sidan Webbutbildningar. Mall för författarverktyget Storyline finns på sidan Mallbibliotek.

Sammanfattning av Göteborgs Stads grafiska profil

Om du behöver hålla, eller själv få, en snabb presentation av Göteborgs Stads grafiska profil finns nu en sammanfattning i PDF-form. Kontakta enheten visuell kommunikation om du behöver sammanfattningen som PPT-presentation.

Har du frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta enhetschef för visuell kommunikation, Malin Lutz-Hålsjö.

Telefon: 031-367 82 63
E-post: malin.lutz-halsjo@intraservice.goteborg.se