Logotyp


Göteborgs Stads logotyp används som avsändare i all kommunikation från Göteborgs Stad. Logotypen är ett av våra främsta visuella kännetecken och visar tydligt att det är Göteborgs Stad som står bakom verksamheter och information.

Utformning

Logotypen består av stadsvapnet och ordbilden Göteborgs Stad. Du får aldrig dela på vapnet och ordbilden Göteborgs Stad. Logotypen finns i liggande och stående version. Liggande version med svart ordbild placerad mot vit bakgrund är standard.

Göteborgs Stads logotyp i liggande och stående version med svart ordbild.

Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.

Får inte ändras eller förvanskas

Vapnet med skölden och lejonet är vårt stadsvapen. Det får inte förvanskas, inte bearbetas grafiskt eller infogas i andra sammanhang. Enligt lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar får stadens vapen inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd. Kommunstyrelsen bestämmer över hur vi får använda Göteborgs Stads vapen och logotyp.

Flera versioner

Logotypen finns i olika versioner så att den ska vara tydlig och tillgänglig i alla sammanhang. Den liggande logotypen med vapnet i färg och med svart ordbild är standard. Den stående versionen använder du främst när format eller andra förutsättningar kräver det. Förutsättningarna för vissa specifika sammanhang, till exempel beskärning i vissa digitala kanaler, kräver en specialanpassad användning av logotypen. Kontakta enheten visuell kommunikation om detta är aktuellt.

Olika versioner av Göteborgs Stads logotyp.

 1. Grundversionerna av logotypen är i färg, med svart ordbild mot ljus bakgrund eller vit ordbild mot mörk bakgrund.
 2. Logotypen finns i gråskala när förutsättningarna kräver det, till exempel om du ska göra en trycksak som bara kan tryckas i svartvitt.
 3. En engelsk version finns för internationella sammanhang, med ordbilden City of Gothenburg. Andra språk kan ha egna benämningar för Göteborg som du använder i löpande text, men logotypen finns enbart på svenska och engelska.
 4. Ibland behöver du av kanalspecifika skäl använda en enfärgad logotyp. Då finns anpassade versioner, till exempel en version för screentryck. Detta gäller bland annat för vissa profilprodukter. 

Du kan ladda ner alla versioner längst ned på sidan. Där finns även varianter för specifika enheter, kanaler eller sammanhang. Rätt version av logotypen finns alltid redan inlagd i mallarna.

Friyta, storlek och placering

För att logotypen ska framträda tydligt ska det finnas en viss friyta, utan text eller grafiska element, runt den. Som minst ska den fria ytan motsvara den versala bokstaven G i ordbilden. Den liggande logotypen ska vara minst 20 millimeter bred och den stående minst 15 millimeter hög.

 Göteborg Stads logotyp i liggande och stående version med röda G som markerar friytan.

Logotypen har en fast placering och storlek i alla mallar. För att logotypen ska synas tydligt strävar vi alltid efter att placera den mot vit bakgrund.

Placering av logotypen i höger hörn.

I tryckta kanaler och digitala presentationer placeras logotypen som standard längst upp till höger och verksamhets- eller projektnamn till vänster. I kampanjer eller när samarbetspartners logotyper ska synas kan även logotypen placeras längst ned till höger. 

Placering av logotyp till i vänster hörn i digitala kanaler och som profilbild i sociala medier.

I digitala gränssnitt, exempelvis på goteborg.se, placeras logotypen i vänsterkant. Logotypen ska även synas som profilbild i sociala medier, då använder du den stående versionen.

Animerad logotyp

Logotypen kan animeras in i slutet av en film eller bildspel. Detta görs på ett enkelt och mjukt sätt som förstärker kommunikationen. Du hittar animerade versioner av logotypen i formatet mp4 längst ned på sidan. De finns även inlagda direkt i filmmallen i Powerpoint.

Användning av logotyp

Gör så här!

Exempel på hur du ska använda logotypen.

 • Placera logotypen mot vit bakgrund med respekt för friytan.
 • OM logotypen måste placeras mot färgad bakgrund, använd svart ordbild mot ljusa färger och vit ordbild mot mörka färger.
 • Utgå alltid från mallarna där logotyp redan finns placerad.

Gör inte så här!

Exempel på hur du inte ska använda logotypen.

 • Ändra inte på logotypens proportioner.
 • Håll koll på upplösningen så att logotypen inte blir suddig eller pixlig.
 • Placera inte svart ordbild mot mörka bakgrunder eller vit ordbild mot ljusa bakgrunder.
 • Inkräkta inte på logotypens friyta.
 • Gör inte logotypen för liten.
 • Placera inte logotypen mot bild.
 • Sära inte på vapnet och ordbilden.

Göteborgs Stads logotyp som favicon 

Letar du efter Göteborgs Stads logotyp som Favicon för digitala gränssnitt hittar du mer information om ikonen på sidan Ikoner.  Mejla enheten visuell kommunikation för att få tillgång till faviconen i png-format i flera storlekar. 


Ladda ner liggande logotyp för dagspresstryck (CMYK)

Ladda ner liggande logotyp för dekorfärgstryck (PMS)