Mallar för Indesign, Illustrator och Photoshop

Här hittar du grundläggande mallar för Adobe-programmen Indesign, Illustrator, Photoshop och för vissa andra designprogram. Genom mallarna får Göteborgs Stad ett enhetligt utseende på all kommunikation.

Mallarnas upplägg

  • För att kunna använda mallarna behöver du tillgång till programmen.
  • Mallarna är gjorda med Gotham, Caslon och Open Sans som typsnitt och har färdiga styckeformat som du ska utgå från.
  • Stadens komplementfärger är inlagda i mallarna.
  • Flera av Indesign-mallarna har tillhörande layoutbibliotek med layoutförslag.
  • I instruktionslagret i varje Indesign-mall finns viktig information om hur du använder mallen, exempelvis en checklista på hur du tillgänglighetsanpassar ett dokument vid PDF-exportering.

Sociala medier

Powerpointmallar för sociala medier hittar du på sidan Mallar för Word och Powerpoint.

Facebook

Facebook, omslagsbild, 851x315px, indesign

Facebook, huvudevent 1920x1005px, indesign

Facebook, inlägg foto 1200x630px, indesign

Facebook, annons ,1080x1080px, indesign

Twitter

Twitter, omslagsbild 1500x500px, indesign

Twitter, inlägg 1024x512px, indesign

Youtube

Youtube, omslagsbild 2560x1440px, indesign

Instagram

Instagram, inlägg eller annons 1080x1080px, indesign

Instagram, horisontell annons, 1200x628px, indesign

Instagram, vertikal annons, 600x750px, indesign

Instagram, händelse 1080x1920px, indesign

Instagram, händelse, 1080x1350 px, indesign

LinkedIn

Linkedin, omslagsbild (Page cover image) 1128x191px, indesign

Linkedin, omslagsbild (Life main image) 1128x376px, indesign

Linkedin, inlägg (Page custom image) 1200x627px, indesign

Linkedin, inlägg (Life company photos) 900x600px, indesign

Filmgrafik

Powerpointmallar för filmgrafik hittar du på sidan Mallar för Word och Powerpoint.

1080x1080px, kvadratisk, eps-format

1920x1080px, liggande, eps-format

1080x1920px, stående, eps-format

1920x1080px, flera layouter, eps-format

1920x1080px, flera layouter, psb-format

Webbutbildningar

Grundmall webbutbildningar Storyline

Trycksaker

Powerpoint- och Wordmallar för affischer, flyers och foldrar hittar du på sidan Mallar för Word och Powerpoint.

Affisch

A4 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A4 indesign för tryck, liggande

A3 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A3 indesign för tryck, liggande

50x70 cm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

70x50 cm indesign för tryck

70x100 cm indesign för tryck

Broschyr och folder

A4 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A5 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A5 Program indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

99x210 mm folder indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

165x165 mm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Flyer

A4 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A5 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A5 liggande, indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A6 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Rapport

A4 Rapport webbversion, indesign

A4 Rapport tryck, indesign

200x200 mm populärversion, rapport, indesign

170x240 mm populärversion, rapport, indesign

Annonser

Annonser för dagspress

80x133 mm indesign för tryck, färg

122x88 mm (Direktpress) för tryck, färg

122x360 mm (Direktpress) indesign för tryck, färg

122x178 indesign för tryck, färg

248x178 mm indesign för tryck, färg

248x372 mm indesign för tryck, helsida färg

Annonser för webb

Stilla annons liggande, 980x240 px, Indesign

Stilla annons stående, 300x600 px, Indesign

Stilla annons kvadratisk, 320x320 px, Indesign

Rörlig annons liggande, 980x240 px, After effects

Rörlig annons stående, 300x600 px, After effects

Rörlig annons kvadratisk, 320x320 px, After effects

Stadsinformationstavlor

Eurosize 1185x1750 mm

Fullsize 1185x3260 mm

Särprofilerad verksamhet eurosize 1185x1750 mm

Särprofilerad verksamhet fullsize 1185x3260 mm

Bolag eurosize 1185x1750 mm

Bolag fullsize 1185x3260 mm

Utställningsprodukter

A4 Bordspratare / Affisch indesign för tryck

50x70 cm Gatupratare / Affisch indesign för tryck

70x100 cm Gatupratare / Affisch indesign för tryck

Cirkel 600x600 mm indesign för tryck

Pratbubbla 600x692 mm indesign för tryck

Vägg och podium

Pop-up montervägg framsida 3565x2295 mm indesign för tryck på Majornas grafiska

Pop-up montervägg baksida 2397x2295 mm indesign för tryck på Majornas grafiska 

Pop-up podium 1850x895 mm indesign för tryck

Roll up

Roll up 100x215 cm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Roll up 85x215 cm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Strandflagga

Strandflagga storlek S, 215 cm, illustrator för tryck

Strandflagga storlek XS, 183 cm, illustrator för tryck

Strandflagga storlek S, 215 cm, indesign för tryck

Strandflagga storlek XS, 183 cm, indesign för tryck

Skyltar

Historisk-/platsinformationsskylt 700x500 mm indesign för tryck

Historisk-/platsinformationsskylt 1200x600 mm indesign för tryck

Historisk-/platsinformationsskylt 2450x1200 mm indesign för tryck

Vepor i stadsrummet

Vepa 2000x6000 mm indesign (50 procent)

Vepa 3000x2000 mm indesign 

Vepa 4000x1500 mm indesign 

Vepa 4000x2000 mm indesign

Vepa 7000x1500 mm indesign (50 procent)

Vepa 7000x2000 mm indesign (50 procent)

Spårvagn

Spårvagnsstreamer 1000x241 mm

Förarplats, 500x700 mm

Profilprodukter

Namnskylt 90x60 mm indesign för tryck

Ordensband 1800x100 mm indesign för tryck

Diplom A4 med tillhörande layoutbibliotek

Intyg A4 med tillhörande layoutbibliotek

Tackcertifikat A4 med tillhörande layoutbibliotek

Stadenövergripande diplom, intyg och tackcertifikat (Göteborgsblå) A4 med tillhörande layoutbibliotek

Kontakta enheten visuell kommunikation för färdiga tryckfiler för stadenövergripande flaggor och rollups med Göteborg Stads logotyp mot vit eller blå bakgrund. 

Göteborgs Stads budbilar

Annonsyta 4240x2080 mm