Aktuellt

Utvecklingen av den grafiska manualen pågår kontinuerligt och uppdaterade instruktioner görs utifrån målgruppernas behov och förutsättningar och de krav som finns för tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering. Här kan du läsa om de senaste uppdateringarna.

De senaste uppdateringarna

Digital svart

Vi har tagit fram en färgkod för svart i digitala kanaler som fungerar bra för både färgplattor, illustrationer och stor typografi (den är lite mer svart än den tidigare webbsvarta). Vi håller på att uppdatera mallar och illustrationer löpande så att det är samma svart som används i exempelvis filmgrafik, presentationer och på informationsskärmar. Färgkoden för den digitala svarta är #1F1F1F och finns även på sidan Färg.

För digitala gränssnitt, hemsidor, t.ex. goteborg.se finns funktionsfärgen webbsvart (#333333) kvar då den funkar bäst när det är mycket text i svart.

Pantone

Avtalet mellan Adobe och Pantone har förändrats vilket innebär att det nu behövs en Pantone-licens för att få tillgång till de biblioteken i Adobe-programmen. På sidan Färg finns ett Pantone-bibliotek för stadens komplementfärger tillgängligt. Det kan ni läsa in och använda er av, utan att ha programlicensen, om ni ska trycka med Pantone.

A5-mall för program

Mallbiblioteket är uppdaterat med en mall för programbroschyr i A5. Det är en variant av grundmallen för A5 broschyrer med fler sidor, instruktioner och styckeformat anpassade för just programbroschyrer. Du hittar mallen i Mallbiblioteket under rubriken broschyrer, med tillhörande layoutbibliotek med flera exempel på uppslag.

Utbildningar om grafisk manual, bild och mallar

Vi på enheten visuell kommunikation har precis genomfört tre webbinarier om grafisk manual, bild och mallar. 

Hade du inte möjlighet att delta? Nu kan du ta del av inspelade versioner av utbildningens tre delar. Du hittar dem i utbildningsportalen (sök på grafisk manual) och på teamsytan Visuell kommunikation. På teamsytan finns all information kopplat till visuell kommunikations tjänster samlat.

För beställningar och supportfrågor når du oss som vanligt via mejlen: visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.​

Tillgänglighetsanpassade dokument

Sidan Tillgänglighet i mallar på Kommunikation i staden är uppdaterad med mer utförlig information om tillgänglighetsanpassning av dokument för webb.

Syntolkning, teckenspråkstolkning och undertextning i film

Sidorna om tillgänglig film är uppdaterade på Kommunikation i staden. Nu finns mer utförlig information om vad du ska tänka på när det gäller syntolkning, teckenspråkstolkning och undertextning.

Instruktioner för kartor och nya filer i mediabanken

Instruktionerna för tillämpning av den grafiska profilen på kartor är uppdaterade enligt den nya indelningen i stadsområden. Även kartorna i mediabanken är uppdaterade. De gamla kartorna med indelning i tio stadsdelar finns fortfarande kvar.

Förtydligande kring användning av linjeillustrationer

Sidan Illustration och animerad film är uppdaterad med ett förtydligande kring hur linjeillustrationerna ska färgsättas.

Mallar för filmgrafik 

Mallar för filmgrafik är uppdaterade samt fler varianter är tillagda under mallar för Adobe i mallbiblioteket. Sedan tidigare hittar ni också filmgrafiksmallar i Powerpoint under mallar för Office

Animerade illustrationer och mallar för film

Mediabanken är uppdaterad med gemensamma animerade illustrationer (GIF:ar) för staden. Du kan se exempel på hur de kan användas på sidan Illustration och animerad film. Det finns även uppdaterade Powerpoint-mallar för filmgrafik så att du själv kan skapa enklare animerade filmer. Lathund och instruktionsfilmer för hur du skapar film och animerad film i mallen hittar du på Kommunikation i staden.

Fler frågor och svar på sidan Vanliga frågor

Strukturen på sidan Vanliga frågor är uppdaterad med kategorier. Där finns även flera nya frågor om mallar tillagda.

Uppdaterade mallar för sociala medier

Indesign- och officemallarna för sociala medier är uppdaterade med aktuella format. Du hittar mallarna på sidan Mallbibliotek.

Tillgänglighet i film

Från och med 23 september 2020 måste Göteborgs Stad, som leverantör av offentligt finansierad service använda undertexter och syntolkning på alla filmer (gäller ej direktsändning) som publiceras på externa webbplatser och intranät enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS).

Information kring lagen, hur du gör tillgänglig film, information om undertextning och syntolkning och vanligt förekommande frågor och länkar hittar du på Kommunikation i staden på: Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad.

Gemensamma ikoner för alla kanaler

Staden har fått gemensamma ikoner som ska öka tillgänglighet och förståelsen för navigering och innehåll i olika kanaler och produkter. Hur du använder och väljer olika typer av ikoner kan du läsa mer om i avsnittet Ikoner.

Du kan ladda ner de ikoner du behöver för din kommunikation under kategorin Stadens ikoner i mediabanken.

Ny struktur i den grafiska manualen

Den grafiska manualen har strukturerats om och fått en tydligare indelning mellan byggstenarna i grafisk profil och hur den grafiska profilen tillämpas i olika sammanhang och kanaler. Instruktionerna om samarbeten, särprofilerade verksamheter och helägda bolag ligger nu på egna sidor under Logotyp. I uppdateringen har även  flera nya sidor lanserats, med fler bildexempel.

Information och lathundar kring hur du genomför olika typer produktioner eller använder mediabanken och mallgeneratorn, hittar du numera på temasidan Kommunikation i staden.

Rekommendationer och mallar för webbutbildningar

Nu finns instruktioner om hur Göteborgs Stads grafiska profil tillämpas i webbutbildningar. Läs mer på sidan Webbutbildningar. Mall för författarverktyget Storyline finns på sidan Mallbibliotek.

Sammanfattning av Göteborgs Stads grafiska profil

Om du behöver hålla, eller själv få, en snabb presentation av Göteborgs Stads grafiska profil finns nu en sammanfattning i PDF-form. Kontakta enheten visuell kommunikation om du behöver sammanfattningen som PPT-presentation.

Har du frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta enhetschef för visuell kommunikation, Malin Lutz-Hålsjö.

Telefon: 031-367 82 63
E-post: malin.lutz-halsjo@intraservice.goteborg.se