Kartor

Kartor används för att orientera sig och skapa överblick och syns ofta i kommunikationsmaterial. När du tar fram en karta i något av stadens kartsystem ska du komplettera den med stadens färger, typsnitt och ikoner för att skapa igenkänning i all kommunikation. Om du ritar en karta ska den göras enligt stadens grafiska profil. Du hittar exempel här på sidan.

På denna sida berörs endast kartor som används i Göteborgs Stads kommunikationsmaterial. För annan användning av kartor kontakta Stadsbyggnadskontoret eller läs mer om geografisk information på goteborg.se. Mer tekniska kartor kan t.ex. ha andra krav på sig gällande färger och markeringar.

Tänk på

Kartor tas antingen fram i något av stadens kartsystem eller ritas i vektorformat. Kartsystemen har ofta egna ikoner, färger och typsnitt med olika betydelser för just den typen av karta. Det påverkar hur de kartorna ser ut. När du ritar kartan själv eller använder de ritade kartorna som finns i mediabanken kan du styra mer och anpassa kartan helt efter stadens grafiska profil.

  • Komplettera kartor med stadens typsnitt, färger, ikoner, bilder och informationsgrafik. Läs mer på respektive sida här i den grafiska manualen.
  • Göteborgs Stads logotyp ska synas i sammanhanget där kartan finns placerad, till exempel i en digital kanal eller på en affisch gjord utifrån stadens mallar.
  • Om du tar ritar nya kartor som inte tas från stadens kartsystem, använd stadens utökade färgpalett för illustration och kartor.
  • Kompassnål och avståndslinje ska alltid finnas med för att ange riktning och skala i kartor.

Exempel på färgkombinationer för stadens översiktskarta tillsammans med informationsgrafik.

Exempel på färgkombinationer för stadens översiktskarta tillsammans med informationsgrafik. 

Exempel på stadens ikoner för evenemang kan användas tillsammans med kartor.

Exempel på stadens ikoner för evenemang kan användas tillsammans med kartor.

Olika nivåer av kartor

Göteborgs Stad använder fyra nivåer av kartor i kommunikationsmaterial: Översiktskarta, Områdeskarta, Kvarterskarta och Evenemangskarta. Kartorna kan användas tillsammans eller var för sig.

Översiktskartan

Översiktskartan är ritad i vektorgrafik i stadens illustrationsmanér och visar hela Göteborg (4 stadsområden, 36 mellanområden och 96 primärområden). Läs mer på goteborg.se om stadens uppdelning i olika områden som gäller sedan 2021.

Översiktskartan finns i två olika versioner:

  • En förenklad version med bara stadsområden markerade. 
  • En detaljerad version med alla mellanområden och namn utsatta. 
  • En detaljerad version med alla primärområden och namn utsatta. 

I stadens mediabank finns vektorfilerna som du kan markera ett eller flera områden i. Du kan ändra färg på de områden som du vill ”tända” i kartan.  Översiktskartan med den gamla indelningen i tio stadsdelar finns fortfarande kvar i mediabanken.

Exempel på den förenklade varianten av översiktskartan i stadens komplementfärger tillsammans med stadens informationsgrafik.

Exempel på den förenklade varianten av översiktskartan i stadens komplementfärger tillsammans med stadens informationsgrafik.

Områdeskartan

Använd områdeskartan när du till exempel behöver visa statistik eller byggnadsprojekt i ett stads-, mellan eller primärområde. Område avgränsas från omkringliggande yta som tonas ned. 

Kontakta enheten visuell kommunikation om du vill ha hjälp med att plocka fram en områdeskarta med markerade stads- eller mellanområden och nedtonad omgivning. Kartor gjorda utifrån den gamla indelningen i tio stadsdelar finns fortfarande kvar i mediabanken. 

Ett exempel på områdeskarta där kartbilden i är hämtad från kartsystemet Gokart.

Ett exempel på områdeskarta där kartbilden i är hämtad från kartsystemet Gokart.

Kvarterskartan

Använd kvarterskartan när du ska visa ett eller flera kvarter i Göteborg. I kvarterskartans bild ska gator, gatunamn, platser och byggnader synas tydligt.

Ett exempel på kvarterskarta där kartbilden är hämtad från kartsystemet Gokart i kombination med stadens informationsgrafik, kartikoner och komplementfärger.

Ett exempel på kvarterskarta där kartbilden är hämtad från kartsystemet Gokart i kombination med stadens informationsgrafik, kartikoner och komplementfärger.

Evenemangskartan

Använd evenemangskartan när du ska visa mindre avgränsade områden. I evenemangskartan behöver vissa aktiviteter, platser eller byggnader ibland förstärkas och tydliggöras. Använd stadens ikoner för evenemang och informationsgrafik tillsammans med kompletterande text och kartikoner.

Exempel på evenemangskarta där stadens utökade färgpalett för illustration och kartor används tillsammans med stadens ikoner för evenemang, kartgrafik och informationsgrafik.

Exempel på evenemangskarta där stadens utökade färgpalett för illustration och kartor används tillsammans med stadens ikoner för evenemang, kartgrafik och informationsgrafik.

Exempel där de olika nivåerna av kartor används enskilt eller tillsammans

Exempel där ett område är markerat på kartan för att kommunicera ett programområde i ett planprogram.

Exempel där ett område är markerat på kartan för att kommunicera ett programområde i ett planprogram.

Exempel där ett stadsdelsnämndsområde är markerat på kartan för att kommunicera ett programområde i ett planprogram.

Exempel där kartan visar ett programområde i ett planprogram. Markeringar i färger, ifyllnader och linjer är gjorda på en karta hämtad från ett av stadens kartsystem. Den är sedan kompletterad med stadens kartikoner och typsnitt.

Kartgrafik, inspiration och mer information

I stadens mediabank kan du fritt ladda ner översiktskarta, kartikoner, informationsgrafik och illustrationer som till exempel ikoner för olika evenemang. Läs mer om mediabanken på stadens intranät Digitala navet. Där hittar du även lathundar.

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på Digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation

Om du behöver kartor som inte är kopplade till kommunikationsmaterial kan du kontakta Stadsbyggnadskontoret som har ansvar för bland annat geografisk information. Läs mer om kartor och geodata på goteborg.se.