Typsnitt

Göteborgs Stads typsnitt används i all kommunikation från staden. Typsnitten och en enhetlig användning av dem skapar igenkänning i stadens kommunikation. Typografi är även ett av de viktigaste verktygen för dig att göra texter tydliga och lättillgängliga.

Välj rätt typsnitt

Göteborgs Stads huvudtypsnitt är Gotham, som används i trycksaker. För digitala kanaler används Open Sans, som är ett kostnadsfritt typsnitt med bra skärm- och språkstöd. I mallarna finns alltid styckeformat med rätt typsnitt inlagt för att underlätta ditt arbete.

Exempel på typsnitten Gotham, Opens sans och Caslon.

Typsnitt i trycksaker

Gotham är vårt huvudtypsnitt och Caslon används i längre brödtexter. I rubriker ska du alltid använda vikten Gotham Black. Det skapar tydlighet, kontrast och igenkänning.

Exempel på typsnitten Gotham och Caslon.

Typsnitt i digitala kanaler och film

Open Sans används i både rubriker och löptext i alla digitala kanaler, även film. I rubriker ska du alltid använda vikten Open Sans Extrabold. Det skapar tydlighet, kontrast och igenkänning.

Exempel på typsnittet Opens sans.

Kompletterande typsnitt för kontorsanvändning

Typsnitten för kontorsanvändning är Arial och Times. De finns som standard på alla datorer inom organisationen, vilket gör det enkelt för dig att följa profilen till vardags.

Tillgänglig typografi

 • Använd bara svart eller vit text för att säkra tillgängligheten för alla. Valet avgörs av bakgrunden. Svart mot vitt är alltid mest lättläst.
 • Skriv texten versalgement, alltså inledande stor bokstav följt av små bokstäver, för bästa läsbarhet. Om du vill betona vissa ord eller meningar, använd kursiv eller fet text.
 • Använd vänsterställd text. Centrerad text kan fungera för kortare texter, till exempel i en pratbubbla.

Färgpalett som visar hur svart respektive vit textfärg ska användas mot färgerna i Göteborgs Stads grafiska profil.

Färgpalett som visar hur svart respektive vit textfärg ska användas mot färgerna i Göteborgs Stads grafiska profil.

Användning av typsnitten

Gör så här!

Exempel på hur du ska använda typsnitten.

 • Använd svart text mot ljusa bakgrundsfärger och vit text mot mörka bakgrundsfärger.
 • Skriv texten versalgement.
 • Skapa tydliga hierarkier genom kontrast i storlek eller typsnittsvariant (t.ex. Bold/Kursiv/Regular). Använd så få variationer som möjligt. Till din hjälp har du mallarna med förinställda styckeformat anpassade efter kanal och format.

Gör inte så här!

Exempel på hur du inte ska använda typsnitten.

 • Använd inte färg på texten.
 • Använd inte svart text på mörka färger eller vit text på ljusa färger.
 • Lägg inte text i bild när det går att undvika.
 • Lägg inte effekter på texten.
 • Använd inte de tunna varianterna av typsnitten som rubriker.
 • Ha inte för liten storlek på texten. Skriv ut och testa!

Tillgång till typsnitten

Gotham och Caslon
Gotham och Caslon används i professionella design- och layoutprogram för att göra original för exempelvis trycksaker och skyltar.

Om du har en licens för Indesign ägd av Göteborgs Stad, kan du mejla enheten visuell kommunikation för att få tillgång till typsnitten. Licenserna till typsnitten innebär en kostnad. Stäm först av med kommunikationsenheten på din förvaltning innan du beställer typsnitten.

Open Sans
Mejla enheten visuell kommunikation för att kostnadsfritt få tillgång till typsnittet för digitala kanaler.

Arial och Times
Typsnitten för kontorsanvändning finns redan tillgängliga i alla Office-program.