Tillämpningar


I detta avsnitt om tillämpningar ser du hur den grafiska profilens byggstenar används tillsammans för att skapa enhetlig kommunikation och för att göra Göteborgs Stad tydlig som avsändare. Här hittar du visuella exempel tillsammans med instruktioner om vad du ska tänka på i olika sammanhang, kanaler och produkter.

I all kommunikation strävar vi efter ett enhetligt, tydligt och tillgängligt uttryck. Byggstenarna är desamma, men hur du använder dem tillsammans kan varieras beroende på budskap och målgrupp. Oavsett sammanhang, kanal och produkt ska du utgå från dessa instruktioner för design för att skapa ett tydligt visuellt uttryck som lyfter innehållet och gör kommunikationen lätt att ta till sig:

  • Göteborgs Stads logotyp ska synas tydligt.
  • Använd så få olika storlekar på typografi som möjligt.
  • Håll dig till två eller tre färger i en produkt eller kampanj.
  • Håll dig till några få foton eller illustrationer och låt dem ta plats.
  • Använd gärna vita ytor för att skapa luft i layouten.
  • Utgå från de mallar som finns framtagna.

Mallar och inspiration

Du hittar mallar på sidan Mallbibliotek här i den grafiska manualen.

För fler exempel och inspiration kolla gärna på enheten visuell kommunikations webbsida på Göteborgs Stads intranät eller digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning i specifika fall?
Om du har frågor om Göteborgs Stads grafiska profil och hur den tillämpas kan du alltid kontakta enheten visuell kommunikation.