Kontorsmaterial


Kontorsmaterial som visitkort, brev och utskriven information används varje dag i Göteborgs Stad. Utgå från mallarna och följ stadens grafiska profil för att skapa igenkänning i både intern och extern kommunikation.

Tänk på

  • Alla Office-mallar är gjorda med Arial och Times eftersom de typsnitten finns tillgängliga för alla. Om du ska trycka kontorsmaterial, till exempel brevpapper, används istället huvudtypsnittet Gotham.
  • Läs mer om den grafiska profilens byggstenar logotyp, färg, typsnitt, bild och designsystem under respektive sida här i den grafiska manualen.

Visitkort

Göteborgs Stads visitkort är liggande med logotypen placerad längst upp till höger. Stadens visitkort beställs genom Proceedo enligt vanliga beställningsrutiner.

Exempel på mall och visitkort med kontaktuppgifter.

Exempel på mall och visitkort med kontaktuppgifter. Mallen är anpassad för att långa namn ska få plats.

Kuvert

Göteborgs Stads kuvert har logotypen placerad längst upp till vänster med namnet på förvaltningen eller verksamheten bredvid.

Exempel på kuvert för gymnasieskola och förvaltning.

Exempel på kuvert för gymnasieskola och förvaltning.

Brev och nyhetsbrev

Göteborgs Stads brev, korrespondenskort och nyhetsbrev har logotypen placerad längst upp till höger med plats för förvaltning eller verksamhet till vänster.

Exempel på brevpapper.

Exempel på tryckta brevpapper och korrespondenskort.

Exempel på digitala brev och nyhetsbrev.

Exempel på digitala brev och nyhetsbrev. Nyhetsbrevet ovan är gjort enligt mall i Word, men nyhetsbrev kan även skapas direkt i mejlprogrammet eller i andra verktyg. Läs mer och se fler exempel på sidan Nyhetsbrev.

Rapport

I Göteborgs Stads rapportmall i Word finns förinställda styckeformat och möjlighet till en framsida i stadens profilfärg eller komplementfärger. Om du ska göra en rapport för tryck ska Indesign-mallen användas.

Exempel på framsida och insida i rapport.

Exempel på framsidan och inlaga i en rapport gjord i Word.

Kommunikationsmaterial för utskrift

Om du ska göra en affisch, folder eller rapport och inte har tillgång till Indesign finns det mallar för Officeprogrammen. Här används typsnitten Arial och Times eftersom de finns tillgängliga för alla. Du kan skriva ut eller skapa digitala pdf:er i Officeprogrammen. Om materialet ska tryckas ska tryckfilen skapas i Indesign. Läs mer på sidan Trycksaker.

Exempel på affischer gjorda i Powerpoint.

Exempel på affischer gjorda i Powerpoint.

Exempel på layoutförslag för öppettider och matsedel

Exempel på layoutförslag för kort information, förbud och nyhetsbrev

Exempel på layoutförslag för öppettider, matsedel, kort information, förbud och nyhetsbrev gjorda enligt stadens mallar i Powerpoint.

Mallar och mer information

Du hittar Powerpoint- och Wordmallar för affischer och foldrar på sidan Mallbibliotek. De finns även i mallgeneratorn tillsammans med resten av kontorsmallarna. Läs mer om mallgeneratorn på stadens intranät Digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation.