Illustration och animerad film

Göteborgs Stads illustrationer och animerade filmer ska bidra till att förklara något eller förstärka en känsla. Illustrationer och animerad film kan fylla en funktion som fotografisk bild och film inte kan fånga eller återge. Vi skapar igenkänning och enhetlighet i kommunikationen genom att följa stadens illustrationsmanér både i illustrationer och animerad film.En sammanfattande film om Göteborgs Stads bildmanér för illustration och animerad film. Klicka här för att se en syntolkad version.

Fotografisk bild och film är alltid förstahandsvalet när du ska bildsätta stadens kommunikation. I andra hand väljer du illustration och animerad film.

Illustrationer som beskriver och förklarar

Illustrationer som beskriver eller förklarar något ska vara enkla och tydliga och gjorda med linjer. De ska användas för att till exempel beskriva processer eller göra instruktioner tydligare. De kan också användas för att återge eller symbolisera en plats eller byggnad.

Illustrationsmanérets karaktärsdrag:

 • Enkla, geometriska former och tydliga linjer med rundat avslut.
 • Hela linjeillustrationen ska ha samma färg, i första hand svart eller vitt för att vara tillgängliga för alla. Valet avgörs av bakgrunden.
 • Linjeillustration består i första hand av linjer, inte ifyllda färgfält.

Exempel på illustrationer gjorda i linjemanéret för illustration som beskriver och förklarar något.

Tjocka linjer ger illustrationen tydlighet och karaktär. De tunna linjerna (halva tjockleken) passar för detaljer.

Illustrationer som förstärker en känsla

Illustrationer som väcker en känsla eller förstärker en upplevelse ska bidra till att förmedla något som är svårt att gestalta med fotografisk bild. Ett användningsområde är till exempel svåra eller känsliga ämnen. De kan också användas för att väcka nyfikenhet eller intresse i kampanjer.

Illustrationsmanérets karaktärsdrag:

 • Stora enkla former med fyllda färgfält och detaljer i linjer.
 • Intressanta kompositioner och en känsla av närvaro.
 • Lekfulla proportioner som erbjuder fri gestaltning av kroppar, miljöer och objekt.

Exempel på känsloskapande illustrationer.

Illustrationer som förstärker en känsla eller upplevelse kan vara både abstrakt och figurativ, positiv eller negativ.

Animerad film

Animerade filmer ska röra sig på ett enkelt och mjukt sätt med få effekter. Övergångar mellan filmskyltar, bild och slutruta med logotyp ska klippas in, inte animeras med tillagda effekter. Läs mer om filmgrafik och se exempel här. 

Exempel på animerad film gjord i stadens linjemanér.

Exempel på en enklare animerad film gjord i stadens filmgrafikmall. Här är text inlagd tillsammans med animerade illustrationer och stilla illustrationer som är hämtade från mediabanken.

Exempel på en enklare animerad loop för sociala medier gjord i stadens filmgrafikmall, med animerade illustrationer hämtade från mediabanken.

Exempel på animerad film gjord enligt stadens känsloskapande illustrationsmanér.

Användning av illustration och animerad film

Gör så här!

Exempel på hur du ska använda illustration.

 • Använd stadens komplementfärger eller den utökade färgpaletten.
 • Använd ett fåtal färger med god kontrast.

Exempel på hur du ska använda illustration.

 • Placera alltid illustrationen eller animationen mot enfärgad bakgrund, antingen vit eller en färg som harmonierar med illustrationen. Tänk på kontrasten.
 • Håll koll på att illustrationerna och animationerna skalas proportionerligt och att de har tillräckligt hög upplösning för formatet du ska använda den i.

Exempel på hur du ska använda illustration.

 • Använd i första hand svart och vitt som linjefärg och välj bakgrundsfärg utifrån linjefärg. Mörka eller svarta linjer mot ljus eller gul bakgrund och ljusa eller vita linjer mot mörk bakgrund.
 • Använd samma färg på hela illustrationen. När det, i undantagsfall, finns ett färgfält i illustrationen ska det vara samma färg som linjerna.

Exempel på hur du ska använda illustration.

 • Placera illustrationen eller animationen så att den kompletterar texten eller sammanhanget den ska förtydliga.
 • Se till att linjetjockleken är samma på illustrationer och animerade illustration när du kombinerar figurer.

Gör inte så här!

Exempel på hur inte du ska använda illustration.

 • Använd inte Göteborgsblå.
 • Använd inte för många färger eller färger som skär sig eller har låg kontrast.

Exempel på hur inte du ska använda illustration.

 • Placera inte illustrationen eller animationen mot ett foto eller rörig bakgrund.
 • Skala inte om illustrationerna och animationerna så att proportionerna förändras eller kvaliteten försämras (blir pixliga eller suddiga).

Exempel på hur inte du ska använda illustration.

 • Använd inte mörka eller svarta linjer mot mörk bakgrund och ljusa eller vita linjer mot ljus bakgrund.
 • Använd inte olika färger i samma linjeillustration.

Exempel på hur inte du ska använda illustration.

 • Använd inte illustrationen eller animationen som logotyp.
 • Undvik olika linjetjocklekar på illustrationer och animerade illustrationer när du kombinerar figurer.

När du skapar eller planerar för animerad film till din verksamhet

Läs mer om hur du ska tänka för att följa den grafiska profilen och tillgänglighetsregler när du planerar för eller skapar animerad film på Kommunikation i staden. Där hittar du även lathund och tutorial för att skapa enklare animerade filmer i Powerpoint.

Ladda ner från mediabanken

Alla illustrationer och animerade illustrationer (GIF:ar) i stadens mediabank följer stadens illustrationsmanér. Med hjälp av dem och filmgrafiksmallarna kan du själv göra enklare animerade filmer. Läs mer om mediabanken på Kommunikation i staden.

Kontakta enheten visuell kommunikation för att få tillgång till en grunduppsättning illustrationer som professionella animatörer kan använda för att producera animerad film.