Profilprodukter


Profilprodukter används för att synliggöra stadens service eller väcka intresse för det vi erbjuder. Det kan vara allt ifrån pennor till våra tjänstefordon. Här får du veta mer om hur Göteborgs Stads grafiska profil tillämpas på olika profilprodukter.

Tänk på

 • Göteborgs Stads logotyp ska finnas med på profilprodukter.
 • Ibland behöver du av trycktekniska skäl använda en enfärgad svart eller vit logotyp, till exempel på tygkassar eller vävda nyckelband. Då väljer du Göteborgs Stads logotyp för screentryck. Säkra logotypens kontrast mot bakgrunden. Läs mer på sidan Logotyp.
 • Typsnittet som används för profilprodukter är, precis som för annat tryck, Gotham. Läs mer på sidan Typsnitt.

Färg

För färg på profilprodukter gäller olika färgsystem beroende på produkt:

 • De vanligaste är CMYK som används på till exempel knappar och PMS som används till exempel vid kläd- och pryltryck för att få exakt färgåtergivning när flerfärgstryck inte är möjligt.
 • När de färgsystem som finns i stadens palett inte går att applicera, till exempel när det gäller färg på klädesplagg eller fordonsfärger, ska du välja nyanser som ligger så nära stadens palett som möjligt. Tänk på att kontrasten mot logotyp och eventuell text måste vara god.
 • På till exempel funktionsplagg och fordon får starka varselfärger användas för att signalera olika funktioner.
 • Hitta färgkoder och läs mer på sidan Färg.

Stadenövergripande profilprodukter

Ibland behöver vi profilprodukter som representerar hela Göteborgs Stad. Det kan till exempel vara ceremoniprodukter, namnskyltar eller arbetskläder som ska fungera på samma sätt inom flera av stadens verksamheter. Då använder du:

 • Göteborgs Stads logotyp mot svart eller vit bakgrund eller i kombination med stadens huvudfärg Göteborgsblå.

Exempel på proflprodukter som ballong, nyckelband, t-shirt, ordensband och pennor.

Exempel på poriflprodukter som rollups och badges.

Exempel på diplom.

Övergripande profilprodukter använder stadens logotyp mot svart eller vit bakgrund eller i kombination med stadens huvudfärg Göteborgsblå. Här ser du exempel på ballong, nyckelband, t-shirt, ordensband, pennor, rollups, badges och diplom.

Läs mer om tryckyta och placering av logotyp, budskap och grafiska element i Instruktion för profilprodukter längst ned på sidan.

Flaggor

Göteborgs Stads flaggor finns i liggande och stående format med logotypen anpassad för det stora formatet. Flaggorna finns i två utföranden:

 • Vit flagga med sköld och ordbilden Göteborgs Stad i svart.
 • Göteborgsblå flagga med sköld och ordbilden Göteborgs Stad i vitt.

Stadens flaggor byts ut successivt efter behov. För att beställa flaggor med Göteborgs Stads logotyp vänder du dig till upphandlad flaggleverantör.

Liggande och stående flagga i vitt och Göteborgsblått.

Liggande flagga i vitt och Göteborgsblått.

Liggande och stående flagga i vitt och Göteborgsblått. 

Profilprodukter i kampanjer

När du ska rikta dig till specifika målgrupper kan det behövas större variation i budskap, färg och uttryck. Då används:

 • Fler och större ytor för budskap och grafiska element.
 • Någon eller några av stadens komplementfärger. Stadens huvudfärg Göteborgsblå används inte här.

Exempel på profilprodukter som ballong, nyckelband, t-shirt, ordensband och pennor.

Exempel på profilprodukter som diplom, badges och, evenemangsflaggor.

Exempel på tygpåsar.

På profilprodukter i kampanjer används någon eller några av stadens komplementfärger och ofta fler och större ytor för budskap och grafiska element. Här ser du exempel på ballong, nyckelband, t-shirt, ordensband, pennor, diplom, badges, evenemangsflaggor och tygpåsar.

Läs mer om tryckyta och placering av logotyp, budskap och grafiska element i Instruktion för profilprodukter längst ned på sidan.

Fordon

Fordon syns tydligt i stadsrummet och ska ofta både signalera Göteborgs Stad och en specifik funktion, service eller tjänst inom staden. I Instruktionen för fordon längst ned på sidan finns information om hur avsändare synliggörs på fordon, inklusive en lista på hur alla förvaltningsnamn ska sättas.

Exempel på logotyp placerad på fordon.

Mallar, inspiration och mer information

Du hittar mallar för profilprodukter på sidan Mallbibliotek. Om du behöver mallar för evenemangsflaggor eller färdiga tryckfiler för stadenövergripande rollups med logotypen mot vit eller blå bakgrund, kontakta enheten visuell kommunikation

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på intranat.goteborg.se/visuellkommunikation eller i digitala navet.

Om du själv behöver beställa profilprodukter från tryckeri: Ta stöd av er inköpsavdelning för att göra direktupphandling.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation