Illustration och animerad film


Göteborgs Stads manér för illustration och animation ska skapa igenkänning i kommunikationen. Illustrationer och animationer kan användas för att förklara något, förstärka en känsla eller fylla en funktion som fotografisk bild och film inte kan förmedla. Genom att följa stadens manér skapar vi kommunikation som är både enhetlig och resurssmart.

En sammanfattande film om Göteborgs Stads bildmanér för illustration och animerad film. Klicka här för att se en syntolkad version.

Fotografisk bild och film är alltid förstahandsvalet när du ska bildsätta stadens kommunikation. I andra hand väljer du illustration och animerad film.

Illustrationer som beskriver och förklarar

Illustrationer som beskriver eller förklarar något ska vara enkla och tydliga och gjorda med linjer. De ska användas för att till exempel beskriva processer eller göra instruktioner tydligare. De kan också användas för att återge eller symbolisera en plats eller byggnad.

Illustrationsmanérets karaktärsdrag:

 • Enkla, geometriska former och tydliga linjer med rundat avslut.
 • Hela linjeillustrationen ska ha samma färg, i första hand svart eller vitt för att vara tillgängliga för alla. Valet avgörs av bakgrunden.

Exempel på illustrationer gjorda i linjemanéret: byggnad, händer, personer, natur, spårvagn, hörlurar och pingisrack.

Tjocka linjer ger illustrationen tydlighet och karaktär. De tunna linjerna (halva tjockleken) passar för detaljer.

Illustrationer som förstärker en känsla

Illustrationer som väcker en känsla eller förstärker en upplevelse ska bidra till att förmedla något som är svårt att gestalta med fotografisk bild. Ett användningsområde är till exempel svåra eller känsliga ämnen. De kan också användas för att väcka nyfikenhet eller intresse i kampanjer.

Illustrationsmanérets karaktärsdrag:

 • Stora enkla former med fyllda färgfält och detaljer i linjer.
 • Lekfulla proportioner som erbjuder fri gestaltning av kroppar, miljöer och objekt.

Exempel på illustrationer gjorda i det känsloskapande manéret: en vuxen som leker med barn, en person som står med ett tak som paraply, en glödlampa, en person med sax och penna och en mun som det står rösta i.

Illustrationer som förstärker en känsla eller upplevelse kan vara både abstrakt och figurativ, positiv eller negativ.

Animerad film

Göteborgs Stads animationer ska röra sig på ett enkelt och mjukt sätt med glimten i ögat. Rörelsen ska vara relevant och förstärka eller förtydliga innehållet eller känslan i kommunikationen. Slutruta med logotyp ska klippas in eller animeras enligt exemplet nedan. Du hittar en animerad logotyp på sidan Logotyp samt i filmmallarna. Läs mer om filmgrafik och se exempel här. 

I Göteborg Stads mediabank hittar du animerade illustrationer, ikoner och informationsgrafik som du kan använda i din kommunikation.

Animerade illustrationer

Exempel på hur vi animerar illustrationer på ett enkelt och mjukt sätt som förstärker bildens berättelse med glimten i ögat. Se exempel på animerad informationsgrafik på sidan Informationsgrafik.

Animerad text och logotyp

Exempel på hur vi animerar stadens typografi, textplattor och logotyp på ett enkelt och mjukt sätt som förstärker kommunikationen utan att försvåra läsningen.

Användning av illustration och animerad film

Gör så här!

Exempel på hur du ska jobba med illustrationer enligt instruktionerna i texten.

 • Använd stadens komplementfärger eller den utökade färgpaletten. Använd ett fåtal färger med god kontrast.
 • När du jobbar med linjeillustrationer, använd i första hand svart och vitt som linjefärg. Mörka eller svarta linjer mot ljus eller gul bakgrund och ljusa eller vita linjer mot mörk bakgrund. Använd samma färg på hela linjeillustrationen. När det, i undantagsfall, finns med ett färgfält ska det vara samma färg som linjerna.
 • Se till att linjetjockleken är samma när du kombinerar på linjeillustrationer och/eller animerade illustrationer.
 • Håll koll på att illustrationerna och animationerna skalas proportionerligt och att de har tillräckligt hög upplösning för formatet du ska använda dem i.
 • Placera illustrationen eller animationen mot en enfärgad bakgrund, vit eller en färg som harmonierar med illustrationen.
 • Placera illustrationen eller animationen så att den kompletterar texten eller sammanhanget den ska förtydliga.

Gör inte så här!

Exempel på hur du inte ska jobba med illustrationer enligt instruktionerna i texten.

 • Använd inte för många färger eller färger som skär sig eller har låg kontrast.
 • När du jobbar med linjeillustrationer, använd inte mörka eller svarta linjer mot mörk bakgrund och ljusa eller vita linjer mot ljus bakgrund. Använd inte olika färger i samma linjeillustration.
 • Undvik olika linjetjocklekar när du kombinerar illustrationer och/eller animerade illustrationer.
 • Skala inte om illustrationerna och animationerna så att proportionerna förändras eller kvaliteten försämras (blir pixliga eller suddiga).
 • Placera inte illustrationen eller animationen mot ett foto eller rörig bakgrund.
 • Använd inte illustrationen eller animationen som logotyp.

När du skapar eller planerar för animerad film till din verksamhet

Läs mer om hur du ska tänka för att följa den grafiska profilen och tillgänglighetsregler när du planerar för eller skapar animerad film på stadens intranät Digitala navet. Där hittar du även lathund och tutorial för att skapa enklare animerade filmer i Powerpoint.

Ladda ner från mediabanken

Alla illustrationer och animerade illustrationer, ikoner och informationsgrafik (GIF:ar) i stadens mediabank följer stadens illustrationsmanér. Med hjälp av dem och filmgrafiksmallarna kan du själv göra enklare animerade filmer. Läs mer om mediabanken i digitala navet.

Kontakta enheten visuell kommunikation för att få tillgång till en grunduppsättning linjeillustrationer som professionella animatörer kan använda för att producera animerad film.