Mallbibliotek

Här hittar du grundläggande mallar för både Word, Powerpoint och Indesign. Här finns även ett fåtal mallar för Illustrator, Photoshop och Storyline. Stadens mallar är gjorda utifrån krav på tillgänglighet och användarvänlighet och följer den grafiska profilen. Genom mallarna får Göteborgs Stad ett enhetligt utseende på all kommunikation, till exempel presentationer, kontorstryck, inlägg i sociala medier, trycksaker och film.

Mallarnas upplägg

I alla mallar finns stadens logotyp i rätt storlek och format, placerad på den plats den ska vara i formatet. Styckeformat och typografi är anpassat i mallen efter produktens användningsområde. Mallarna innehåller också stadens komplementfärger och instruktioner om hur du använder varje mall.

Arbetet med att utveckla nya mallar pågår löpande och mallbiblioteket fylls på allt eftersom. Om du behöver en mall som inte finns i mallbiblioteket kan du kontakta enheten visuell kommunikation.

Exempel på hur en mall med olika layoutalternativ kan se ut i Indesign.

Exempel på hur en mall kan se ut i Indesign.

Tillgänglighetsanpassade PDF:er

Alla PDF:er som finns publicerade digitalt i Göteborgs Stads kanaler ska vara tillgänglighetsanpassade. Mallarna är förberedda för att du ska kunna göra en tillgänglighetsanpassad PDF, till exempel genom förinställda styckeformat. En del saker behöver du dock göra själv:

 • Utgå alltid från förinställda styckeformat.
 • Tagga bilder och diagram med alternativtext.
 • Ange dokumenttitel och författare.
 • Definiera läsordning.
 • Exportera och kontrollera PDF:en enligt instruktionerna i mallen.

För Indesign-mallarna finns instruktioner direkt i mallen. För Office-mallarna finns information på stadens intranät Digitala navet. Där hittar du även lathundar och mer information om kontroll av PDF:er.

Läs även mer om vad som gäller för PDF-filer på goteborg.se på sidan Webb, sociala medier och intranät i digitala navet.

Teckenspråksöversättning som QR-kod

Texter översatta till teckenspråk ska du komplettera med en QR-kod länkad till översättningen.

 • Placera QR-koden mot vit bakgrund, efter varje översatt textstycke.
 • Placera symbolen för teckenspråkstolkning bredvid din kod. Symbolen hittar du i instruktionslagret i stadens Indesign-mallar eller via Sveriges dövas riksförbund.
 • Anpassa storleken på QR-koden efter avstånd den ska läsas av på. Använd förhållandet 10:1 eller testa att skriva ut.
 • Rubriken Teckenspråk kan finnas med på exempelvis första sidan eller när du vill förtydliga vart QR-koden leder men det är inget krav.
 • Vid språköversättningar kan du lägga till att översättningen gäller för svenskt originalspråk.
 • Samma QR-kod kan användas flera gånger för samma översättning.

Att skapa en QR-kod

Du kan skapa QR-koden genom att generera den av en url-länk med hjälp av externa webbsidor eller appar. I vissa fall kan det skapas inom en plattform som till exempel i stadens videoplattform. Om url-länken uppdateras behöver också QR-koden genereras om och uppdateras. 

Teckenspråksforum

Om du har frågor angående teckenspråksöversättningar eller undrar hur du gör en beställning, kontakta Teckenspråksforum.

Lathundar

På digitala navet hittar du lathundar för mallar. Läs alltid instruktionslagret direkt i mallarna, där finns mycket matnyttig information.