Informationsgrafik

Informationsgrafik används för att sammanfatta innehåll och lyfta information i ett kommunikationsmaterial. Det bidrar till att göra innehållet mer lättöverskådligt och varierat. Vi skapar igenkänning i kommunikationen genom att använda stadens existerande informationsgrafik och följa stadens manér.

Informationsgrafikens funktion och utformning

Informationsgrafik används för att lyfta fram information och kan till exempel bestå av faktarutor, pratbubblor, siffror, statistik och diagram. Du kan ladda ner en grunduppsättning av informationsgrafik längst ned på sidan. Du hittar den även i vissa av mallarna och i mediabanken.

  • Informationsgrafik ska ha ett väsentligt innehåll som är lätt att förstå. Grafiken ska lyfta det på ett tydligt och meningsfullt sätt.
  • Stadens informationsgrafik utgår från enkla former som är lätta att använda, producera och känna igen för många.
  • Du kan även använda informationsgrafiken tillsammans med stadens linjemanér för illustration och ikoner.
  • Informationsgrafiken ska göras tillgänglig för alla genom att använda stadens komplementfärger tillsammans med svart eller vit text, se nedan. Läs mer på sidorna Färg och Typsnitt.

Färgpalett som visar hur svart text ska användas mot stadens ljusa färger ooch vit text ska användas mot stadens mörka färger.

Färgpalett som visar hur svart text ska användas mot stadens ljusa färger ooch vit text ska användas mot stadens mörka färger.

Grafik för att lyfta fakta, sammanfatta eller lätta upp text

Exempel på informationsgrafik.

Exempel på informationsgrafik som kan användas i stadens kommunikationsmaterial.

Diagram och tabeller

Exempel på siagram och tabeller.

Exempel på diagram och tabeller som kan användas i stadens kommunikationsmaterial.

Grafik för processer

När du arbetar med grafik för processer kan du komplettera den grundläggande informationsgrafiken med stadens linjemanér för illustration och ikoner. Grafiken ska ge en god överblick och förenkla förståelsen av till exempel en process.

Exempel på informationsgrafik tillsammans med illustrationer och ikoner.

Exempel på informationsgrafik tillsammans med illustrationer och ikoner.