Annonser


Annonser används i en mängd olika kanaler, till exempel i tidningar, i stadsrummet och på hemsidor. Genom att utgå från mallarna och följa stadens grafiska profil hjälper du till att göra stadens kommunikation enhetlig oavsett vem som producerar.

Tänk på

Annonser i tidningar

Exempel på annons i dagspress
Exempel på annons för en tidning gjord utifrån stadens mallar. Tänk på att anpassa innehållet efter dagspresstryck.

Annonser i stadsrummet

Exempel på annonser på stadsinformationstavlor

Exempel på annonser på spårvagnar
Exempel på annonser som syns i stadsrummet, här på stadsinformationstavlor och spårvagnar. Läs mer om stadsinformationstavlor här.

Annonser i digitala kanaler

  • Använd korta och tydliga budskap och var tydlig med en Call-to-action-formulering som engagerar målgruppen.
  • I rörliga annonser har logotypen en fast placering på inom bildytan och placeras inte som avslutande bild (som i andra filmformat).
  • Animation av illustrationer, grafik, text och logotyp görs på ett enkelt och mjukt sätt som förstärker kommunikationen. Läs mer på sidan Illustration och animerad film.
Exempel på webbannonser, liggande format

Exempel på webbannonser, stående format

Exempel på webbannonser, kvadratiskt format
Exempel på stilla webbannonser i olika format, även kallade banners. Annonserna är gjorda utifrån stadens mallar i Indesign.

Exempel på rörliga webbannonser i olika format, även kallade banners. Annonserna är gjorda utifrån stadens mallar i After effects.

Mallar, inspiration och mer information

Du hittar mallar för annonser i olika kanaler på sidan Mallbibliotek.

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på intranat.goteborg.se/visuellkommunikation eller i digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation